Vlákno: Mikrobiologie
nové
Petra F
Dobrý den, jen bych se chtěla zeptat, jaké je uplatnění při studiu specializace mikrobiologie? Děkuji za odpověď.
nové

Mikrobiologové mají velmi široké možnosti uplatnění - kromě základního nebo aplikovaného výzkumu mohou pracovat ve zdravotnictví (např. nemocniční mikrobiologické laboratoře nebo pracoviště hygienických stanic), ve veterinární medicíně, v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí (rozbory půd, vody apod.), v potravinářství (analýzy kvality potravin), nebo v biotechnologických a farmaceutických firmách.

Je však nutno mít na paměti, že k plnému tvůrčímu uplatnění je zapotřebí magisterské vzdělání, tedy i studium navazujícího magisterského programu Mikrobiologie.

Bakalářská kvalifikace totiž absolventům umožňuje podílet se na činnosti mikrobiologických pracovišť zejména rutinními laboratorními postupy.