23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

8. 12. 2018 19:19nové

Dobrý den, paní doktorko,

chtěla bych se Vás zeptat, zda mohu z oboru Spec. pedagogika - Komunikační techniky (bakalářské studium, kombinovaná forma) pokračovat v magisterském studiu Logopedie?

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem

Číhalová
11. 3. 2019 14:23nové
0/1
Dobrý den,
zdravím Vás, omlouvám se za pozdní vyřízení Vašeho dotazu a sděluji, že se můžete hlásit na navazující mag. studium Logopedie.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Petra Smidova
28. 3. 2019 19:11nové
Dobrý den paní doktorko,
ráda bych se zeptala zdali se mohu přihlásti do programu logopedie po absolvování oboru speciální pedagogika předškolního věku se státnicemi z logopedie, psychopedie, předškolní pedagogiky a speciální pedagogiky s tím, že chybějící státnici ze surdopedie bych absolvovala v rámci CŽV?
A má druhá otázka je, zdali je i takto možnost absolvovat po magisterském studiu předatestační přípravu v resortu zdravotnictví?
Velice děkuji za vaši odpověď a váš čas.
S pozdravem
Bc. Petra Šmídová
29. 3. 2019 21:56nové
Dobrý večer,
určitě se můžete do programu přihlásit. Surdopedii si můžete doplnit v kurzu CŽV, tak jak píšete. Kurz se koná každý semestr. Přihlašuje se na stud. odd. CŽV PdF MU. PO absolvování můžete usilovat prostřednictvím atestace ve zdravotnictví o proxesi klinického logopeda.
S příním hezkých dnů, Ilona Fialová
změněno 3. 2. 2020 13:44 nové
Vážená paní Šmídová,
dobrý den. Dovolte, abych upřesnil - podle aktuálního znění zákona o nelékařských zdravotnických povoláních je nezbytným předpokladem pro vstup do specializační přípravy v oboru klinická logopedie absolvování SZZ z logopedie a surdopedie na bakalářské i magisterské úrovni. Absolvováním programu v celoživotním vzdělávání takového předpokladu dosaženo není. Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Petr Kopečný
Veronika Vanclová
21. 5. 2019 10:58nové
Dobrý den,chci se zeptat, jak většinou probíhá výuka kombinované navazující magisterské logopedie, jsou to soboty, nebo pátky, jak často? Nebo kde je to možné dohledat? Děkuji za odpověď Vanclová
21. 5. 2019 11:38nové
Dobrý den, vážená paní Vanclová,
výuka v kombinované formě probíhá přibližně jednou za 14 dnů, ale není to pravidlem, buď v pátek nebo v sobotu. Rozvrh na příští akademický rok se připravuje a bude zveřejněn 1.8.2019. Prosím, vyčkejte, pak se dozvíte termíny výuky.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
30. 9. 2019 14:22nové
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda bych mohla z oboru Pedagogika (Filozofická fakulta, bakalářské studium, prezenční) poté jit na magisterské studium Logopedie.
Předem děkuji za odpověď
Lhotská
2. 10. 2019 07:47nové
Dobrý den,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že se ke studiu můžete přihlásit. Předpokládá se ale, že budete mít znalosti z bakalářského studia, kde studenti absolvují státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie. Je také ale možné si tyto specializace dostudovat v rámci CŽV na PdF MU. Obsahy studijních programů si můžete prohlédnout na webových stránkách PdF MU. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Veronika Kochová
18. 12. 2019 09:21nové
Vážená paní doktorko,
studuji na Pedf UK obor speciální pedagogika-český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Státnice budu konat z českého jazyka a logopedie, bez surdopedie. Mám v tomto případě možnost se přihlásit k Vám na univerzitu na navazující magisterský obor logopedie?
Děkuji za odpověď.
Anita Oralova
19. 2. 2020 09:40nové

Dobrý den, paní doktorko,
chci se zeptat, zda se můžu hlásit na navazující magisterský obor Logopedie z bakalářského oboru Speciální pedagogika předškolního věku - Učitelství pro mateřské školy studovaném na Univerzitě Palackého v Olomouci?
Budu mít SZZ ze speciální pedagogiky, logopedické intervence v předškolním věku, předškolní pedagogika a základy psychologie a praktickou část ze znakového jazyka a Braillova písma.

