Micha Lela
7. 7. 2021 09:54nové

Dobrý den. Chtěla bych se informovat, ve které dny probíhají vyučovací hodiny u programu Finance, účetnictví a daně, pro Bc. v kombinovaněm studiu?

Děkuji, Cimbálníková
7. 7. 2021 14:09nové

Pěkný den,

výuka v rámci kombinovaného studia probíhá čtyřikrát za semestr - vždy v pátek od 12.00 do 19.50 + celou sobotu.

S pozdravem,
F. H.
Micha Lela
8. 7. 2021 17:37nové
Děkuji Vám za odpověď. Mám druhá otázka je, jestli při doložení praxe min. 12 měsíců, musí být tato praxe z nějakého ekonomického oboru, či zda je toto studium pro pracující z různých oborů?
8. 7. 2021 17:50nové
Praxi můžete mít z libovolného oboru, ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ. Jedinou podmínkou je její délka min. 12 měsíců.
Jana Volhejnová
změněno 21. 1. 2021 21:00 nové
Dobrý den, mám absolvovanou vyšší odbornou školu se zaměřením na podnikání. Více než 15 let praxe v souvisejících oborech a absolvované certifikace u ČNB. Zajímá mne, zda je možnost dosaženého vzdělání a praxe uznat jako splněné a dostudovat jen chybějící pro dosažení titulu Bc. a případné další pokračování na vyšší titul.
21. 1. 2021 21:34nové
Pěkný den,

podmínkou přijetí ke studiu v profesním bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a doložení praxe v délce 12 měsíců v libovolné oblasti. Praxi v požadované délce je potřeba doložit v e-přihlášce nejpozději do 4. 4. 2021, kupř. potvrzením zaměstnavatele či výpisem z ČSSZ.

Úspěšným absolvováním programu Finance, účetnictví a daně získáte bakalářský titul (Bc.). Následně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Finance na ECON MUNI (případně v jiném navazujím programu). Navazující studium je akademicky, nikoli profesně ortientované.

S pozdravem,
Filip H.