6. 2. 2019 02:13nové

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!


Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.

3. 7. 2019 12:50nové
Vážený pane doktore.
Jsem studentkou Pedagogiky na Ústavu pedagogických věd pod FF v bakalářském programu, ale rozhoduji se již, na jaký magisterský obor navázat. U učitelství ZSV pro střední školy je psáno, pro koho je program určen. Nejsem-li studentkou ani jedno programu, mohu se i tak ucházet o tento magisterský obor?
Děkuji Vám. S pozdravem
Soňa Svobodová
3. 7. 2019 13:21nové
Dobrý den,
program Učitelství základů společenských věd pro střední školy je určen absolventům bc. programů filozofie, etika, religionistika, politologie, sociologie, psychologie, právo, občanská výchova, ekonomie a učitelství základů společenských věd. Pokud na program podá přihlášku uchazeč s bakalářským vzděláním mimo uvedené obory, přihláška není potvrzena. Uchazeč je o této skutečnosti informován.
Klára Prchlíková
4. 1. 2020 13:28nové

Dobrý den,

jsem absolventkou bakalářského studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Chtěla bych se zeptat, zda se s tímto bakalářem mohu přihlásit k navazujícímu magisterskému oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy?

Moc děkuji za Váš čas a přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2020
S pozdravem
Klára Prchlíková
6. 1. 2020 09:07nové

Vážená paní Prchlíková,
k navazujícímu magisterskému programu Učitelství základů společenských věd pro střední školy se s Vaším vzděláním můžete přihlásit. Pokud budete mít jakýkoliv další dotaz, neváhejte se na mne obrátit (email: katerina.boberova@phil.muni.cz nebo prijimaci.rizeni@phil.muni.cz).

S pozdravem,
Mgr. Kateřina Boberová, Ph.D.
studijní oddělení - přijímací řízení 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
prijimaci.rizeni@phil.muni.cz
Kateřina Vaňková
14. 4. 2020 21:36nové
Dobrý den,
studuji obor Mezinárodní sociální a humanitární práce na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pro ujištění se ptám, zda je možné se z tohoto oboru hlásit na magisterské studium Učitelství základů společenských věd pro střední školy.
Děkuji pěkně
S pozdravem
Kateřina Vaňková
změněno 6. 7. 2020 17:28 nové
1/1

Jak ti přihláška nakonec dopadla? Mně to tento rok bylo zamítnuto s absolvovaným programem Právo a právní věda. V informacích pro rok 2020/2021 totiž nově nebylo právo explicitně zmíněno jako jeden z oborů, pro jejichž absolventy je program určen, a to navzdory tomu, že spadá do společenskovědního základu.

Mohla být udělena výjimka, ale v tom případě bylo nutno v průběhu předešlého studia absolvovat minimálně 20 kreditů za společenskovědní předměty a minimálně 20 kreditů za filozofické. Ani filozoficky zaměřené povinně volitelné předměty na Právnické fakultě (kde momentálně píšu disertaci na téma z oblasti právní filozofie) však nebyly vyhodnoceny jako dostatečně filozofické, aby mi výjimka mohla být přiznána. 😞

Přišlo mi to docela nefér, protože třeba takoví absolventi psychologie nebo sociologie mají té filozofie ve studijních programech možná ještě méně. A stejně o žádnou výjimku, na rozdíl ode mě, žádat nemuseli. Doufám v to, že se tyto podmínky pro další ročníky upraví, aby absolventi oborů, které spadají do společenskovědního základu, měli všichni stejné podmínky.