Předem děkuji za odpověď,
s pozdravem,
Oralová Anita
19. 2. 2020 10:42nové
Dobrý den, vážená uchazečko,
zdravím Vás a zasílám Vám informace k Vašemu dotazu.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky uvádí tyto informace k přihláškám ke studiu SP:
Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem studiem
Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
· SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
· SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.
Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.
Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Anita Oralova
19. 2. 2020 11:12nové

Jestli to chápu správně, v obou případech těchto oborů si musím dodělat SZZ ze Surdopedie? A zkouška z logopedické intervence bude uznána?

Děkuji, Oralová
19. 2. 2020 21:29nové
Dobrý večer, vážená slečno Oralová,
zdravím Vás a sděluji, že v předchozím mailu jsou uvedeny předpoklady pro navazující magisterské studium Logopedie. Přeji hezké dny, Ilona Fialová
20. 2. 2020 22:24nové
Vážená paní Oralová, jak uvádí paní doktorka Fialová, předpokladem pro přijetí přihlášky do uvedených NMgr. programů je SZZ z logopedie a surdopedie. S pozdravem
Petr Kopečný
Radka Moučková
3. 6. 2020 13:43nové
Dobrý den, paní doktorko,
chtěla bych se zeptat, zda se mohu přihlásit na navazující magisterský obor Logopedie, po absolvování bakalářského studia na Fakultě humanitních studií UK v Praze?
Děkuji předem za odpověď, Radka Moučková
4. 6. 2020 09:42nové

Dobrý den, vážená studentko, k Vašemu dotazu zasílám stanoviska k přijímacímu řízení na obor Logopedie na KSIP PdF MU:
Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.
Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU:
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.

Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
7. ledna v 12:59nové

Dobrý den, paní doktorko,

chtěla bych se zeptat, zdali je možné si podat přihlášku na navazující Mgr. studium Logopedie po absolvování bakalářského dvouoborového programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a SZZ z logopedie a surdopedie.

Děkuji,
Krotilová
7. ledna v 21:45nové

Dobrý večer, slečno Krotilová,
zdravím Vás a zasílám Vám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat. Přeji hezké dny v novém roce, s pozdravem Ilona Fialová
změněno 9. března v 13:29 nové
Dobrý den, paní doktorko,
chci se Vás zeptat, co se týká prominutí přijímací zkoušky na navazující magisterské studium. Můžu tuto žádost podat na dva obory? tedy na obor speciální pedagogika a na obor logopedie? Popřípadě pokud tuto žádost budu podávat, mám do jednoho emailu napsat číslo obou přihlášek, nebo mám poslat dva emaily a ke každé přihlášce podat žádost zvlášť?
Děkuji Vám za odpověď.
10. března v 19:39nové

Dobrý večer, vážená studentko,
zasílám Vám informace k přijímacímu řízení na KSIP:Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
Doporučila bych poslat ke každé přihlášce žádost.
Přeji hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Marek Lansdorf
21. února v 13:15nové
Vážená PhDr. Fialová, plánuji studovat Logopedii navazující magisterské studium v kombinované formě v následujícím období studia 2021/2022. Dočetl jsem se, že studium probíhá pátky a soboty. A rád bych se Vás zeptal, jak často např. do měsíce studium probíhá? Jedná se o pravidelné intervaly? A zda studium v pátek začíná již od rána? A můj druhý dotaz se týká praxí. Lze konat praxi při studiu i v jiných oblastech, např. v Praze? Samozřejmě za předpokladu vlastního zařízení praxe. Předem děkuji za Váš čas a odpovědi. S pozdravem, Marek Lansdorf
21. února v 14:25nové
Dobrý den, vážený pane Lansdorfe,
zdravím Vás a sděluji, že výuka v kombinované formě probíhá v pátek nebo v sobotu, ale ne v pravidelných intervalech. Vždy to záleží na sestavení rozvrhu pro konkrétní semestr. Co se týká praxí, je možné, aby probíhala i v jiných oblastech. Praxi budete projednávat s odpovědným akademickým pracovníkem.. Další informace pro studenty jsou k dispozici na webových stránkách KSIP. Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Vendula Šrámková
14. ledna v 14:29nové
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné na webu MUNI dohledat vzorové testy z přijímacích řízení z minulých let. Děkuji
15. ledna v 08:58nové

