23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

změněno 7. 1. 2019 14:35 nové

Dobrý den,

ráda bych postoupila na pozici učitelky na základní škole speciální (pro děti s kombinovaným postižením), kde mám praxi jako asistent pedagoga. K tomu je ale třeba mít vystudovánu speciální pedagogiku pro učitele magisterskou. Tento obor však není vypsán. Bude někdy v budoucnu ještě vypisován? Popřípadě, když vystuduji specializace - souběžné vady nebo MP a PAS, budu splňovat podmínky, abych se mohla stát učitelkou?

Děkuji
S pozdravem
Kristýna Kolínková
Marie Máslová
21. 1. 2019 19:37nové
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat, zda-li je možné se přihlásit na navazující magisterské studium speciální pedagogiky (kombinovaná forma) s ukončeným bakalářským programem speciální pedagogika-vychovatelství z jiné univerzity?
Děkuji za odpověď.
25. 1. 2019 12:47nové

Dobrý den,

zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit na navazující mag. studium spec. ped. Jen počítejte s tím, že Vám budou chybět některé znalosti ze specializací SP (somatopedie, etopedie, psychopedie aj.) a bude nutné si je dostudovat samostudiem nebo můžete navštěvovat kurzy specializací v celoživotním studiu.

Přeji hezké dny. V případě dalších otázek neváhejte napsat. S pozdravem, Ilona Fialová
Iveta Musilová
7. 3. 2019 20:45nové

Dobrý den,

prosím o informaci - je možné, aby se k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky (v kombinované formě) pro akademický rok 2019/20 hlásili i absolventi jiných oborů (sociální pedagogika, vychovatelství), kteří vystudovali bc. studium na pedagogické fakultě MU?

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Iveta Musilová
7. 3. 2019 21:33nové
Dobrý den,
sděluji Vám, že se můžete do programu SP přihlásit. Předpokládá se, že budete mít znalosti v rozsahu bakalářského studia v dané specializaci. Případně si můžete chybějící znalosti dostudovat v rámci kurzů k SP v celoživotním studiu na PdF MU.
S přáním hezkých dnů, Ilona Fialová
14. 3. 2019 17:26nové

Dobrý den,

když budu mít vystudovaný Bc. program Speciální pedagogika - specializace psychopedie, somatopedie, mohu se hlásit na navazující magisterské studium - specializace poruchy chování?

Děkuji,
Karolína Živná
15. 3. 2019 14:26nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit do tohoto navazujícího mag. studia. Předpokládá se ale, že budete mít znalosti z etopedie v rozsahu bakalářského studia. Máte možnost si tyto znalosti dostudovat buď samostudiem, nebo absolvováním jednosemestrového kurzu v CŽV na PdF MU.
Přeji Vám hezké, Ilona Fialová
Jana Kašpárková
11. 4. 2019 11:01nové

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda je možné u Vás studovat v navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika - Mentální postižení a PAS, pokud mám vystudován bc. obor učítelství pro MŠ, kurz pro asistenty pedagoga a pracovala jsem jako jako asistentka pedagoga s dětmi s PAS, NKS a mentálním postižením na prvním stupni ZŠ a ráda bych si rozšířila kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky, konkrétně problematiky dětí s PAS?

