23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Vincent Földes
4. 1. 2019 17:18nové
Dobrý den,
v textu je uvedeno, že výukové bloky jsou obvykle v pátek, znamená to tedy, že jsou každý pátek v semestru? A je účast na všech blocích povinná?
9. 1. 2019 00:23nové

Dobrý den,

strutkura studijního programu je taková, že až na naprosté výjimky probíhá výuka formou přednášek, na nichž účast není povinná. Pro lepší představu se můžete na stránkách:

https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?obdobi=7343&fakulta=1422&uzel=1690690&rek=ap

seznámit se strukturou celého tohoto programu a časovými dotacemi jednotlivých předmětů. Časové zatížení se liší podle semestrů a podle toho, jakou strategii si zvolíte ohledně sbírání potřebných kreditů za povinně volitelné předměty a jejich rozložení do celého studia. Můžete však očekávat, že výuka (opakuji, že z drtivé většiny formou nepovinných přednášek) probíhá v semestru, rozděleném na 13 týdnů, cca v 7-10 týdnech.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
Vincent Földes
9. 1. 2019 20:11nové

Děkuji za odpověď , nicméně jste mi neodpvěděl úplně. Zajímalo by mě jak často probíhá v kombinovaném studiu výuka, např. jestli se je jednou za dva týdny během pátku a soboty, nebo třeba jednou za týden během pátku?

S pozdravem,
Vincent Földes
9. 1. 2019 20:48nové

Dobrý den,

většina výuky probíhá v pátek v tematických blocích, některé předměty ale mohou mít odlišný rozvrh (např. celá výuka se koncentruje do tří dnů v jednom týdnu). V sobotu výuka neprobíhá.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník