23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

změněno 7. 1. 2019 14:35 nové

Dobrý den,

ráda bych postoupila na pozici učitelky na základní škole speciální (pro děti s kombinovaným postižením), kde mám praxi jako asistent pedagoga. K tomu je ale třeba mít vystudovánu speciální pedagogiku pro učitele magisterskou. Tento obor však není vypsán. Bude někdy v budoucnu ještě vypisován? Popřípadě, když vystuduji specializace - souběžné vady nebo MP a PAS, budu splňovat podmínky, abych se mohla stát učitelkou?

Děkuji
S pozdravem
Kristýna Kolínková
Marie Máslová
21. 1. 2019 19:37nové
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda-li je možné se přihlásit na navazující magisterské studium speciální pedagogiky (kombinovaná forma) s ukončeným bakalářským programem speciální pedagogika-vychovatelství z jiné univerzity?
Děkuji za odpověď.
25. 1. 2019 12:47nové

Dobrý den,

zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit na navazující mag. studium spec. ped. Jen počítejte s tím, že Vám budou chybět některé znalosti ze specializací SP (somatopedie, etopedie, psychopedie aj.) a bude nutné si je dostudovat samostudiem nebo můžete navštěvovat kurzy specializací v celoživotním studiu.

Přeji hezké dny. V případě dalších otázek neváhejte napsat. S pozdravem, Ilona Fialová
Iveta Musilová
7. 3. 2019 20:45nové

Dobrý den,

prosím o informaci - je možné, aby se k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky (v kombinované formě) pro akademický rok 2019/20 hlásili i absolventi jiných oborů (sociální pedagogika, vychovatelství), kteří vystudovali bc. studium na pedagogické fakultě MU?

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Iveta Musilová
7. 3. 2019 21:33nové
Dobrý den,
sděluji Vám, že se můžete do programu SP přihlásit. Předpokládá se, že budete mít znalosti v rozsahu bakalářského studia v dané specializaci. Případně si můžete chybějící znalosti dostudovat v rámci kurzů k SP v celoživotním studiu na PdF MU.
S přáním hezkých dnů, Ilona Fialová
14. 3. 2019 17:26nové

Dobrý den,

když budu mít vystudovaný Bc. program Speciální pedagogika - specializace psychopedie, somatopedie, mohu se hlásit na navazující magisterské studium - specializace poruchy chování?

Děkuji,
Karolína Živná
15. 3. 2019 14:26nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit do tohoto navazujícího mag. studia. Předpokládá se ale, že budete mít znalosti z etopedie v rozsahu bakalářského studia. Máte možnost si tyto znalosti dostudovat buď samostudiem, nebo absolvováním jednosemestrového kurzu v CŽV na PdF MU.
Přeji Vám hezké, Ilona Fialová
Jana Kašpárková
11. 4. 2019 11:01nové

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné u Vás studovat v navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika - Mentální postižení a PAS, pokud mám vystudován bc. obor učítelství pro MŠ, kurz pro asistenty pedagoga a pracovala jsem jako jako asistentka pedagoga s dětmi s PAS, NKS a mentálním postižením na prvním stupni ZŠ a ráda bych si rozšířila kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky, konkrétně problematiky dětí s PAS?