Děkuji za odpověď.
S pozdravem,

Jana Kašpárková
12. 4. 2019 13:11nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že se můžete přihlásit ke studiu nav. mag. studia Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra). Předpokládá se, že budete mít znalosti z oblasti psychopedie v rozsahu bakalářského studia. Dále musíte úspěšně vykonat oborové přijímací zkoušky. Znalosti z bakalářské psychopedie si můžete také dostudovat sama, nebo v kurzu CŽV, který se vypisuje každý semestr. Tato forma studia je placená. Můžete se také podívat na naše webové stránky katedry (KSIP), kde máte uvedené okruhy k bakalářským státnicím z psychopedie, abyste si mohla udělat představu, co se studenti během tříletého bakalářského studia učili.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
změněno 27. 4. 2019 18:14 nové
Dobrý den, ráda bych pokračovala v navazujícím magisterském studiu speciální pedagogiky. Do budoucna bych chtěla působit jako školní speciální pedagog na ZŠ nebo v pedagogicko-psychologické poradně. Chtěla bych se Vás zeptat, která ze specializací je nejvhodnější. Děkuji.
28. 4. 2019 20:00nové
Dobrý den,
nejvhodnější by bylo studium Speciální pedagogiky, kde si vyberete svoji specializaci. Záleží na Vás, která to bude (etopedie, psychopedie, více vad atd.). Po absolvování tohoto programu budete speciální pedagog jak na ZŠ, tak v PPP.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
16. 12. 2019 18:00nové
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli je možné, vystudovat bakalářský program Speciální pedagogika - specializace logopedie, surdopedie, a poté se hlásit na navazující magisterské studium - specializace poruchy chování?
Předem děkuji za odpověď.
16. 12. 2019 18:47nové
Dobrý večer, zdravím Vás. Po absolvování bakalářské specializace se předpokládá, že budete ve zvolené specializaci pokračovat i na navazujícím mag. studiu. Je to neobvyklé, předpokládá se, že budete mít znalosti z etopedie v rozsahu bakalářského studia. Tuto specializaci byste si mohla dostudovat v rámci CŽV na PdF MU, ale nebudete však mít z této specializace státní zkoušku. Jde o studium placené. Prosím, zvažte vše dle svého budoucího profesního zaměření. Hezké dny, Ilona Fialová
4. 2. 2020 17:34nové
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se mohu jako obsolvent jineho oboru (sociální pedagogika) na Pdf muni prihlasit k navazujicimu magisterskemu studiu speciální pedagogiky. Dekuji, s pranim prijemneho dne Martina Hujová
5. 2. 2020 17:45nové
Dobrý den, zdravím Vás a sděluji, že se k jinému oboru můžete přihlásit. Předpokládá se, že budete mít znalosti vybrané specializace v rozsahu bakalářského studia. Tito absolventi mají ze specializací SZZ. Vybranou specializaci si lze dostudovat v rámci studia na CŽV na PdF MU. Toto studium je placené. Můžete se, prosím, podívat na webové stránky PdF a zjistit veškeré informace. Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Dominika Novotná
22. 3. 2020 21:36nové

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala, zda je možné podat přihlášku na obor N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie), pokud v tomto roce ukončuji studium Speciální pedagogika pro vychovatele. SZZ se skládají pouze z logopedie, tudíž bez surdopedie.
Proto bych se Vás ráda zeptala, zda je to možné podat přihlášku.

Předem děkuji za Vaši odpověď
Dominika Novotná
26. 3. 2020 11:35nové

Dobrý den, vážená slečno Novotná,
zdravím Vás a sděluji Vám vyjádření vedení KSIP k přijímacímu řízení:Příbuznost navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím bakalářským studiem

Navazující magisterské studium logopedie předpokládá znalosti z oboru logopedie a surdopedie na bakalářské úrovni, proto Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU v záležitosti přijetí přihlášky do navazujících magisterských studijních programů N-LOG Logopedie a N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) postupuje v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách takto:
Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-LOG Logopedie s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Příbuznost zvoleného navazujícího studijního programu N-SPZP Speciální pedagogika (studijní plán specializace 1 – logopedie a surdopedie) s předchozím studiem uchazeč/ka prokáže absolvováním:
• SZZ ze speciální pedagogiky, SZZ z logopedie a SZZ ze surdopedie na bakalářské úrovni.

Studium ve výše uvedených navazujících magisterských programech vychází z bakalářské znalosti uvedených oborů, dále prohlubuje oblast logopedické a surdopedické diagnostiky a terapie ve všech věkových kategoriích.
Bližší informace o přijímacích zkouškách jsou k dispozici na webových stránkách PdF MU
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky.

