Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
 • Professor of sociology and social philosophy
 • Date and place of birth August 31, 1932 in Prostějov, Czechoslovakia
Workplace
 • School of Social Studies at the Masaryk University Brno
  Gorkeho 7
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • professor
Education and Academic Qualifications
 • University of Brno, Faculty of Art 1952-56, graduated in theory of literature 1957, postgrad. in sociology PhDr 1967, Charles University Prague, postgrad. CSc in sociology, 1989
Employment Summary
 • 2005 - Professor of Sociogy, Masaryk University;
 • 2004 - 2005 - Vice-Dean, Faculty of Social Studies, Masaryk Univeristy
 • 1998 - 2004 - Dean, Faculty of Social Studies, Masaryk Univeristy
 • 1995 - 1998 - Director, School of Social Studies, Masaryk Univeristy
 • 1994 - 1998 - Vice-dean of Faculty of Arts, Masaryk university Brno
 • 1993 - 2001 - Head of postgraduate studies in sociology, Palacky University, Olomouc
 • 1992 - Professor of sociology and social philosophy, Masaryk University, Brno
 • 1990 - 1994 Chairman of the Department of Sociology , Masaryk University in Brno
 • 1990 - 1992 associated professor at Masaryk University Brno
 • 1984 - 1989 senior research fellow at the Faculty of Arts, Brno University
 • 1970 - 1982 marital counselor at Brno Marital Counselling Center
 • 1969 - 1984 research assistant at the Faculty of Arts, Brno University
 • 1967 - 1968 Vice-chairman at the Department od Sociology, Brno University
 • 1965 - 1969 Assistant Professor at the Department of Sociology, Brno University
 • 1956 - 1965 radio editor and reporter at Czechoslovak Radio Prague,Ostrava and Brno
Pedagogical Activities
 • sociology of: social change, the family, poverty, social policy, higher education
Scientific and Research Activities
 • sociology of: social change, the family, poverty, social policy, higher education
Academical Stays
 • The Netherland Institute of Advanced Studies, visiting fellow, 1990-91; Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Wienna, 1997 visiting fellow; Colegium Budapest, Institut for Advanced Studies, visiting fellow 2002
University Activities
 • Scientific Council of Marsaryk University, Brno
Extrauniversity Activities
 • Česká učená společnost (Czech Learned Society), Praha; The Netherland Institute of Advanced Studies, fellow, 1990-91 in residence; Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Wienna, 1997 visiting fellow; Scientific Council of the Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague; Masarykova sociologická společnost (The Czech Sociological Association) Praha; Editorial Board for the Sociologický časopis and for the Sociological Revue, Prague
Appreciation of Science Community
 • Golden Medal of Masaryk University
Selected Publications
 • MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 312 s. Studijní texty, sv. 38. ISBN 80-86429-58-X. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Jak feminismus zídku kolem kostela přeskočil. Jan Balon a Milan Tuček, editoři. In Chaos a řád ve společnosti a v sociologii. Praha: Vydala Fakulta sociálních věd UK, 2006. s. 51-56, 6 s. ISBN 80-239-9418-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 10-30, 21 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Brněnská anomálie? Brněnská sociologie 1983-1989 - subjektivní historie. Sociologický časopis, Praha, 2004, roč. 40, č. 4, s. 20-30. ISSN 0038-0288. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. s. 235-261, 26 s. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Katolická rodina a národní stát: společný osud? Přítomnost [2000-], Praha: Martin Jan Stránský, 2004, roč. 6, č. 4, s. 16-18. ISSN 1211-3883. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo. . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s., Praha, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 309-325. ISSN 0031-3815. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání. In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 11 - 36, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia. Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál, 2002. 208 s. ISBN 80-7178-624-1. info
 • ILLNER, Michal a Ivo MOŽNÝ. Sociology - Czech Republic. In Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe: Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001. Berlin/Bonn, Budapest: Social Science Information Centre/Collegium Budapest, 2002. s. 405-424. ISBN 3-8206-0139-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Vzdělanostně diferencovaná ilegitimita jako symptom pozdní moderny. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 58-63. ISBN 80-86598-36-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Changing the structure of Czech Universities. In Universities and the Bologna declaration : A strategy of change. Brno: VUTIM Press, 2001. s. 82-88. ISBN 80-214-1560-6. info
 • MOŽNÝ, Ivo. "The Elite" - Shifting Terms and Shifting Concepts. The New Presence, Praha, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 16-18. ISSN 7261449. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká společnost v době pozdní modernity. In Česká společnost na konci tisíciletí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. s. 27-37. ISBN 80-7184-825-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 s. ISBN 80-85850-75-3. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno? 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 200 s. ISBN 80-85850-80X. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Double Squeeze: Some Reasons for and Consequences of the Present Increase in Marriage Age and Decline in Fertility in the Czech Republic. In RICHTER, Rudolf a Sylvia SUPPER. New Qualities in the Lifecourse. Würzburg: ERGON Verlag, 1999. s. 89-105. Řada Familie und Gesellschaft, sv. 3. ISBN 3-933563-09-7. info
 • MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 94-112. ISBN 80-200-0774-1. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Česká sociologie 1948-1993. In Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. s. 176-182. Díl 1. ISBN 80-7184-311-3. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Kouzlo a léčka slova chudoba. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 50-52. ISBN 80-210-1245-5. info
 • MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 154 s. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. info
 • MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family in Transition from Social to economic Capital. In Sborník prací. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 15-24. ISBN 80-0231-512-2. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v Českých zemích. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 463-473. ISSN 0038-0288. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách, výzva sociální transformaci. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 22-31. ISSN 1210-6089. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Tak jsem byl dekonstruován. S-OBZOR, 1994, roč. 3, č. 3, s. 47-48. ISSN 1210-6089. info

2006/09/03


Curriculum vitae: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (učo 170), version: English(1), last update: 2006/09/03 22:53, I. Možný

Další varianta: čeština(1)