23. 11. 2018 13:10nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

30. 11. 2018 13:48nové

Dobry den,

chcela by som sa opytat, ci bude prebiehat vyuka francuzskeho jazyka a literatury v kombinovanej forme v jarnom semestri 2019.

Vopred dakujem za odpoved.
4. 12. 2018 15:11nové
Vážená paní kolegyně,
bohužel, FJaL se v kombinované formě příští rok otevírat nebude.
Zdraví
Petr Dytrt
9. 2. 2019 11:13nové

Dobrý den,

také mám zájem studovat francouzský jazyk a literaturu v kombinované formě. Chtěla bych se zeptat kdy (a zda jestli) se bude otevírat nová třída.
18. 2. 2019 13:15nové
Vážený pane docente,

také mám zájem o kombinovanou formu studia. Přidávám se k dotazu slečny/paní Strojilové.

Děkuji za pochopení,

Monika Trávníčková
13. 3. 2019 17:34nové
Vážená paní Trávníčková, vážená paní Strojilová,
bohužel zájem o studium francouzského jazyka literatury v kombinované formě byl tak malý, že jsme před rokem přistoupili k jeho uzavření, respektive neotevírání.
Nicméně váš zájem o toto studium mne velice těší, pročež možnost znovuotevření tohoto studia v kombinované formě kolegům nadnesu. Pokud by se toto studium otevíralo, bylo by to nejdříve v akad. roce 2020-2021.
Zdraví
Petr Dytrt
Lada Vontorková
27. 3. 2019 23:04nové
Vážený pane docente,
i já se přidávám k vážným zájemcům o kombinované studium francouzského jazyka a literatury.
S pozdravem
Lada Vontorková
Miška Šabrňáková
8. ledna v 19:30nové
Dobrý den,
chtěla bych studovat pedagogiku v kombinaci s francouzským jazykem, ale trochu váhám u kritérií pro přijetí. Na pedagogiku se skládají TSP testy, ale jak je to s francouzštinou, prosím? Studovala jsem francouzštinu již předtím, ale má úroveň je momentálně A2, pokud se tedy skládá oborová zkouška, tak je pro mě šance asi minimální, je to tak? Nebo se oborová zkouška na tuto kombinaci neskládá? Předem děkuji za odpověď!
9. ledna v 16:38nové

Dobrý den,
oborová zkouška na francouzštinu spočívá v předem odevzdaném motivačním dopise v e francouzštině a následně, ve druhém kole přij. řízení, v pohovoru ve francouzštině:
https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/24334-francouzsky-jazyk-a-literatura

Podmínky přijetí
Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
Oborové přijímací zkoušky se konají 21. - 24. 4. 2023.
Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.
Test studijních předpokladů (TSP)
Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

Oborová zkouška
Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má podobu motivačního dopisu a ústního pohovoru.

Základní popis zkoušky:

Motivační dopis se píše ve francouzštině a zájemce o studium v něm uvede, proč chce studovat francouzský jazyk a literaturu, proč na Masarykově univerzitě, a jaké má plány po dokončení bakalářského studia. Motivační dopis vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správný typ sbíraného souboru, tj. „Francouzský jazyk a literatura: Motivační dopis“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Dopis vložte nejpozději do 8. 4.

Ústní pohovor proběhne ve francouzském jazyce. Hodnocena bude jazyková úroveň, jazykové certifikáty, kulturní přehled a orientace v současné politice a dění v největších frankofonních zemích.

Přijetí bez přijímací zkoušky
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2023.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
potvrzení o účasti v ústředním kole soutěže v cizích jazycích (francouzština, kategorie III a III B), či předložení diplomu TCF B1 / DELF B1 / CEFP 2, TCF B2 / DELF B2 a vyšší (C1);
prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka - poslední čtvrtý předmět si uchazeč sám zvolí z předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, čínština, dějepis, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.
Vlákno: Občanství/
Šárka Pistkova
20. 4. 2022 22:11nové
Dobrý den, je možné studovat a složit státnice z Fr jazyka, pokud mám české i francouzské stání občanství ? Děkuji :)
11. 2. 2021 18:04nové

Dobrý den,

pokud se hlásím na obor Francouzský jazyk a literaturu jako vedlejší program, zůstávají zachované i TSP i oborová zkouška v rámci přijímací zkoušky?

Děkuji!
Vlákno: Dotaz/
Lucie Horutová
8. 1. 2021 19:20nové
Dobrý den,
měla bych zájem o studium Francouzského jazyka a literatury na Vaší škole.
Chtěla bych se zeptat, jak je to v tomto oboru s matematikou. Vyučujete, nevyučujete?
Moc děkuji za odpověď.
11. 1. 2021 10:46nové
Vážená paní kolegyně,
Váš zájem o obor mne samozřejmě těší, jen nevím, kam svým dotazem míříte. Jde o filologický obor, takže matematika není jeho součástí. Pokud se podíváte do definice studijního programu a prohlédnete si skladbu předmětů, pak zjistíte, že je důraz kladen na 2 hlavní složky: jednak na praktický jazyk, jehož výuka je po 3 letech zakončena zkouškou, která má stejnou strukturu jako mezin. zk. DALF C1. Jednak na teoretické a praktické dovednosti v oblasti frankofonních literatur, dějin frankofonních zemí a francouzské lingvistiky.
Obor lze ale také studovat v kombinaci s jiným oborem (buď jako hlavní nebo vedlejší), zde byste si mohla vzít jako druhý obor matematiku na Přírodovědecké fakultě MU.
Pokud byste měla jakékoli další dotazy, neváhejte se na mne obrátit.
Zdraví
P. Dytrt
77KVM X VNV11
14. 1. 2021 13:46nové
Dobrý den, mám zájem o studium oboru Francouzského jazyka a literatury. Bohužel neumím Francouzky víceméně vůbec. Myslíte ze je nějaká možnost ze by jsem se i přesto na školu dostal ?
14. 1. 2021 14:01nové
Dobrý den,
to bohužel nedokážu odhadnout. Každopádně oborový test z francouzštiny odpovídá úrovni B1 dle Společného evr. referenčního rámce.
Zdraví
Petr Dytrt
Johana Zezuláková
7. 1. 2022 17:31nové
Dobrý večer,
měla bych zájem o studium oboru Fr. jazyka a literatury. Jaké učebnice či literaturu byste mi doporučil k přípravě na zkoušku?
Hezký večer,
Johana Zezuláková
8. 1. 2022 16:38nové
Dobrý den,
jakoukoli učebnici, která Vás připraví na zkoušku na úrovni B1.
Zdraví
P. Dytrt