Přeji Vám pevné zdraví a poklidné dny, s pozdravem, Ilona Fialová
6. 4. 2020 10:13nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na možnosti přihlášení se k navazujícímu magisterskému studiu oboru Speciální pedagogika, specializace 3 - poruchy chování.
Vystudovala jsem na pedagogické fakultě MU bakalářské i navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika, kde jsem se orientovala na sociální prevenci a resocializaci. Ráda bych si doplnila vzdělání právě v oboru Speciální pedagogika, a proto se chci zeptat, zda je možné se k navazujícímu magisterskému studiu přihlásit.
V popisu pro uchazeče o studium je uvedeno, že je absolvování bakalářského studia zaměřeného na speciální pedagogiku výhodou, nicméně z Vašich odpovědí mi vyplynulo, že je třeba mít znalosti na úrovni SZZ ze Speciální pedagogiky. Je tedy možné, abych se ke studiu přihlásila, za předpokladu, že bych měla znalosti získané samostudiem a prokázala je u přijímacího řízení nebo nemohu být ke studiu za takových podmínek přijata a potřebuji mít absolvovaný kurz na CŽV nebo bakalářské vzdělání v daném oboru?
Předem děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Barbora Jirku
změněno 2. 10. 2020 11:11 nové
Dobrý den, Vážená paní doktorko,
chtěl bych se Vás zeptat, jaké mám možnosti ve studiu Speciální pedagogiky. Mám vystudovaný obor Bc. Tělesná výchova a sport, který je prý prvním stupněm NMgr. Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ. Přesněji zde: https://is.muni.cz/auth/obory/3151
Rád bych absolvoval něco takového, abych pak mohl pokračovat ve studiu:
https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu/vsechny-kurzy/rozdilovy-kurz-specialni-pedagogiky-pro-absolventy-bakalarskeho-studia-pedagogickeho-zamereni-3
Nebo jaké kurzy jsou v plánu na jaro 2021, případně podzim 2021.
Děkuji a přeji hezký den,
s pozdravem Bc. Dalibor Kolář
29. 12. 2020 10:26nové
Dobrý den,
Ráda bych se Vás zeptala, mám vystudované bakalářské studium Učitelství do mateřské školy a nyní dokončuji na vaší univerzitě Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření. Chtěla bych se zeptat na možnosti navazujícího magisterského studia, zda je nějaká možnost speciální pedagogiky s logopedickou specializací a zda mi popřípadě tento kurz může pomoci v přijímacím řízení?
Děkuji.
S pozdravem,
Veronika Šindelářová
30. 12. 2020 19:35nové

Dobrý večer,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení na KSIP:
Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky – 2021/2022

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).
V případě další dotazů neváhejte znovu napsat.
Přeji Vám hezké sváteční dny a dobrý nový rok 2021. Ilona Fialová
30. 4. 2021 18:42nové
Dobrý den,
pokud studuji speciální pedagogiku nMgr: psychopedie+PAS, mohu si podat přihlášku naspeciální pedagogiku nMgr: logopedie surdopedie a studovat tedy jeden rok obě varianty současně?
Děkuji
1. 5. 2021 20:03nové
Dobrý den,
zdravím Vás a sděluji, že studovat můžete současně jen jednu specializaci. Co se týče programu L+S v nav. mag. studiu, musíte mít SZZ bakalářské z L+S. Přeji Vám hezké jarní dny, Ilona Fialová
Lucie Krejsová
12. 3. 2023 12:39nové
Dobrý den,
ráda bych se přihlásila k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky oftalmologie, a to v kombinované formě.
Obracím se na Vás s dotazem, v jakých dnech je výuka předběžně plánována? Zda se jedná spíše o výuku každý týden či jen některé dny v měsíci?
Moc Vám děkuji za odpověď.
12. 3. 2023 17:23nové
Dobrý den, vážená uchazečko,
zdravím Vás a k Vašemu dotazu sděluji, že výuka probíhá obvykle jednou za 14 dnů, v pátek nebo v sobotu. Vždy ale záleží na tom, jak se podaří sestavit rozvrh pro daný semestr.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
Martina Španělová
4. března v 20:55nové

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaký program či obor (v kombinované formě studia) by byl dostačující k mým požadavkům. Mám již vystudovaný magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Potřebuji si dodělat státnice ze surdopedie. Je možnost nastoupit na nějaký navazující magisterský program, např. Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie).

Děkuji za odpověď.
Mgr. Martina Dvořáková
5. března v 09:23nové
Dobrý den, vážená paní Mgr. Dvořáková,
zdravím Vás a sděluji, že se u nás koná SZZ ze surdopedie společně s logopedii, v bakalářském i navazujícícm magisterském studiu.
Tyto dvě specializace jsou vždy společně, samostatná surdopedie není. Ještě Vás odkazuji na paní PhDr. Mgr. Lenku Vrbeckou Doležalovou, Ph.D., která je garantkou specializace Surdopedie (29868@muni.cz), můžete to s ní prokonzultovat.
Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Eliska Choptiana
10. července v 10:35nové

Dobrý den,
momentálně studuji Speciální pedagogiku v Liberci. Studijní program je ale bez specializace. Okruhy SZZ obsahují všechny pedie a bakalářskou práci píši na téme Předčtenářská gramotnost. Ráda by jsem se poté přihlásila na obor Speciální pedagogika specializace Logopedie a Surdopedie. Je to možné? Není podmínkou přijetí SZZ z Logopedia a Surdopedie? Na stránkách jsem se dočetla jen o přijímacím testu.

