23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

14. 6. 2019 09:17nové
Dobrý den, jak je to prosím s uplatněním v praxi s oborem Speciální pedagogika? Je možné s tímto oborem pracovat jako pedagog v běžné mateřské škole?
Předem děkuji za odpověď
15. 6. 2019 09:56nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji k Vašemu dotazu, že pokud chcete pracovat jako pedagog v běžné mateřské škole, můžete studovat přímo program Učitelství pro mateřské školy, které nabízí Katedra primární pedagogiky PdF MU. Pokud byste vystudovala uvedený program "Speciální pedagogika", mohla byste pracovat jen v mateřské škole nebo třídě zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jak je uvedeno v Základních údajích o tomto studijním programu v IS (is.muni.cz).
S přáním hezkých dnů, Ilona Fialová
Jana Báčová
19. 1. 2020 21:58nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaký je rozdíl v oborech "Speciální pedagogika" a "Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání"? Jaké je uplatnění? Mohu být po absolvování bakalářského studia pedagogem v MŠ nebo vychovatelkou v družině? Předem Vám děkuji za odpověď.
20. 1. 2020 15:58nové
Dobrý den, zdravím Vás a sděluji, že po absolvování bakalářského studia budete mít titul Bc a můžete vykonávat pozici asistentky pedagoga.
Jednooborová Speciální pedagogika připravuje odborníky především pro poradenství. Předpoklady pro výkon pedagogických povolání najdete v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
Absolvováním programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání budete připravena k učitelství. Tento program se ale studuje jako dvouoborové studium, musíte si tedy k tomu zvolit další obor.
V případě dalších dotazů, neváhejte napsat. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
26. 11. 2019 07:00nové

Dobrý den, paní doktorko,

je program kombinovaného studia vhodný i pro učitele 1. stupně ZŠ, kteří se chtějí stát speciálními pedagogy? Existují i jiné možnosti (např. jen rozšíření stávajícího vzdělání), nebo je potřeba absolvovat celé pětileté studium?

Předem Vám děkuji za odpověď.
27. 11. 2019 20:23nové
Dobrý večer, paní Mgr. Šivicová,
zdravím Vás a sděluji, že na naší katedře můžete studovat učitelství jako dvouoborové studium, tzn. v bakalářském studiu - Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + druhý obor, v navazujícím mag. studiu pak Speciální pedagogiku pro učitele základních a středních škol. Ovšem nebudete učitelkou pro 1. stupeň. Bylo by dobré, kdybyste se domluvila s Vašim zaměstnavatelem, jaké další vzdělávání po Vás bude vyžadovat. Jinak můžete studovat jednooborové programy SP, jsou ale zaměřeny na poradenství. Více informací najdete na našich webových stránkách. Přeji hezké dny, Ilona Fialová
Kačenka Vostatková
26. 1. 2020 14:28nové
Dobrý den, chci se zeptat na časové rozložení při kombinovaném studiu. Uvažuji nad kombinovaným studiem, ale dojížděla bych z velké dálky, proto mne zajímá kolikrát třeba jsou přednášky za semestr? Děkuji za odpověď
26. 1. 2020 19:05nové
Dobrý večer, vážená paní Vostatková,
zdravím Vás a sděluji, že kombinovaná forma studia se koná v pátek nebo v sobotu. Realizuje se u nás na KSIP v šestihodinových blocích, buď od 8.00 hod. do 13.50 hod. nebo od 14.00 hod. do 19.50 hod. Výuka probíhá obvykle každých 14 dnů, ale není to zcela pravidlem. V případě další dotazů neváhej napsat. Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Mária Cútová
9. 2. 2020 12:46nové
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či na absolvovanie štúdia špeciálnej pedagogiky je potrebné aby som ovládala na 100% český jazyk (pravidlá, gramatiku a pod.) vzhľadom a to, že som zo Slovenska?
10. 2. 2020 09:25nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že není třeba, abyste ovládala český jazyk perfektně. Hezké dny, Ilona Fialová
25. 5. 2020 00:32nové
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda je možné si po absolvování tohoto bakalářského oboru v rámci magisterských studií vybrat navazující program tak, abych mohla být učitelkou na speciální základní škole? Děkuji za Vaši odpověď a přeji pěkný den.
25. 5. 2020 20:13nové