Dobrý den, vážená paní Šrámková,
sděluji Vám, že ukázky testů v současné době nikde zveřejněné nemáme. Odkazuji Vás na okruhy z předmětu ISP a logopedie a surdopedie, a na doporučenou literaturu, které jsou uvedeny na webových stránkách Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky.
Dále Vám zasílám informace, které jsou uvedeny na webových stránkách PdF MU k přijímacímu řízení:
program Logopedie
Uchazeč se musí prokázat SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie a absolvovat přijímací testy z inkluzivní speciální pedagogiky a z logopedie a surdopedie.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU z inkluzivní speciální pedagogiky

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU z logopedie a surdopedie

Písemný test má stejné parametry jako test z inkluzivní speciální pedagogiky: 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 12,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 12,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.
Přeji Vám mnoho úspěchů a hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Vendula Šrámková
15. ledna v 12:10nové
Děkuji Vám moc za odpověď. Mám podanou přihlášku na navazující mgr obor Logopedie, ale zjistila jsem, že státnice přímo z inkluzivní pedagogiky nemám (nyní studuji bakalářský obor Speciální pedagogika na jiné vysoké škole. Takže tedy nesplňuji podmínky pro přijeti? Chápu to tak správně? Děkuji a omlouvám se, tuto podmínku jsem musela přehlédnout.
15. ledna v 14:15nové
Dobré odpoledne, paní Šrámková,
podmínkou pro přijetí jsou SZZ bakalářské ze Speciální/inkluzivní pedagogiky, tak jak je uvedeno v informacích o přijímacím řízení na KSIP.
Přeji Vám pěkné dny, Ilona Fialová
Vlákno: NMgr. Logopedie/
Izabela Petříková
13. 1. 2020 10:52nové

Dobrý den,

mám dotazy ohledně navazujícího magisterského programu Logopedie. Jsem studentkou třetího ročníku Obecné lingvistiky a Českého jazyka a literatury na FF UK. Je možné studovat na MUNI Logopedii spolu s NMgr. obecnou lingvistikou (v rámci sdruženého studia)? Existuje možnost studovat sdruženě napříč univerzatimi (MUNI a UK)? Dále jsem se chtěla ujistit, zda přijímací zkouška sestává jen z písemného kroužkovacího testu (z okruhů SZZ s názvem Komunikační a simulační techniky – logopedie a surdopedie, bez okruhu Speciálněpedagogická diagnostika – surdopedie) nebo i ústního pohovoru?

S pozdravem
Izabela Petříková
Vlákno: Dotaz/
Pavlína Vlachová
3. 11. 2019 16:21nové
Dobrý den,
Chci se zeptat. Příští rok v květnu mám mít státnice. Obor - Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro MŠ. Státnice mám mít ze speciální pedagogiky, psychologie, logopedie, předškolní pedagogiky, braillova písma a znakového jazyka. Chci se zeptat, zda je možnost u Vás dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu logopedie, a později pracovat v resortu školském jako logoped. Děkuji mockrát za odpověd'
s pozdravem Vlachová Pavlína
3. 11. 2019 16:54nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že se předpokládají bakalářské státnice z logopedie a surdopedie. V navazujícím magisterském studiu se připravujete na dráhu poradenského pracovníka- speciální pedagog logoped. Vše potřebné si můžete přečíst v informacích o uvažovaném studiu - muni.cz - chci studovat.... Pokud budete mít ještě jiné dotazy, neváhejte znovu napsat. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
14. 7. 2019 12:57nové
Dobrý den, paní doktorko,
ráda bych se Vás zeptala na rozdíly mezi obory Speciální pedagogika (specializace Logopedie a Surdopedie) a obor Logopedie. Chápu správně, že po vystudování obou oborů budu logoped? Nevím, který obor si zvolit, jestliže oba vedou ke stejné profesi. 

Děkuji za Vaši odpověď. 

S pozdravem                                                    Magdalena Snášelová

14. 7. 2019 21:46nové
1/1
Dobrý večer,
zdravím Vás a sděluji, že oba programy jsou vhodné, z každého budete speciální pedagog se zaměřením na logopedii. Program Logopedie je úzce zaměřen na tuto problematiku. Specializace L+S v programu Speciální pedagogika je pojata šířeji, ale se stejným výstupem. Z obou programů se pak můžete ucházet o pozici klinického logopeda, avšak za předpokladu, že splníte další požadavky. Přeji Vám pěkné letní dny, Ilona Fialová