17/1/2019 02:13new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

18/1/2019 15:58new
Dobrý den,


je možné se na Speciální pedagogiku ZŠ/SŠ hlásit pouze ze Speciální pedagogiky se zaměřením na vzdělávání, nebo i z oboru Speciální pedagogika? 

Děkuji a přeji hezký den.

25/1/2019 12:50new

Dobrý den,

zdravím Vás a sděluji že tento program má přímou návaznost na bakalářský studijní program Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (obsahující major a minor), ale můžete si zvolit k tomuto oboru druhý obor. Je nutné ale, samostudiem nebo absolvováním příslušného kurzu v CŽV, dostudovat potřebné znalosti, které se předpokládají v navazujícím magisterském studiu.

Přeji hezké dny a zdravím, Ilona Fialová
22/1/2019 12:28new
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, zda tento studijní program bude probíhat i od roku 2019/20. 

Předem děkuji a přeji pěkný den

25/1/2019 12:47new

Dobrý den,

zdravím Vás a sděluji, že tento programu se bude otvírat v roce 2019/20 poprvé, jde o nový program. Pokud budete chtít znát podrobnější informace, neváhejte napsat. Přeji hezké dny, Ilona Fialová
1/4/2019 21:59new
Dobrý den,
je možné si v tomto programu volit specializaci, např. logo-surdo, nebo zde specializace nejsou. Ještě bych se znovu zeptala na to, zda se lze na tento program zapsat z bakalářského programu speciální pedagogika, kterou dokončuji ( zřejmě došlo ke změnám, protože před cca měsícem byl tento program veden pouze pro prezenční formu a v současnosti je veden i pro formu kombinovaného studia).
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
2/4/2019 21:28new
Dobrý večer,
paní Procházková,
zdravím Vás a sděluji k Vašemu dotazu, že se program SP pro učitele ZŠ a SŠ bude otvírat v kombinované formě až od akademického roku 2020/21. V současné době se nabízí pouze ve formě prezenční. Upozorňuji, že jde o dvouoborové studium, musíte tedy studovat dva programy. V případě zájmu se můžete zastavit za mnou na konzultaci - Poříčí 9, 2. poschodí.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
19/2/2020 10:46new
Dobrý den, chci se zeptat, zda pak po dokončení tohoto navazujícího oboru mphu učit na běžných ZŠ první stupeň? Dekuji
19/2/2020 22:12new
Dobrý večer,
zdravím Vás a sděluji k Vašemu dotazu, že po absolvování dvouoborového studia SP pro učitele základních a středních škol + druhý obor - opravňuje k výuce na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Přeji hezké dny, Ilona Fialová
Věra Korejtková
16/3/2020 18:42new

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je možné se na obor Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol přihlásit z bakalářského programu Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy-

Děkuji a přeji pěkný den.
16/3/2020 19:15new

Dobrý večer, zdravím Vás a sděluji, že tento program je dvouoborový a měl by navazovat na program dvouoborový v bakalářském studiu, tedy Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání + druhý obor. Také Vám zasílám vyjádření vedení KSIP k přijímacímu řízení por rok 2020/21:
Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.
Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.
Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Dobrý den,
je možné se na NMgr obor Speciální pedagogika pro ZŠ a SŠ v kombinaci s dějepisem, hlásit po vystudování jednooborové Speciální pedagogiky? Mám ještě vystudováno Pedagogické asistentství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ. (bakalářské studium).
19/4/2020 18:06new
Dobrý den, zdravím Vás srdečně a k Vašemu dotazu sděluji, že pokud budete mít SZZ ze Speciální/inkluzivní pedagogiky, můžete se na tento dvouobor přihlásit. Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.
V případě další dotazů neváhejte napsat. Přeji Vám pevné zdraví a pěkné dny, Ilona Fialová
5/7/2020 21:35new
Dobrý den, paní doktorko, potřebuji si ověřit, zda absolvováním tohoto oboru získám kvalifikaci speciálního pedagoga dle par. 18 zákona č. 563/2004 Sb. Již nyní pracuji jako školní speciální pedagog, ale musím dokončit magisterské studium a rozhoduji se mezi jednooborovou spec. pedagogikou a tímto oborem. Děkuji za informaci, přeji pěkné dny. Klausová.
7/7/2020 09:47new
Dobrý den, vážená paní Bc. et Bc. Klausová,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že obor Speciální pedagogika pro učitele ZŠ a SŠ (jedná se o dvouoborové studium, musíte si tedy k tomu zvolit ještě jeden obor) připravuje učitele pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, jde o obor učitelský. Kdežto jednooborová SP je poradenská, můžete po absolvování působit v poradenských zařízeních a pracovištích. Pokud budete mít další dotazy, neváhejte napsat. Přeji Vám hezké letní dny, s pozdravem, Ilona Fialová
4/1/2021 20:28new

Dobrý den,

mohu se na toto studium přihlásit pokud mám vystudované Mgr. ze sociální pedagogiky?
6/1/2021 18:25new

Dobrý den, vážená slečno Bc. Novotná,
zasílám Vám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat. Přeji Vám šťastný a úspěšný nový rok 2021. S pozdravem Ilona Fialová
Beáta Hrnková
20/3/2022 15:20new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli po absolvování tohoto programu (Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol) mohu působit jako učitel prvního stupně základní školy? Dále by mě zajímalo z jakých předmětů jsou přijímací zkoušky a jestli se na tento obor mohu přihlásit, když jsem vystudovala speciální pedagogiku (SZZ - logopedie, surdopedie, poradenství, základy medicínské propedeutiky, speciální pedagogika)
Děkuji
Hrnková
20/3/2022 15:37new

Dobré odpoledne, vážená uchazečko,
zdravím Vás a sděluji, že po absolvování uvedeného studijního programu nemůžete vyučovat na 1. st. ZŠ. Tento obor připravuje pedagogy pro výuku na 2. st. ZŠ a SŠ.
Zároveň Vám zasílám další informace k přijímacímu řízení na naší katedře:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).

