Daria Panchenko
13 April at 16:46new

Ahoj! Řekněte mi, prosím, mohu nějak odmítnout kombinaci? Nepočítala jsem s tím a teď si uvědomuji, že mohu studovat pouze jednu obor (major), aniž bych ji kombinovala s jinou specializací (minor).

A druhá otázka, pokud je to možné: pokud nejsem pronájem písemná zkouška na tu specialita, která je sekundární (minor), pak se budu moci stále učit tu obor, který je vybrán hlavní?
15 April at 02:09new

Dobrý den,
bohužel, po termínu již není možné s přihláškami nijak manipulovat.
Ve Vašem případě (kdy máte u všech priorit hlavní i vedlejší program) platí, že musíte splnit podmínky přijetí pro oba studijní programy (major i minor), respektive alespoň pro jeden z vedlejších, který jste si zvolila, aby jste byla vůbec přijata. Pokud dopadne Vaše přijímací zkouška (ať už pro major nebo pro minor) neúspěšně, nebudete přijata.
Dále platí, že pokud by jste přijata byla, můžete si kombinaci zrušit a studovat pouze hlavní studijní program.

Linda Krajsová - komunikátor přijímacího řízení