23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

5. 6. 2019 20:03nové

Vážená magistro Buchtová,

rád bych se zeptal, zda je zapotřebí mít v prvním semestru studia němčinu minimálně na úrovni B1 pro možnost absolvovat předmět Němčina pro pedagogy C (https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/JVp033) v rámci učitelské propedeutiky.
6. 6. 2019 18:42nové
Dobrý den,
Já Vám bohužel poradím pouze s předměty, které nabízí naše katedra. Když jsem si ale rozklikla odkaz předmětu, tak v prerekvizitách je tato informace:
"Deutschkurs auf dem Sprachniveau B2. Die Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs sind Kenntnisse auf dem Nivaeu B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens."
Proto soudím, že je to, jak píšete: předpokladem je znalost němčiny na úrovni B1. Nejlépe se ale obraťte na vyučující předmětu.
Lam Nguyenova Thi
21. 6. 2021 09:47nové

Vážená magistro Buchtová,
chtěla bych se zeptat jak často probíhá výuka u kombinovaného studia a zdali je povinná.

Moc Vám děkuji.
S pozdravem,
Nguyenová
21. 6. 2021 10:58nové
Dobrý den,
výuka probíhá každý druhý pátek, celkem je to 6 pátků za semestr. Předměty společného základu a volitelné předměty bývají rozvrhovány v blocích, většinou v sobotu, bývá to jedna až dvě soboty v semestru. U seminářů nabízených katedrou anglického jazyka je docházka povinná.
Michaela Bezwa
4. 1. 2022 16:10nové
Lower secondary school a učitelství pro ZŠ
Dobrý den, jaký je prosím rozdíl mezi navazujícími magisterskými obory: Lower Secondary School English Language Teacher Training a Učitelství anglického jazyka pro základní školy ?

A je možné se na některý z nich přihlásit, i přestože mám bakaláře ze žurnalistiky na UK? Nakolik jsou podmínky stanové zákonem přísné v případě takové kombinace? Je nutné studium pedagogiky od Bc. ? Děkuji Vám za odpověď.

4. 1. 2022 17:00nové
Dobrý den,
studium v programu Lower Secondary School English Language Teacher Training je placené. Náplň programu je shodná s programem Učitelství anglického jazyka pro základní školy, pouze jazyk výuky se liší: v anglickém programu jsou všechny předměty společného základu vyučovány v anglickém jazyce.
Kopíruji podmínky pro přijetí:
Studium je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.
Tyto podmínky platí jak pro Lower Secondary School English Language Teacher Training , tak pro Učitelství anglického jazyka pro základní školy. Pokud byste si tedy chtěl toto studium zapsat, musíte nejdříve absolvovat některý z vyjmenovaných bakalářských oborů.
Jiří Wurst
24. 2. 2022 18:11nové
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli nutnost absolvovat některý ze zmíněných studijních programů platí i v případě, že se uchazeč hlásí na tento program jako na vedlejší (tedy nikoliv na hlavní či jednooborový). Studijní program, na který bych se chtěl hlásit jako na hlavní, se totiž vyučuje pouze ve sdružené podobě a musím si k němu přibrat i vedlejší. Váš program mě jako vedlejší zaujal nejvíce, avšak pokud bych musel splnit ještě další podmínky pro přijetí přihlášky (co se týče absolvovaného studia), tak by to mělo významný vliv na moje rozhodování.
24. 2. 2022 20:36nové
Dobrý den,
Následné magisterské studium Učitelství anglického jazyka pro základní školy je určeno absolventům bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy, Lektorství anglického jazyka nebo podobných programů a oborů.
Tato podmínka platí, pokud si anglický jazyk vyberete jako hlavní i jako vedlejší obor.
Petr Kment
změněno 19. 6. 2021 18:20 nové
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s druhým jazykem v tomto oboru. Je povinný? Nahlédnul jsem do informací o oboru a a pokud se nemýlím, jedná se o povinně volitelný předmět. Těchto povinně volitelných předmětů je ale v tomto bloku několik, bylo by tedy možné si popřípadě vybrat jiné? Přicházím z FPE v Plzni, kde jsme také měli povinně volitelné předměty, ale bylo nutné splnit pouze několik z nich. Děkuji za případnou odpověď.
19. 6. 2021 18:31nové
Dobrý den,
v průběhu studia musíte absolvovat i seminář z cizího jazyka. Tyto semináře nabízí Centrum jazykového vzdělávání a na výběr je několik cizích jazyků.
V programu je také několik povinně volitelných předmětů, sám si zvolíte, které z nich si zapíšete.
Petr Kment
19. 6. 2021 18:33nové

Vážená paní magistro,

moc děkuji za odpověď. V Plzni jsem studoval jako druhý cizí jazyk ruštinu, je k dispozici i na Masarykově univerzitě? Děkuji.
19. 6. 2021 18:36nové
Dívám se na nabídku Centra jazykového vzdělání a ruštinu tam vidím. Nevím, jestli se budete moci na jejich nabídku také podívat, když ještě nejste zapsaný do studia, můžete to zkusit:
https://is.muni.cz/predmety/katalog?verze=new;volby=pracoviste:14419396%40radio_pracoviste:3%40vc_vyp:1%40fakulta:1441;zpet=..%2Flide%2Fpracoviste