Děkuji
Přeji hezký den
Choptiana
10. července v 15:39nové
Dobrý den, vážená studentko,
zdravím Vás a sděluji k Vašemu dotazu, že je nutné, abyste měla SZZ bakalářské z logopedie a surdopedie, pak se můžete přihlásit do navazujícího mag. studia L+S.
Přeji Vám hezké letní dny, s pozdravem, Ilona Fialová
29. května v 22:00nové

Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, jaká je kapacita přijetí uchazečů na nMgr. v oboru Logopedie a Speciální pedagogiky (specializace logopedie-surdopedie), primárně v prezenční formě studia, ale také kombinované.

Chtěla bych se také zeptat, zda je i tento rok možnost zažádat přijetí na základě studijních výsledků z bakalářského studia.

Děkuji za odpověď.
Viktoria Lanková
4. června v 18:50nové
Dobrý den, vážená studentko,
zdravím Vás a zasílám odpovědi na Vaše dotazy. Po konzultaci s vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky, paní doc. PhDr. Věrou Vojtovou, Ph.D. Vám sděluji, že co se týče kapacity přijetí, je nutné projednat tuto informaci s panem Mgr. Petrem Šimíkem, vedoucím stud. odd. PdF MU (simik@ped.muni.cz). Také se už nerealizuje možnost zažádat o přijetí na základě studijních výsledků z bakalářského studia.
Přeji Vám hezké dny, s pozdravem, Ilona Fialová
Martina Novotná
22. května v 18:06nové
Dobrý den,
prosím možná jsem to dohledala špatně, ale pro jistotu sem píšu pro ujištění.
Hlásím se na navazující magisterské studium Speciální pedagogiky se specializací, v kombinovaném studiu. Ale našla jsem, že předmět Angličtina pro speciální pedagogy se vyučuje prezenčně. Prosím jak se řeší toto studium při kombinovaném vzdělávání?
Děkuji moc
Mgr. Martina Novotná
23. května v 19:31nové
Dobrý den, vážná paní Mgr. Novotná,
zdravím Vás a sděluji, že výuka v kombinované formě je vytvořena právě pro studující v kombinované formě. Rozvrh je nastaven tak, aby Vaše výuka probíhala buď v pátek nebo v sobotu, tak je to obvyklé.
Přeji Vám hezké dny, S pozdravem, Ilona Fialová
Věra Vodrážková
25. dubna v 16:57nové
Dobrý den,
ráda bych se zeptala zda už víte přibližné termíny přijímacích zkoušek ze speciální pedagogiky na navazující magisterské studium. Zda to bude na začátku června nebo už v květnu.
Moc děkuji a přeji hezký den,
Vodrážková Věra
25. dubna v 21:15nové
Dobrý den, vážená studentko,
zdravím Vás a sděluji, že přesný termín přijímacího řízení nevím. Obraťte se na stud. odd. PdF, vedoucí - pan Mgr. Petr Šimík (simik@ped.muni.cz). Obvykle se konají TSP v květnu.
Přeji hezké dny, Ilona Fialová
Klára Šumpíková
21. února v 16:28nové
Dobrý den,
v podmínkách přijetí do oboru speciální pedagogiky (navazující magisterské) je napsané, že se musí uchazeč prokázat SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky. Jedním z tematických okruhů mé SZZ je pedagogika a psychologie. Znamená to, že je to nedostatečné a nemůžu tento obor studovat?
Děkuji
Šumpíková
21. února v 17:01nové
Dobrý den, vážená uchazečko. Zdravím Vás a sděluji, že podmínkou k podání přihlášky na nav. mag. programy SP je SZZ bakalářská z Inkluzivní/speciální pedagogiky. Podrobné informace také najdete na webu PdF MU - Uchazeči.
Přeji Vám hezké dny, Ilona Fialová
29. ledna v 21:49nové
Hezký den,
už prosím víte alespoň zhruba datum, ve kterém se uskuteční přijímací zkoušky ze spec. ped na navazující mgr. studium? Jestli spíše květen nebo červen?
Děkuji
S pozdravem
Blanka Kopřivová
30. ledna v 11:26nové
Dobrý den, vážená paní Bc. Kopřivová,
zdravím Vás a sděluji, že zatím není znám termín přijímacího řízení na programy speciální pedagogiky. Obvykle bývá v květnu.
Přeji hezké dny, s pozdravem Ilona Fialová
Martina Hviezdická
7. ledna v 17:34nové
Dobrý den,
možná už to tady někde zaznělo, ale chtěla jsem se Vás zeptat, zda je možné se přihlásit k Vám na navazující magisterské studium Speciální pedagogiky, pokud mám absolvovaný obor Sociální pedagogiky se zaměřením na etopedii, bakalářský. Mezi státnicovými předměty jsem měla speciální pedagogiku a etopedii (dále pak obecnou a sociální pedagogiku, psychologii výchovy a výchovné poradenství). Pokud by nebylo možné se k Vám hlásit hned, můžete mi poradit nějaký vyrovnávací kurz. Děkuji.
S přáním krásného dne,
Bc. M. Hviezdická
7. ledna v 17:59nové

