Jana Volhejnová
změněno 21. ledna v 21:00 nové
Dobrý den, mám absolvovanou vyšší odbornou školu se zaměřením na podnikání. Více než 15 let praxe v souvisejících oborech a absolvované certifikace u ČNB. Zajímá mne, zda je možnost dosaženého vzdělání a praxe uznat jako splněné a dostudovat jen chybějící pro dosažení titulu Bc. a případné další pokračování na vyšší titul.
21. ledna v 21:34nové
Pěkný den,

podmínkou přijetí ke studiu v profesním bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a doložení praxe v délce 12 měsíců v libovolné oblasti. Praxi v požadované délce je potřeba doložit v e-přihlášce nejpozději do 4. 4. 2021, kupř. potvrzením zaměstnavatele či výpisem z ČSSZ.

Úspěšným absolvováním programu Finance, účetnictví a daně získáte bakalářský titul (Bc.). Následně můžete pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu Finance na ECON MUNI (případně v jiném navazujím programu). Navazující studium je akademicky, nikoli profesně ortientované.

S pozdravem,
Filip H.