Thread: Z voš/
Pavel Novák
10/9/2020 08:36new
Dobrý den kdybych měl titul z voš obor zdravotní laborant, mohl bych si u vás dodělat bc titul? Měl bych uznané předměty?