Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Vilém Švec, narozen 21. prosince 1976 ve Šternberku, svobodný.
Pracoviště
 • Národní památkový ústav, ú. p. s. v Kroměříži, Sněmovní náměstí 2, 767 01 KROMĚŘÍŽ
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Ing. z Geodézie a kartografie, VUT Brno, "OBNOVA SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ PŘEPRACOVÁNÍM"
Přehled zaměstnání
 • 2007 - 2009 VaV NPÚ Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století
 • 2006 - : Národní památkový ústav, kastelán
 • 2006 - : Univerzita Palackého v Olomouci, externí přednášející
 • 2006 - 2007: Ministerstvo životního prostředí, ministerský rada - vedoucí oddělení potenciálu venkovského prostoru v odboru ekologie lidských sídel a člověka
 • 2004 - : živnostník v oblasti pořádání kulturních akcí, grafických prací a inženýrské činnosti v investiční výstavbě
 • 2004: Krajský úřad ve Zlíně, vedoucí oddělení urbanismu
 • 2003 - 2004: Ministerstvo pro místní rozvoj, odborný referent, garant pro UNESCO, iniciativu URBAN a ÚÚR
 • 2002: Okresní úřad Olomouckého okresu, odborný referent urbanismu a územního plánování
 • 2000 - 2002: Státní památkový ústav, kopáč, kreslič a grafik v MicroStation, zavádění GIS (civilní vojenská služba)
Pedagogická činnost
 • Dějiny estetiky
 • Dějiny urbanismu
 • Lidová kultura
 • Animace kultury
 • Urbanismus a historie sídel
 • Evropská etnologie
 • Člověk a jeho prostředí
Vědeckovýzkumná činnost
 • VaV Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Olomouc-Povel (2009)
 • VaV Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Olomouc-Nová Ulice (2008)
jiné
 • 2006 - 2007 člen celostátní komise soutěže Vesnice roku
 • 2007 - dosud člen dozorčí rady Společnosti pro obnovu vesnice a malého města
 • 2007 - dosud člen České národopisné společnosti
 • 2015 - dosud člen Komise pro architekturu, územní plánování a pro program regenerace Rady města Olomouce
Vybrané publikace
 • ŠTÉGER, Bohumír a Vilém ŠVEC. Hanácké pohádky a pověsti. 1. vyd. Olomouc: Agriprint, 2017. ISBN 978-80-87091-75-3. info
 • ŠTÉGER, Bohumír a Vilém ŠVEC. Pověsti o hradech a zámcích. 2. vyd. Olomouc: Agriprint, 2017. info
 • ŠVEC, Vilém. Anna a Jeroným Grmelovi - výstava. 2016. info
 • ŠVEC, Vilém. Olomouc Eduarda Hakena - výstava. 2016. info
 • KLÍMOVÁ, Jarmila a Vilém ŠVEC. Proč a jak psychosomatika funguje. 2016. info
 • ŠVEC, Vilém. Jak to bude s neředínským horizontem? In Jak to bude s neředínským horizontem? 2015. info
 • ŠVEC, Vilém. Architektonicko-urbanistická vycházka z Neředína přes Zelený horizont. In Dny architektury 2015 v Olomouci. 2015. info
 • ŠVEC, Vilém. Kolštejn. 2015. info
 • ŠVEC, Vilém. Dědictví antiky. 2014. info
 • ŠVEC, Vilém. Vilém Švec – kresby. 2014. info
 • ŠVEC, Vilém. Přednáška o urbanismu hanácké vesnice. In Přednáška o urbanismu hanácké vesnice. 2014. info
 • ŠVEC, Vilém a Petr FRYČÁK. Olomoucké mosty. In Den architektury. 2014. URL info
 • ŠVEC, Vilém. K proměnám estetického vnímání dětí a dospělých na příkladu dětské ilustrace. 2014. info
 • ŠVEC, Vilém. recenze článku "Stereotyp zobrazení Hanáka na přelomu 18. a 19. století". Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2014. ISSN 1212-1134. info
 • ŠVEC, Vilém. Hejčín: vybrané kapitoly z místopisu vydané ke stému výročí narození Jana Spáčila. 2013. vyd. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2013. 23 s. ISBN 978-80-87602-22-5. info
 • BUREŠ, Pavel a Vilém ŠVEC. Lidové stavby Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Foibos books : Foibos Bohemia, 2013. 70 s. ISBN 978-80-87073-72-8. info
