Lucie Braunerová
10 February at 14:41new
Dobrý den,
podávám přihlášku na kombinaci oborů Český jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura a žádám o prominutí přijímacích zkoušek na základě prospěchu. Ráda bych se zeptala, jestli mi případně bude prominut jak TSP, tak oborová zkouška z francouzštiny a reálií.
Děkuji za odpověď
L. Braunerová
11 February at 15:52new
Dobrý den, na oba Vámi uváděné studijní programy je možné žádat o prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu. V případě, že děkan fakulty žádosti vyhoví, promíjí se celá přijímací zkouška. Více informací naleznete zde: https://www.phil.muni.cz/do/phil/Pracoviste/prijimaci/materialy_uchazeci/zavazne_informace/Moznosti_prominuti_2020.pdf