Dobrý den, vážená uchazečko,
zdravím Vás a sděluji informace ohledně přijímacího řízení na naší katedru:

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.

Pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření nabízíme rozdílový kurz, který je uveden na webových stránkách PdF MU - Celoživotní vzdělávání - Nabídka kurzů.
Přeji Vám hezké dny, s pozdravem Ilona Fialová
13. 7. 2023 20:03nové
Dobrý den,
mám prosím dotaz ohledně toho, zda je možné nastoupit do navazujícího magisterského studia, když mám absolvované bakalářské studium z jiného oboru nepedagogického zaměření? Velmi mě totiž zaujala 4. specializace na mentální postižení a poruchy autistického spektra, poněvadž jsem se ve své magisterské diplomové práci zabývala výzkumem se zaměřením na poruchu autistického spektra a chci v této oblasti získat hlubší odbornou expertízu pro následné profesní uplatnění v této oblasti. Já jsem ve svém magisterském studiu v oboru informační studia a knihovnictví absolvovala profilaci pedagogického zaměření s hlubším aspektem na vzdělávací technologie, ze kterého jsem následně získala osvědčení. Je možné v mém případě absolvovat rozdílový kurz ze speciální pedagogiky pro následné magisterské studium se zaměřením na 4.specializaci?
Předem děkuji za odpověď.
14. 7. 2023 20:06nové

Dobrý den, vážená paní Mgr. Světnicová,
zdravím Vás a zasílám informace k přijímacímu řízení na KSIP:

Podmínky přijímacího řízení do studijních programů Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky

Bakalářské programy Speciální pedagogika, Logopedie, Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání:
Stávající písemný Test studijních předpokladů;
Konání TSP bude prominuto při splnění následující podmínky:
• Umístění na 1. - 5. místě v krajském kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času nebo účast v celostátním kole Studentské odborné činnosti v sekci Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.
Navazující magisterské programy Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol; Speciální pedagogika (studijní plány 3 – specializace poruchy chování, 4 – specializace mentální postižení a poruchy autistického spektra, 5 – specializace souběžné postižení víc vadami, 6 - specializace andragogika):
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky/speciální pedagogiky;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranici 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika studijní plán 2 - specializace oftalmopedie
• SZZ na bakalářské úrovni z Inkluzivní speciální pedagogiky/Speciální pedagogiky/Klinické rehabilitace binokulárního vidění
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika oftalmopedie - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Speciální pedagogika – studijní plán 1 specializace Logopedie a surdopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů.
Navazující magisterský program Logopedie:
• SZZ na bakalářské úrovni z inkluzivní speciální pedagogiky a SZZ na bakalářské úrovni z logopedie a surdopedie;
• přijímací test Inkluzivní speciální pedagogika - 50 otázek s minimální hranicí 15 bodů;
• přijímací test Logopedie a surdopedie - 40 otázek a minimální hranice 10 bodů.
 Prominutí přijímací zkoušky navazujících magisterských programů:
Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří v aktuálně probíhajícím akademickém roce studují v jarním semestru v bakalářském studijním programu na Pedagogické fakultě MU, hlásí se do navazujícího magisterského programu s přímou návazností na bakalářský studijní program, který aktuálně studují, a jejichž studijní průměr v tomto studiu ke stanovenému datu je nižší nebo roven 1,50 (dle článku 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU – počítá Informační systém MU).

Přeji Vám hezké letní dny, s pozdravem Ilona Fialová