 • ŠVEC, Vilém. Slavnosti Černého orla. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém. Hejčínské slavnosti. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém. Architektonicko-urbanistická vycházka do Černovíra. In Architektonicko-urbanistická vycházka do Černovíra. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém. Historickogeografická analýza krajiny olomoucké místní části Chválkovice. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouc, 2013. ISSN 1212-1134. info
 • ŠVEC, Vilém. Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry vo vzdelávaní. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém. Kulturní dědictví a paměťové instituce z pohledu muzejní pedagogiky. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém. Výtvarné aspekty detailu v architektuře. 2013. info
 • ŠVEC, Vilém a Veronika KOLESÁROVÁ. Pětka na Nové Sady nemá logiku, říká Olomoučan, který zná tramvaje "jménem". 2013. info
 • KUČA, Karel. Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2013. ISBN 978-80-87104-96-5. info
 • ŠVEC, Vilém. Nová Ulice urbanisticko-historický vývoj olomoucké čtvrti vydaný u příležitosti Slavností Černého orla r. 2013. 1. vyd. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2013. 23 s. ISBN 978-80-87602-23-2. info
 • ŠVEC, Vilém. VytouŽENĚ vystiŽENO. 2012. info
 • ŠVEC, Vilém a Oldřich ŠEMBERA. Architektonicko-urbanistická vycházka do Starých Hodolan. In Architektonicko-urbanistická vycházka do Starých Hodolan. 2012. info
 • ŠVEC, Vilém. Shrnou radlice další Radlice? Aneb dnešní funkce někdejších svébytných celků v organismu pohlcujícího velkoměsta. 2012. info
 • ŠVEC, Vilém a Vlastimil DUCHOŇ. konzultant bc. práce V. Duchoň: Suburbanizace a její důsledky v Olomouci. 2012. info
 • KUX, Johann a Vilém ŠVEC. Neředín : český překlad stati Johanna Kuxe z r. 1943 vydaný u příležitosti 777 let od první písemné zmínky o Neředíně (1234-2011). 1. vyd. Olomouc: Statutární město Olomouc, 2011. 39 s. ISBN 978-80-87602-24-9. info
 • ŠVEC, Vilém. Olomouc - Povel: plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2011. 72 s. info
 • ŠVEC, Vilém. Povelské slavnosti. 2011. info
 • ŠVEC, Vilém. Neředínské slavnosti. 2011. info
 • ŠVEC, Vilém. Oponentura DP M. Linhartové: Krása je v oku toho, kdo ji vnímá. 2011. info
 • ŠVEC, Vilém. 5 knih pro... estetiky. In Literární noviny, 18. 8. 2011. Praha: Litmedia a.s., 2011. s. 16. 33/2011. info
 • ŠVEC, Vilém. oponentura Bc. práce L. Mazalová: Soubor staveb lidové architektury v Příkazích. 2011. info
 • ŠVEC, Vilém. Kulturní dědictví v regionu MAS Moravská cesta. 2010. info
 • ŠVEC, Vilém. Urbanistické sanace v Olomouci ve 2. pol. 20. století. 2010. info
 • ŠVEC, Vilém. Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Olomouc-Povel. 2009. info
 • ŠVEC, Vilém. Amatérské video z Olomouce 2. pol. 20. stol. 2009. info
 • ŠVEC, Vilém. Krajina našeho domova - Haná: sborník tématických prací. 1. vyd. Olomouc: Olomouc : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 2008. 104 s. ISBN 978-80-86570-15-0. info
 • ŠVEC, Vilém a Robert ŠREK. Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. Olomouc-Nová Ulice. 2008. info
 • ZATLOUKAL, Richard a Vilém ŠVEC. K lokalizaci a datování Židovské a Nové brány v Olomouci. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci 2007, Olomouc, 2008, roč. 2007, s. s. 104-111, 187-18. info
 • ŠVEC, Vilém. Krajina domova - výstava. 2007. info
 • ŠVEC, Vilém. Novodobý urbanistický vývoj města Litovel. Olomouc: Národní památkový ústav, 2007. 5 s. info
