23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

10. 1. 2019 08:17nové
Dobry den, já bych se ráda zeptala na podrobnosti. Mám zájem o rozšíření sve učitelské aprobace o český jazyk na celoživotním vzdělávání. Bude se letos tento obor vypisovat? Kdy probíhá výuka a je studium zaměřeno i více na praxi ve škole, co opravdu učitel potřebuje, jak dnes zaujmout děti, zajímavé výukové metody? Zjistila jsem, že na každé univerzitě je i jiná délka tohoto studia, jak je to možné, není to jednotně dané? Děkuji moc za odpovědi.
12. 3. 2019 08:23nové

Vážená paní magistro,
přeposílám zprávu paní dr. Kolářové.
S pozdravem
Hana Svobodová

Vážená paní magistro,
ano, letos v březnu přijímací řízení pro tento obor vypsáno bude (vypisuje se jedno za 2 roky), trvá 5 semestrů.
Je pravda, že délka studia v semestrech se může lišit, ale myslím si, že standardní je těch 5 nebo 6 semestrů. V zákoně totiž není stanovena délka studia v semestrech, ale pouze minimální počet hodin, které musí studium mít - teď si to nepamatuji přesně, ale je to myslím minimálně 200 hodin.
Zdraví
PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
odborná asistentka
Debora Kuciánová
16. 10. 2020 19:30nové
Dobrý den, ráda bych věděla, jestli v brzké době bude možnost tento obor studovat i kombinovaně (dálkově), vzhledem k aktuálnímu dění, kdy výuka tak jako tak probíhá distančně. Děkuji za odpověď.
17. 10. 2020 16:50nové
1/1
Milá paní kolegyně, pro kombinované studium tohoto programu v současné době nemáme akreditaci. V kombinované formě v rámci celoživotního vzdělávání máme obor učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy, které trvá 5 semestrů, určeno je však pouze absolventům magisterského studia učitelství jiných předmětů, tj. již vystudovaní učitelé si rozšiřují aprobaci o další předmět.
Co se týká distančního průběhu výuky: distanční výuka znamená (cituji z webových stran Národního ústavu odborného vzdělávání): "Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Student se školou komunikuje např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží na možnostech školy, především její technické vybavenosti. Užívaným informačním technologiím jsou metodicky i didakticky přizpůsobeny veškeré učební pomůcky. Studenti ovšem nestudují zcela izolovaně, ale během studia celkem pravidelně komunikují se svými učiteli, kteří jim pomáhají studium organizovat a řídit, a se kterými mohou konzultovat případné studijní problémy. Student si víceméně sám určuje režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy studia."
V současné době u nás spíše probíhá výuka "online", při které je většina z nás se studenty v pravidelném osobním kontaktu přes počítač - učíme prostřednictvím MS Teams, komunikujeme se studenty vlastně osobně, i když se osobně nesetkáváme. Nejde tedy o distanční formu v tom smyslu, jak je vysvětlena výše.
Při nejbližší příležitosti se však zeptám, je-li v plánu akreditovat bakalářský obor vedle prezenční i v kombinované formě studia.
Vendula Veselá
25. 2. 2022 08:53nové
Dobrý den,
ráda bych na této fakultě studovala program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání s kombinaci s Občanskou výchovou také se zaměřením na vzdělávání. Ráda bych potom ve studiu pokračovala, abych mohla vyučovat na středních školách. Podle Vašeho upřesnění jednotlivých programů ale nevím, jestli je to úplně možné, nebo jestli to vyžaduje delší studium, nebo je potřeba tyto programy studovat na jiné fakultě?
Děkuji za odpověď,
Vendula Veselá
28. 2. 2022 22:39nové

Milá slečno/paní Veselá,

pokud vystudujete na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity program Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání s kombinaci s Občanskou výchovou také se zaměřením na vzdělávání, můžete pokračovat v navazovacím magisterském studiu jak na naší fakultě, která nabízí programy Učitelství českého jazyka a literatury v kombinaci s Učitelstvím občanské výchovy pro základní školy, popř. i v jednooborovém navazovacím magisterském studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem, tak ve studiu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (v kombinaci s dalším programem) na Filozofické fakultě MU. Kromě toho můžete pokračovat v navazovacím magisterském studiu obou programů i na jiných vysokých školách v ČR, které je nabízejí.

S pozdravem

Ivana Kolářová, katedra českého jazyka a literatury PdF MU