Životopis

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

29. 10. 2015