 • ŠVEC, Vilém. O Jaroslavu Veselém a novodobých dějinách systému naší ochrany přírody. 2007. info
 • ŠVEC, Vilém. Každé muzeum by mělo být originální. Ekologické listy, 2007. info
 • ZATLOUKAL, Richard a Vilém ŠVEC. Lokalizace středověkého pohřebiště v NKP Přemyslovský hrad. In Ve službách archeologie VI. 2006. info
 • ŠVEC, Vilém. Jericho a Izrael. In Nejen geografická společnost. Sborník Nejen geografické společnosti. Praha, 2006. info
 • ŠVEC, Vilém. Finská architektura a urbanismus. Praha: Nejen geografická společnost, 2006. info
 • ŠVEC, Vilém. Obnova lidových tradic a vesnice ve starém Neředíně u Olomouce. In Vlastivědný věstník moravský 2/2005. 2005. s. 177-183. info
 • ŠLÉZAR, Pavel, Karel FALTÝNEK a Vilém ŠVEC. Archeologický výzkum sakrálních staveb v Litovli. In Archaeologia historica 2006. 2005. s. 303-322. ISSN 0231-5823. info
 • ŠVEC, Vilém. Výsadba vrbové aleje se ZDŠ. 2005. info
 • ŠVEC, Vilém. revitalizace studánky v Neředíně. 2004. info
 • ŠVEC, Vilém. Obnova stavění Máje v Neředíně. 2004. info
 • ŠVEC, Vilém. Oponentní posudek DP Pavel Srovnal: SOUBOR MAP PRO REKONSTRUKCI VÝVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – NEŘEDÍN V LETECH 1938 - 2003. 2004. info
 • BRŮNOVÁ, Kateřina a Vilém ŠVEC. Hrad Hluboký, k. ú. Město Libavá, okr. Olomouc. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 46-56. info
 • Útvar archeologických výzkumů. Důležitější záchranné archeologické výzkumy. In NPÚ v Olomouci. ŠVEC, Vilém. Státní památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva. 2002. Olomouc: NPÚ v Olomouci, 2003. s. 71-88. info
 • ŠVEC, Vilém. Obnova kříže a třešňové aleje na středověké komunikaci. 2003. info
 • ŠVEC, Vilém. Oponentní posudek DP Petry Koutné: ZMĚNY KRAJINNÉ STRUKTURY OKRESU OLOMOUC VE 20. STOLETÍ. 2003. info
 • ZATLOUKAL, Richard a Petr HEJHAL. Zjišťovací výzkum v příkopu hradu Kolštejn v Branné (okr. Šumperk). In Národní památkový ústav. ŠVEC, Vilém. Sborník NPU 2001. Olomouc, 2002. s. 128-131. info
 • ZATLOUKAL, Richard. K historii domu č. p. 1 na ulici Pavelčákova 21 v Olomouci. In Státní památkový ústav v Olomouci. ŠVEC, Vilém. Státní památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva. 2001. Olomouc: Státní památkový ústav v Olomouci, 2002. s. 131-134. ISBN 80-86570-01-0. info
 • ZATLOUKAL, Richard. Třetí rok záchranného archeologického výzkumu na Václavském nám. č. o. 3–5 v Olomouci. In Státní památkový ústav v Olomouci. ŠVEC, Vilém. Státní památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva. 2001. Olomouc: Státní památkový ústav v Olomouci, 2002. s. 134-136. ISBN 80-86570-01-0. info
 • ŠVEC, Vilém. Obnova masopustu v Neředíně. 2002. info
 • ZATLOUKAL, Richard a Pavel ŠLÉZAR. Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu staveniště Arcidiecézního muzea Olomouc na Václavském náměstí v Olomouci č. o. 3-4 v roce 2000. In Památkový ústav v Olomouci. ŠVEC, Vilém. Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 2000. Olomouc: Památkový ústav v Olomouci, 2001. s. 87-92, 172-176 (obr. 83-85). info
 • ŠVEC, Vilém. Návrh a realizace nábytkové stěny pro NPÚ v Olomouci, Michalská 3. 2001. info
 • ZATLOUKAL, Richard. Archeologický výzkum v NKP Přemyslovský palác. In ŠVEC, Vilém. Památkový ústav v Olomouci 2000. 2000. info
 • ŠVEC, Vilém. Černovírské slavnosti. 2000. info
 • ŠVEC, Vilém. Ves jménem Povel. 1999. info
 • ŠVEC, Vilém. renovace kaple po Josefu Kemrovi. : Planá nad Lužnicí, 1998. info

10. 12. 2017


Životopis: Ing. Vilém Švec (učo 381740), verze: čeština(1), změněno: 10. 12. 2017 17:50, V. Švec