Dobrý den, vážená uchazečko,
zasílám Vám informace ohledně Vašeho dotazu týkajícího se studia Speciální pedagogiky:
Uplatnění absolventů bakalářského programu Speciální pedagogika, jednooborová:
Absolvováním studia získáte kompetence na úrovni asistenta pedagoga k podpoře a spolupráci s dětmi či žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Uplatnění naleznete v řadě oblastí. Ve školství můžete působit na asistentských pozicích či jako vychovatelé v běžných i speciálních školách a školských zařízeních dle zvolené specializace. Pokud absolvujete specializaci logopedie a surdopedie, můžete pracovat na pozici logopedického asistenta.
Dále můžete působit v dětských domovech a v domovech mládeže. Kompetence získáte i k práci v zařízeních sociálních služeb, rezortu zdravotnictví či ve státní správě. Ve všech uvedených oblastech je práce založena na intenzivním kontaktu a spolupráci s lidmi – uplatníte zde tedy získané sociální i komunikační kompetence.

Uplatnění absolventů nav. mag. studia - Speciální pedagogika:
Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Studium zakládá kvalifikaci i pro působení ve zdravotnictví (nelékařské profese), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, sociálněprávní ochrana dětí a mladistvých) nebo v resortu spravedlnosti.
Dále vám také doporučují řídit se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde jsou uvedeny všechny požadavky pro výkon pedagogického povolání.
V případě dalších dotazů neváhejte napsat. Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
7. 8. 2020 16:55nové
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, jaký obor navazujícího Mgr. studia je potřeba, abych mohla pracovat jako učitel v ZŠ speciální? Mám Bc. v oboru Speciální pedagogika (psycho+eto). Jeli to vůbec reálné. Děkuji mnohokrát za odpověď.
S pozdravem, Simona Žárská
9. 8. 2020 20:12nové

Dobrý den, vážená paní Bc. Žárská,
zasílám Vám §7 odstavec 2 zákona č. 563/2004 Sb., kde je uvedeno, za jakých podmínek můžete působit jako učitel na ZŠSp.
Uplatnění absolventů jednotlivých studijních programů je také uvedeno na webových stránkách PdF MM, pod odkazem Uchazeči.

školský zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících:
§ 7
Učitel prvního stupně základní školy
(1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo

2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále jen „doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace“),

d) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

e) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,

f) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko - pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu,

g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka, nebo

h) podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo

c) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

Přeji Vám hezké dny, s pozdravem Ilona Fialová
Marketa Venclova
19. 9. 2020 23:55nové

Dobrý den,

v přístím roce bych si chtěla podat přihlášku na obor Speciální pedagogika nebo na obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s dalším oborem.
Mohla byste mi prosím sdělit z jakého oboru je lepší uplatnění?
Mám strach že je v dnešní době speciálních pedagogů příliš a málo pracovních pozic, mohla byste mi prosím sdělit, jak je to s uplatněním vašich absolventů?