V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám poklidné dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Jana Vařečková
8/1/2023 20:40new
Dobrý den, chtěla bych se přihlásit na navazující magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele jako - Major a Učitelství výchovy ke zdraví -Minor. Státní bakalářskou zkoušku mám z pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky a psychopedie. Zkoušku z výchovy ke zdraví bohužel nemám. Mohu si i tak podat podat přihlášku? Případně lze studovat Učitelství výchovy ke zdraví jako major a Speciální pedagogiku pro učitele jako minor? Předem děkuji.
9/1/2023 19:02new
Dobrý den, vážená uchazečko,
zdravím Vás a sděluji, že informace ohledně studia Učitelství výchovy ke zdraví musíte získat na příslušné katedře. Na webových stránkách Pedagogické fakulty MU - Uchazeči - si můžete zjistit veškeré informace o uvedených studijních programech. Přeji Vám hezké dny v novém roce a pevné zdraví, Ilona Fialová
19/4/2022 08:43new
Dobrý den, procházela jsem si studijní plány a nenašla jsem u hlavního kombinovaného oboru možnost studovat mimo Angličtina pro pedagogy II např. Ruštinu pro pedagogy II. Chtěla jsem si tento obor ponechat jako hlavní. Je tedy nutné si dát tento obor jako vedlejší a hlavní mít Výchovu ke zdraví pro učitele, kde je ruština možná? Děkuji za odpověď
19/4/2022 16:57new
Dobrý den, vážená slečno Škodová,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že se v uvedeném programu nenabízí Ruština pro pedagogy II, pouze Aj pro speciální pedagogy a Nj pro speciální pedagogy II.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Kos Mon
14/1/2022 20:05new

Vážená paní doktorko,

ráda bych se zeptala na možnost podání přihlášky na navazující studium Speciální pedagogika pro učitele Letos ukončuji bakalářský program Učitelství praktického vyučování. Jelikož pracuji ve speciální škole, tak bych ráda studovala výše uvedený obor. Na stránkách CŽV - Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření není uveden obor, který letos dokončuji. Mohu se tedy na tento kurz přihlásit, i když učitelství praktického vyučování není vypsané a nejsem ještě absolventem bakalářského titulu? Mohu na tento kurz i třeba v 1. semestru navazujícího studia?
Děkuji a přeji hezký víkend.
Novotná Monika
16/1/2022 19:31new

Dobrý večer, vážená uchazečko,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, abyste se obrátila s dotazem na paní doc. PhDr. Dagmar Opatřilovou, Ph.D., která je garantkou celoživotního studia. (opatrilova@ped.muni.cz). Ve výčtu oborů, pro který je kurz určen, tam opravdu není vypsaný Váš obor, ale jedná se o obor pedagogický. Co se týče absolvování kurzu až v 1. semestru nav. mag. studia není možné, měla byste mít kurz absolvovaný dříve. Zasílám Vám také informace k přijímacímu řízení na KSIP: Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Kos Mon
20/1/2022 20:37new
Vážená paní doktorko, 


děkuji za odpověď a přeji hezký večer. 

Monika Novotná 

Mili Mili
17/2/2021 16:03new
Dobrý den,
mohu po absolvování kombinované formy navazujícího studia Speciální pedagogiky pro učitele pracovat jako pedagog i na 1.stupni ZŠ, či pouze na 2.stupni v předmětu, který si vyberu v kombinaci k speciální pedagogice ? Pokud mám zájem působit na speciální škole, předpokládám, že k navazujícímu studiu jsou vhodné oba obory- Speciální pedagogika i Speciální pedagogika pro učitele. Jsem absolvent bakalářského programu Speciální pedagogiky. Děkuji za odpověď
18/2/2021 09:27new

Dobrý den, vážený uchazeči/ko,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že po absolvování oboru Speciální pedagogika pro učitele ZŠ a SŠ budete oprávněn/a vyučovat pouze na 2. st. ZŠ a na SŠ.
Zde uvádím uplatnění absolventů jednooborové SP:
Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

Studium zakládá kvalifikaci i pro působení ve zdravotnictví (nelékařské profese), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, sociálněprávní ochrana dětí a mladistvých) nebo v resortu spravedlnosti.

Uplatnění absolventů SP pro učitele ZŠ a SŠ:
Po absolvování studia se budete orientovat v intervenčních a terapeutických přístupech, budete schopni provádět speciálně pedagogickou diagnostiku, plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku a nabydete další dovedností, díky nimž najdete uplatnění na základních a středních školách nebo v intervenčních třídách střediska výchovné péče. Díky obecnosti a kombinační šíři oborů budete mít předpoklady pro práci v řadě dalších profesí, jako je státní správa, firemní management a další.
Tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU - Uchazeči.
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat. Přeji hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Mili Mili
18/2/2021 10:25new
Děkuji Vám za odpověď. Pokud chápu dobře, mohu vyučovat také ve speciální škole? Nebo oparvdu jen na ZŠ a SŠ. Lze se na dané navazující studium přihlásit, pokud jsem absolvovala bakalářský obor Speciální padegagiky na jiné univerzitě SZZ se konala z pedagogiky, psychologie a logopedie. Děkuji. Přeji také hezký den. M. Slaninová
18/2/2021 16:30new

Dobrý den,
zdravím Vás ještě jednou a zasílám informace k přijímacímu řízení na KSIP:

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
Co se týče budoucí profese, je nutné se řídit zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Přeji Vám pěkné dny, s pozdravem, Ilona Fialová