Vlákno: Mikrobiologie/
Petra F
12. 1. 2019 12:07nové
Dobrý den, jen bych se chtěla zeptat, jaké je uplatnění při studiu specializace mikrobiologie? Děkuji za odpověď.
14. 1. 2019 09:37nové
Absolvent specializace Mikrobiologie (bc. studium) a navazujícího magisterského programu Mikrobiologie po teoretické i praktické stránce ovládá problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie. Absolventi tohoto oboru proto nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.(http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/magisterske-studium/specialni-biologie/#mikrobiologie )
21. 1. 2019 23:07nové

Mikrobiologové mají velmi široké možnosti uplatnění - kromě základního nebo aplikovaného výzkumu mohou pracovat ve zdravotnictví (např. nemocniční mikrobiologické laboratoře nebo pracoviště hygienických stanic), ve veterinární medicíně, v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí (rozbory půd, vody apod.), v potravinářství (analýzy kvality potravin), nebo v biotechnologických a farmaceutických firmách.

Je však nutno mít na paměti, že k plnému tvůrčímu uplatnění je zapotřebí magisterské vzdělání, tedy i studium navazujícího magisterského programu Mikrobiologie.

Bakalářská kvalifikace totiž absolventům umožňuje podílet se na činnosti mikrobiologických pracovišť zejména rutinními laboratorními postupy.