Děkuji za odpověď.
S pozdravem,

Jana Kašpárková
12. 4. 2019 13:11nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit ke studiu nav. mag. studia Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra). Předpokládá se, že budete mít znalosti z oblasti psychopedie v rozsahu bakalářského studia. Dále musíte úspěšně vykonat oborové přijímací zkoušky. Znalosti z bakalářské psychopedie si můžete také dostudovat sama, nebo v kurzu CŽV, který se vypisuje každý semestr. Tato forma studia je placená. Můžete se také podívat na naše webové stránky katedry (KSIP), kde máte uvedené okruhy k bakalářským státnicím z psychopedie, abyste si mohla udělat představu, co se studenti během tříletého bakalářského studia učili.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
změněno 27. 4. 2019 18:14 nové
Dobrý den, ráda bych pokračovala v navazujícím magisterském studiu speciální pedagogiky. Do budoucna bych chtěla působit jako školní speciální pedagog na ZŠ nebo v pedagogicko-psychologické poradně. Chtěla bych se Vás zeptat, která ze specializací je nejvhodnější. Děkuji.
28. 4. 2019 20:00nové
Dobrý den,
nejvhodnější by bylo studium Speciální pedagogiky, kde si vyberete svoji specializaci. Záleží na Vás, která to bude (etopedie, psychopedie, více vad atd.). Po absolvování tohoto programu budete speciální pedagog jak na ZŠ, tak v PPP.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
16. 12. 2019 18:00nové
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je možné, vystudovat bakalářský program Speciální pedagogika - specializace logopedie, surdopedie, a poté se hlásit na navazující magisterské studium - specializace poruchy chování?
Předem děkuji za odpověď.
16. 12. 2019 18:47nové
Dobrý večer, zdravím Vás. Po absolvování bakalářské specializace se předpokládá, že budete ve zvolené specializaci pokračovat i na navazujícím mag. studiu. Je to neobvyklé, předpokládá se, že budete mít znalosti z etopedie v rozsahu bakalářského studia. Tuto specializaci byste si mohla dostudovat v rámci CŽV na PdF MU, ale nebudete však mít z této specializace státní zkoušku. Jde o studium placené. Prosím, zvažte vše dle svého budoucího profesního zaměření. Hezké dny, Ilona Fialová
4. 2. 2020 17:34nové
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se mohu jako obsolvent jineho oboru (sociální pedagogika) na Pdf muni prihlasit k navazujicimu magisterskemu studiu speciální pedagogiky. Dekuji, s pranim prijemneho dne Martina Hujová
5. 2. 2020 17:45nové
Dobrý den, zdravím Vás a sděluji, že se k jinému oboru můžete přihlásit. Předpokládá se, že budete mít znalosti vybrané specializace v rozsahu bakalářského studia. Tito absolventi mají ze specializací SZZ. Vybranou specializaci si lze dostudovat v rámci studia na CŽV na PdF MU. Toto studium je placené. Můžete se, prosím, podívat na webové stránky PdF a zjistit veškeré informace. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Dominika Novotná
22. 3. 2020 21:36nové

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, zda je možné podat přihlášku na obor N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie), pokud v tomto roce ukončuji studium Speciální pedagogika pro vychovatele. SZZ se skládají pouze z logopedie, tudíž bez surdopedie.
Proto bych se Vás ráda zeptala, zda je to možné podat přihlášku.

Předem děkuji za Vaši odpověď
Dominika Novotná
26. 3. 2020 11:35nové

Dobrý den, vážená slečno Novotná,
zdravím Vás a sděluji Vám vyjádření vedení KSIP k přijímacímu řízení:Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.
Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.

Přeji Vám pevné zdraví a poklidné dny, s pozdravem, Ilona Fialová
6. 4. 2020 10:13nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na možnosti přihlášení se k navazujícímu magisterskému studiu oboru Speciální pedagogika, specializace 3 - poruchy chování.
Vystudovala jsem na pedagogické fakultě MU bakalářské i navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika, kde jsem se orientovala na sociální prevenci a resocializaci. Ráda bych si doplnila vzdělání právě v oboru Speciální pedagogika, a proto se chci zeptat, zda je možné se k navazujícímu magisterskému studiu přihlásit.
V popisu pro uchazeče o studium je uvedeno, že je absolvování bakalářského studia zaměřeného na speciální pedagogiku výhodou, nicméně z Vašich odpovědí mi vyplynulo, že je třeba mít znalosti na úrovni SZZ ze Speciální pedagogiky. Je tedy možné, abych se ke studiu přihlásila, za předpokladu, že bych měla znalosti získané samostudiem a prokázala je u přijímacího řízení nebo nemohu být ke studiu za takových podmínek přijata a potřebuji mít absolvovaný kurz na CŽV nebo bakalářské vzdělání v daném oboru?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Barbora Jirku
změněno 2. 10. 2020 11:11 nové
Dobrý den, Vážená paní doktorko,
chtěl bych se Vás zeptat, jaké mám možnosti ve studiu Speciální pedagogiky. Mám vystudovaný obor Bc. Tělesná výchova a sport, který je prý prvním stupněm NMgr. Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ. Přesněji zde: https://is.muni.cz/auth/obory/3151
Rád bych absolvoval něco takového, abych pak mohl pokračovat ve studiu:
https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu/vsechny-kurzy/rozdilovy-kurz-specialni-pedagogiky-pro-absolventy-bakalarskeho-studia-pedagogickeho-zamereni-3
Nebo jaké kurzy jsou v plánu na jaro 2021, případně podzim 2021.
Děkuji a přeji hezký den,
s pozdravem Bc. Dalibor Kolář
29. 12. 2020 10:26nové
Dobrý den,
Ráda bych se Vás zeptala, mám vystudované bakalářské studium Učitelství do mateřské školy a nyní dokončuji na vaší univerzitě Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření. Chtěla bych se zeptat na možnosti navazujícího magisterského studia, zda je nějaká možnost speciální pedagogiky s logopedickou specializací a zda mi popřípadě tento kurz může pomoci v přijímacím řízení?
Děkuji.
S pozdravem,
Veronika Šindelářová
30. 12. 2020 19:35nové