Karel Zoubek
změněno 20. 4. 2021 10:47 nové
Vážený pane doktore,
rád bych se zeptal, zda je možné se na Váš obor přihlásit, pokud jsem vystudoval bakalářské studium na FFUK, program řecká antická filologie a dějiny antické civilizace, který v současné době dokončuji v magisterském programu. V rámci oboru jsem se setkal s filozofií, religionistikou (dobrovolně jsem splnil i některé religiózní kurzy), právem a etikou. K tomu mám vystudovanou i střední ekonomickou školu, tudíž i v tomto oboru mám určité základy.
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem
Karel Zoubek
20. 4. 2021 11:55nové
Vážený pane Zoubku,
Vaši oborovou připravenost mohu posoudit pouze na základě výpisu ze studijní evidence. Dodáte-li mi jej, mohu na Váš dotaz odpovědět přesně. Příslušný počet kreditů v požadované skladbě je nutnou podmínkou pro podání přihlášky do programu UZSV. Typ střední školy nebo působení na ZŠ nepovažujeme za součást požadované oborové připravenosti. Pro jistotu rovněž předem dodávám, že v průběhu studia našeho programu je nutné absolvovat praxi na střední škole. Není možné počítat s uznáním praxe na ZŠ - jedná se o program primárně určený pro střední školy.
Radim Brázda
Zuzana Kučerová
9. 1. 2022 12:01nové
Vážený pane doktore,
jsem absolventkou bakalářského studijního oboru Pedagogika volného času v rámci studijního programu Vychovatelství na Teologické fakultě JČU v Českých Budějovicích. Chtěla bych se zeptat, zda se s tímto bakalářem mohu přihlásit k navazujícímu magisterskému oboru Učitelství základů společenských věd pro střední školy?
Děkuji a přeji hezký den,
Kučerová Zuzana.
10. 1. 2022 13:51nové
Vážená paní Kučerová,
Vámi uváděný obor Pedagogika volného času se svým odborným zaměřením a náplní již vzdaluje od oborů a předmětů, které jsou nutnou součástí odborné připravenosti pro studium programu UZSV (dle podmínek akreditace programu UZSV). Proto bych podání přihlášky nebo žádost o výjimku v tomto případě nedoporučoval.
27. ledna v 15:40nové
Dobrý den,
studuji na PdF dvojobor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání + Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání. Mohla bych se zeptat jestli s těmito předměty lze navazovat na studium na FF stejné kombinace a jestli či jaké přijímací zkoušky bych musela dělat? Předem děkuji za odpověď,
Robková Lenka
30. ledna v 17:54nové
Vážená paní Robková,
možné to je, veškeré informace o přijímacím řízení do programu UZSV naleznete zde: https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/24532-filozofie v části Podmínky přijetí. Zde rovněž naleznete informace o možnosti studia programu UZSV v kombinaci s jiným programem.
5. 2. 2019 11:47nové
Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?
Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?
Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?
Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?
Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!
Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/.
Jana Boudová
25. 2. 2021 13:48nové
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak probíhá studium učitelství společenských věd pro sš v kombinované formě. Zda přes týden či o víkendy, a kdy probíhají zkoušky? Samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o online výuku, jako
nyní. Omlouvám se, pokud jsou na stránkách tyto informace uvedeny, ale několikrát jsem stránky prohledávala a info nenašla. Předem moc děkuji.
26. 2. 2021 15:14nové
Kombinované studium programu UZSV probíhá dle rozvrhu cca 5 x za semestr, zpravidla v pátek, o víkendech výuka neprobíhá. Navštěvují-li studenti jiné než povinné kurzy, mají k dispozici elektronickou podporu studia v tzv. elfu a příslušné požadavky na ukončení příslušných zapsaných předmětů plní pravidelně v průběhu semestru, aniž by byli fyzicky přítomni na přednáškách - záleží vždy na tom, jak je výuka příslušného předmětu organizována přednášejícím.
Jana Boudová
1. 3. 2021 09:26nové
Děkuji za odpověď.
29. 11. 2021 17:25nové
Dobrý den, je možné se na tento studijní program hlásit po Bc. studiu na pedagogické fakultě oboru OV a ZSV se zaměřením na vzdělávání?
Děkuji, Václav Klajsner
29. 11. 2021 18:50nové
Dobrý den, ano s uvedenou kombinací je to možné.
Martin Demel
6. 12. 2021 18:59nové
Dobrý den,
Je možné se na program přihlásit po sdruženém bakalářském studiu: Pedagogika(hlavní)/Psychologie(vedlejší) či Pedagogika(hlavní)/Filozofie(vedlejší) ?
Mockrát děkuji za odpověď, Martin Demel
7. 12. 2021 10:47nové

Dobrý den,

ano, s uvedenými kombinacemi je to po úspěšném ukončení bc studia možné.
4. 1. 2022 21:44nové
Dobrý den, vystudovala jsem sociologii (Bc) a politologii (Mgr) na FSS MU. Nyní bych chtěla učit ZSV na střední škole, je pro mě tento studijní program vhodný? děkuji :-)
5. 1. 2022 08:06nové

Vážená paní Matoušková,

v tomto případě doporučuji navštívit stránky Katedry filozofie, na níž se program UZSV vyučuje, podívat se na aktivity, vyučované předměty, odbornou profilaci, zaměření a specializace vyučujících. Posléze si prohlédněte komplexní informace o studiu programu UZSV na https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/24539-ucitelstvi-zakladu-spolecenskych-ved-pro-stredni-skoly
Odpověď na otázku, zda je pro Vás program UZSV vhodný, by následně mohla vzejít z tohoto předběžného průzkumu dostupných informací.