Předem děkuji za odpověď.
21. 9. 2020 10:15nové
Dobrý den, vážená uchazečko. K Vašemu dotazu Vám sděluji, že velmi záleží na Vás, jaké profesi se chcete v budoucnosti věnovat. Pokud byste u nás zvolila jednooborovou Speciální pedagogiku, ta je určena těm, kteří se chtějí věnovat poradenství (PPP, SPC, SVP atd.). Uplatnění absolventů najdete uvedené na webu PdF MU, kde si otevřete informace "Uchazeči" a příslušný studijní program. Pokud byste se chtěla věnovat učitelství, pak si musíte vybrat dvouoborové studium, např. program Český jazyk + Speciální pedagogika, případně jiné nabízené kombinace. V případě dalších dotazů neváhejte napsat znovu. PŘEJI VÁM HEZKÉ DNY, ILONA FIALOVÁ
Ivana Jandourková
14. 12. 2020 20:28nové
Dobrý den paní Fialová,
prosím je studium placené, pokud je mi 35 let a nejvyšší dosažené vzdělání je maturita? Chtěla bych se hlásit na obor Speciální pedagogika, kombinované studium.
Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den, Jandourková
14. 12. 2020 20:45nové
Dobrý večer, vážená paní Jandourková,
zdravím V8s a sděluji, že dálkové studium na VŠ nebudete platit. Platí se v případě, že byste již jednu VŠ měla absolvovanou. Přeji Vám hezké adventní dny, pevné zdraví a dobrý nový rok 2021. S pozdravem, Ilona Fialová
14. 1. 2021 13:17nové
Dobrý den. Aktuálně studuji obor Logopedie kombinovaně (3. sem). Přemýšlím, že bych si přibrala i Speciální pedagogiku a vybrala si jiné zaměření. Můj plán je takový, že bych po vystudování obou oborů byla logoped a surdoped. Je to vůbec možné? Pochopila jsem, že si na spec. vybírám z pedií jednu "hlavní" a druhou "vedlejší". Chci se tedy zeptat, jaké jsou možnosti ve výběru předmětů nebo zda není tento můj plán zcela nesmyslný.
Děkuji.
14. 1. 2021 14:13nové
Dobrý den, vážená slečno Vojnarová,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že si můžete podat přihlášku na další program s tím, že z každého oboru budete konat SZZ a musíte vypracovat závěrečnou práci. Tzv. "přibrat" další obor nelze. Pokud studujete program Logopedie, budete konat SZZ z logopedie a surdopedie. V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
5. 2. 2021 14:41nové

Dobrý den,

Jsem ve třetím ročníku pedagogické fakulty obor učitelství pro první stupeň. Ráda bych učila na prvním stupni a byla zároveň speciálním pedagogem. Měla bych si svou přihlášku tedy podat na bakalářský program speciální pedagogiky nebo jsou i jiné možnosti?

Děkuji, Rampáčková
7. 2. 2021 19:04nové

Dobrý den, vážená slečno Rampáčková,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat. Přeji hezké dny a pevné zdraví. Ilona Fialová
Lucie Heczkova
24. 4. 2021 17:45nové
Dobrý den.
Mám jednu VŠ absolvovanou. Kolik nyní budu platit za studium na MUNI? Děkuji.
25. 4. 2021 18:18nové
Dobrý den, vážená uchazečko,
zdravím Vás a dovoluji si Vás přesměrovat na studijní odd. PdF MU. Prosím, obraťte se na pana Mgr. Petra Šimíka, který je vedoucím tohoto oddělení.
Kontakt: simik@ped.muni.cz
Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
29. 11. 2021 09:01nové
Dobrý den, umožňuje obor Speciální pedagogika prominutí TSP skrze vysvědčení ze SŠ?
Předem děkuji za odpověď.
29. 11. 2021 20:27nové

Dobrý večer, vážená uchazečko,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízena na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám pevné zdraví a poklidný adventní čas, s pozdravem, Ilona Fialová
31. ledna v 16:37nové
Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat, kdy si při studiu Speciální pedagogika určuji specializaci na logopedii a surdopedii? Volím si zaměření hned při nástupu do studia?
Předem děkuji za odpověď.
31. ledna v 18:31nové
Dobrý večer, vážená uchazečko.
Zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že v bakalářském programu SP si ve druhém semestru zvolíte mezi Logopedií 1 a Psychopedií 1. Pokud zvolíte Logopedii1 budete pak následně zapisovat předměty určené pro specializaci Logopedie a surdopedie. Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Dominika Matulová
10. února v 18:11nové
Dobrý deň, získam po ukončení Špeciálnej pedagogiky, bakalárskeho stupňa aj pedagogické minimum, prosím?
10. února v 21:20nové
Dobrý večer, vážená uchazečko,
zdravím Vás a sděluji, že po ukončení bakalářského studia můžete zastávat pozici asistentky pedagoga.. Bakalářské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Pedagogické minimum se může vystudovat v rámci CŽV a ukončeno je závěrečnou zkouškou. V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji hezké dny, Ilona Fialová