Lenka Machátová
20/9/2020 19:38new
Dobrý den,
chtěla bych se tento školní rok hlásit na chemii + biologii se zaměřením na vzdělání a chtěla jsem se zeptat, jestli je možnost prominutí přijímací zkoušky z důvodu dobrého prospěchu z profilových předmětů?
Nebo jsou TSP nutná?
Je součástí přijímacích zkoušet i oborový test z biologie a chemie?
21/9/2020 10:03new
Dobrý den,
podmínky příjímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 budou ještě během podzimu aktualizovány.
Podrobné podmínky a pokyny k žádosti o prominutí přijímací zkoušky potom najdete zde: https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni
Přijetí bez přijímací zkoušky není nárokové, děkan může žádosti vyhovět podle kapacity programu.
Možnost přijetí bez přijímací zkoušky na základě prospěchu (pro Che + Bi se zaměřením na vzdělávání): prospěch nejvýše do 1,5 ze čtyř profilových předmětů (povinně byste měla uvést chemii nebo biologii). Profilové předměty jsou matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, informatika a anglický jazyk.
Pokud by bylo vaší žádosti vyhověno a byla byste přijata bez přijímací zkoušky, nemusíte psát TSP. Pokud by nebylo vyhověno, dostanete pozvánku na TSP. Odborný test se nepíše.
S pozdravem
Iveta Hodová
last modified 3/2/2019 18:06 new

Máte nejasnosti ohledně toho, jak studium v tomto programu probíhá?

Zajímá vás, co vás v rámci tohoto studia čeká?

Volíte mezi příbuznými programy a potřebujete více podrobností?

Tápete, jakým směrem se může po absolvování tohoto programu ubírat vaše kariéra?

Neváhejte se zeptat na cokoli, co vás ohledně náplně vybraného programu zajímá!

Toto fórum neslouží pro dotazy spojené s administrativou přijímacího řízení, ty směřujte na e-mail: prihlaska@muni.cz, nebo se podívejte na nejčastěji kladené otázky a odpovědi: http://is.muni.cz/prihlaska/faq/
Iveta Gregorová
15/2/2020 14:39new
Dobrý den,
mám dotaz ohledně dvouoborového studia.
Mým největším zájmem je biologie, ale vzhledem k nutnosti kombinace s dalším předmětem jsem si vybrala kombinaci s chemií se zaměřením vzdělávání.
V přihlášce na obor chemie se nachází dva studijní plány- jeden jako prezenční HLAVNÍ a druhý jako prezenční VEDLEJŠÍ.
Na počátku studia si tedy bude možné zvolit, který z předmětů (biologie x chemie) bude mým hlavním a který vedlejším? Bude se studium těchto předmětů (po množstevní stránce) nějak výrazně lišit?
Děkuji za odpověď.
17/2/2020 12:11new
Dobrý den,
v učitelském sdruženém studiu na Přírodovědecké fakultě jsou studijní plány reálně symetrické. Bakalářskou práci si budete moci během studia svobodně vybrat z biologie nebo z chemie. Zařazení sdruženého studia Biologie se zaměřením na vzdělávání + Chemie se zaměřením na vzdělávání pod program Chemie je čistě organizační záležitost.