Daniel Podešva
14. 11. 2019 17:52nové

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat na několik důležitých informací. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem v posledních pěti letech absolvoval obory Historie a Politologie a evropská studia (Historii včetně navazujícího magisterského studia; politologie pouze bakalářské studium). Měl jsem v úmyslu dále pokračovat v doktorském studiu na Katedře historie, avšak oborová rada této katedry prohlásila můj výzkum (tak, jak byl realizován v mé magisterské diplomové práci a nastíněn v badatelském záměru) za příliš politologicky orientovaný. Dokonce mi bylo ve vyrozumění o nepřijetí do doktorského studijního programu explicitně řečeno, abych směřoval své další úsilí tímto směrem.

V nedávné době jsem se dozvěděl, že Masarykova univerzita nabízí možnost přihlásit se na doktorský studijní program se začátkem na jaře 2020. Akademická kariéra byla vždy mým hlavním cílem, a proto uvažuji o možnosti podat si přihlášku na tento studijní program. Doufám, že studijní předpoklady k doktorskému studiu mám (navazující magisterské studium jsem absolvoval s vyznamenáním), ale nejsem si jistý, jestli by byl o mě u Vás zájem.

Předmětem mého výzkumu byla problematika výskytu populistického diskurzu u historických osobností (v případě mé magisterské diplomové práce se jednalo konkrétně o diskurz Thomase Woodrowa Wilsona). Školitel i oponent byli s výslednou prací spokojeni, oborová rada (ve které se ani jeden z nich nenacházel) byla jiného názoru.

Chtěl bych se tedy konkrétně zeptat na to, jestli mám u přijímacího řízení šanci uspět. Také by mě zajímalo, kolik posluchačů plánuje Katedra politologie FSS MU přijmout a kolik lidí se na tento doktorský studijní program hlásí. Ptám se proto, že se nyní rozhoduji, jakým směrem se bude má profesní kariéra ubírat a tyto informace by mi nepochybně pomohly s dalšími kroky.

Budu se moc těšit na Vaši zpětnou vazbu.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Mgr. Daniel Podešva