Jitka Přikrylová
15 January at 20:32new

Dobrý den,

mám dva dotazy, které bych velmi ocenila, kdybych na ně dostala v blízké době odpovědi.

1. Kolik procent z cekového objemu studia je věnováno kriminalogii a kriminalistice?
2. Jak moc je studium náročné na paměť? Mám na mysli jestli bude kladen důraz na čísla zákonů a jejich přesné citace, nebo více na porozumění.

Předem moc děkuji
A těším se příští týden na online shledání při Dni otevřených dveří.

Jitka
18 January at 10:38new

Vážená paní Přikrylová,

těší nás Váš zájem o studium na naší fakultě. K vašim dotazům uvádím následující:

1. nedokáži Vám to spočítat procentuálně, ale vzhledem k právnímu zaměření studijního programu je výuka kriminalistiky a kriminologie objemově relativně malá. Abyste si mohla udělat přesnou představu, katalog všech povinných i povinně volitelných předmětů (ty není třeba absolvovat všechny, postačí jich jen tolik, abyste dohromady za celé studium získala potřebný počet kreditů) je dostupný v přehledné podobě zde:

https://is.muni.cz/predmety/sablony_tisk?fakulta=1422&uzel=2398378&rek=ap&obdobi=8023

2. Ačkoliv se samozřejmě nároky jednotlivých vyučujících v tomto ohledu od sebe liší, myslím, že si na základě vlastní zkušenosti bývalého studenta a současného pedagoga na PrF MUNI mohu dovolit obecně říci, že memorování znění textu zákonů se u nás primárně nevyžaduje. Samozřejmě, že znalost obsahu právních předpisů v určité míře nutná je a že u některých základních institutů či legálních definic se neobejde bez znalosti jejich přesného znění, nicméně důraz je kladen na pochopení obsahu práva v daném právním odvětví, orientaci v systémových vazbách, základních zásadách odvětví atd.

V dokonalé úctě,

Jan Provazník
za PrF MUNI