23/11/2018 13:10new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

Klára Cal
24/6/2019 15:29new
Dobrý den, můžu se zeptat po kterém oboru na Pf je možno podat přihlášku na práva ? 

Fakulta nabízí 5 bakalářských oborů, ale ani u jednoho není uvedeno jakožto navazující studium právo, ale je to veřejná správa. Když rozkliknu navazující mgr obor veřejná správa, tak jako navazující studium zde není uvedeno nic. 

Otázka zní : po absolvování kterého oboru na Pf je možno podat přihlášku na práva ? 

Děkuji 

24/6/2019 17:45new

Dobrý den, máte-li na mysli magisterský studijní program Právo a právní věda (tj. ,,klasická práva", která jsou předpokladem pro výkon ,,klasických" právnických profesí jako je soudce, státní zástupce, advokát atd.), pak tento je pětiletý a realizuje se v jediném oboru (Právo). Žádný bakalářský studijní program, který by mu předcházel a který by byl pro něj podmínkou, tak nenaleznete. Přihlašuje se do něj tedy přímo, bez povinnosti úspěšného absolvování předchozího bakalářského studia. Bakalářské studijní programy a na ně navazující magisterský studijní program Veřejná správa jsou samostatná větev studia na Právnické fakultě, určená primárně pro ty, kteří nechtějí vykonávat ,,klasická" právnická povolání (k tomu je úspěšné absolutorium ani neopravňuje), ale kteří chtějí vykonávat povolání, u nichž se určitá znalost práva vyžaduje (úředníci, policisté atd.).

V dokonalé úctě,

Jan Provazník