Dobrý večer,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě další dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám hezké sváteční dny a dobrý nový rok 2021. Ilona Fialová
30. dubna v 18:42nové
Dobrý den,
pokud studuji speciální pedagogiku nMgr: psychopedie+PAS, mohu si podat přihlášku naspeciální pedagogiku nMgr: logopedie surdopedie a studovat tedy jeden rok obě varianty současně?
Děkuji
1. května v 20:03nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že studovat můžete současně jen jednu specializaci. Co se týče programu L+S v nav. mag. studiu, musíte mít SZZ bakalářské z L+S. Přeji Vám hezké jarní dny, Ilona Fialová
2. července v 18:50nové

Dobrý den,
mám ukončené bakalářské studium Speciální pedagogika-komunikační techniky (SZZ logopedie, surdopedie, test z inkluzivní pedagogiky), pro magisterské studium jsem zvolila obor Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie). Chtěla bych se zeptat, jestli toto vzdělání mohu využít i v MŠ/ ZŠ, popř. jestli po dokončení budu také speciální pedagog.

Děkuji za odpověď
Honzová
3. července v 19:58nové
Dobrý den, slečno Bc. Honzová,
zdravím Vás a sděluji, že po absolvování nav. mag. studia budete speciální pedagožka, poradenského směru, V zákoně o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), si můžete vyhledat, kde se můžete uplatnit. Přeji Vám hezké léto, s pozdravem, Ilona Fialová
5. června v 13:18nové
Dobrý den,
příští rok bych chtěla studovat nMgr. v kombinované formě se specializací na logo a surdo. Zároveň mě zaujala nabídka CŽV na dvousemestrální doplnění specializace o etopedii. Výuka ovšem probíhá také v pátky a soboty stejně jako nMgr. Zajímá mě, jak se řeší případné absence, popř. zda je vhodné kombinovat CŽV s kombinovaným studiem.
Děkuji, Jirků
6. června v 21:09nové
Dobrý den,
vážená slečno Jirků,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že co se týče docházky do výuky, vždy záleží na předmětu, který si zvolíte. Každý předmět má uvedeno v "Doplňujících údajích předmětu", jaký je požadavek na docházku. Také by asi nemělo smysl zapsat si Specializaci - etopedie a nenavštěvovat výuku. Připomínám, že studium v CŽV je placená forma studia. Jakou formu studia zvolíte však opravdu záleží jen na Vás. Přeji Vám hezké dny a správné rozhodnutí. S pozdravem, Ilona Fialová
6. června v 22:53nové
Moc děkuji za odpověď:)
7. června v 07:22nové
Dobrý den,
zdravím Vás a v případě dalších dotazů, neváhejte znovu napsat. Přeji hezké dny, Ilona Fialová
20. dubna v 17:39nové
Dobrý den paní doktorko,
končím nyní na PedF MU bakalářský stupeň speciální pedagogiky, specializace psychopedie, somatopedie. Je možné v navazujícím magisterském studiu studovat specializaci poruchy chování? Děkuji za odpověď S. Krčálová
20. dubna v 20:22nové

Dobrý den, vážená paní Mgr. Krčálová,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).

Přeji Vám hezké jarní dny a pevné zdraví. S pozdravem Ilona Fialová
Šárinka Matyášová
31. ledna v 16:46nové
Dobrý den paní doktorko Fialová,
obracím se na Vás s prosbou. Letos jsem ve třetím ročníku bakalářského studia obor pedagogika volného času, a budu mít státnice až v lednu, kvůli situaci ohledně covid-19. Chtěla bych se tedy příští rok v roce 2022 zajímat o váš rozdílový kurz speciální pedagogiky, abych se mohla potom hlásit na navazující magisterský obor na speciální pedagogiku/speciální pedagogika pro učitele. Chtěla bych se tedy zeptat, zda je možné si v příštím roce k Vám podat přihlášku na navazující magisterské studium speciální pedagogiky, pokud budu mít jen titul z bc - pedagogika volného času, ale rozdílový kurz budu teprve absolvovat, nebo musím počkat další rok, a až poté se k Vám hlásit? Snad jste můj dotaz pochopila. A další dotaz je - je možné si podat přihlášku na navazující magisterský obor speciální pedagogika pro učitele, pokud budu mít absolvovaný rozdílový kurz u Vás na fakultě? + na jaký navazující obor u vás na fakultě se dá hlásit s bc. pedagogika volného času a je možné se hlásit na navazující magisterský obor i pokud budu mít bc. pedagogika volného času a SZZ z pedagogiky a psychologie?
Předem děkuji za odpověď,
s pozdravem,
Šárka Matyášová.
31. ledna v 19:35nové

Dobrý večer, vážená studentko,
zasílám Vám informace k přijímacímu řízení na KSIP:

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
Co se táče studijního navazujícího programu Sociální pedagogika, ten je nabízen na Katedře sociální pedagogiky PdF MU.
Bližší informace získáte na webových stránkách PdF MU a příslušných katedrách.
V případě dalších dotazů neváhejte znovu napsat. Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
Šárinka Matyášová
2. února v 16:09nové
Dobré odpoledne,
děkuji za odpověď. Chtěla bych se ještě tedy zeptat, pokud postoupím rozdílový kurz speciální pedagogiky u Vás na fakultě, je tedy potom možné se hlásit na navazující magisterské studium speciální pedagogiky?
A další otázka, která nebyla zodpovězena. Pokud budu plnit rozdílový kurz od března - června, a budu se hlásit na navazující magisterský obor speciální pedagogiky, je potom možné nastoupit od září na navazující program, pokud splním všechny podmínky - vím, že k příjímaní je potřeba dodat diplom z bakalářského studia, ale abych se mohla hlásit, kurz teprve budu absolvovat, tudiž je možné, že bude zohledněno to, že studuji kurz a po absolvování budu mít znalosti z bakalářského studia?
Děkuji za odpověď,
snad moc otázku chápete.
S pozdravem.
Šárka Matyášová.
3. února v 08:49nové

Dobrý den, vážená slečno Matyášová, diskutovala jsem Váš dotaz s paní doc. PhDr. D. Opatřilovou, Ph.D., která je garantkou CŽV. Dle jejího sdělení se můžete přihlásit do Rozdílového kurzu:

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření (dle Čl. 3 odst. 4 - Řád celoživotního vzdělávání MU v Brně)

Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče: Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření.

Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia: učitelství pro mateřské školy, vychovatelství, sociální pedagogika, sociální práce, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, ergoterapie, fyzioterapie.

Profil absolventa: absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

Co se týče Navaz. mag. a přijímacího řízení, mohla byste se domluvit s vedoucí CŽV paní Mgr. Kubíčkovou - bude lepší jí zavolat přes Teams, je velmi ochotná a vstřícná - sdělí Vám veškeré podrobnosti.

Přeji Vám hezký den a pevné zdraví, Ilona Fialová
změněno 30. ledna v 17:10 nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na informace ohledně příbuznosti oborů. Studuji Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě MU a ráda bych si rozšířila vzdělání o speciální pedagogiku, konkrétně Specializace 1 - logopedie, surdopedie. Je možné navázat na tento obor v navazujícím magisterském studiu? SZZ bakalářského studia obsahuje pouze zkoušku z pedagogiky a psychologie (oborový test).
Předem děkuji za odpověď.
Tereza Sýkorová
31. ledna v 19:03nové

Dobrý večer,
vážená uchazečko,
zasílám Vám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších dotazů neváhejte napsat znovu.
hezké dny a pevné zdraví, Ilona Fialová
31. ledna v 20:08nové
To znamená, že se na navazující magisterské studium speciální pedagogiky přihlásit nemůžu, protože podmínkou je SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky? Popř. Mohu vůbec po bakalářském studiu oboru Učitelství pro mateřské školy navázat na speciální pedagogiku magisterským studiem nebo musím začít od bakalářského?
Děkuji za odpověď.
1. února v 09:22nové
Dobrý den, milá studentko,
ano, tak jak uvádíte, musíte splnit podmínky, které jsem Vám dříve zaslala. Ve Vašem případě je nutné, abyste SP začala studovat v bakalářském programu.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
4. ledna v 20:09nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda a případně jakou cestou je možné si doplnit specializaci v oboru Logopedie (kombinovanou formou-již pracuji a brzy půjdu na mateřskou). Jsem absolventkou bakalářského studia na této fakultě kombinace Psycho-Eto. Vždy jsem si přála studovat kombinaci Psycho-Logo, avšak v době mého studia tato kombinace nebyla možná. Nyní jsem se doslechla, že tuto kombinaci (Psycho-Logo) je nově možné studovat. Je cesta k doplnění specializace přihlásit se k novému bakalářskému studiu se specializací Logo- Psycho, v rámci kterého by se mi uznaly odstudované předměty a specializace Psycho (pokud to takto lze uznat) a doplnění chybějících předmětů ke specializaci Logopedie? Pátrala jsem po možnosti studovat Logopedii v magisterském navazujícím studiu, avšak všude jsem se dočetla, že je třeba mít SZZ z Logo a Surdo, nebo je možné si znalosti dostudovat a na nMgr. studium se i tak přihlásit?
Mockrát děkuji za reakci a přeji pohodový vstup do nového roku.
Macáková Kristýna
4. ledna v 21:24nové

Dobrý večer, vážená paní Mgr. Kotasová,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení:

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě dalších otázek neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám hezké dny a šťastný nový rok 2021. S pozdravem, Ilona Fialová