Lucie Braunerová
10. února v 14:41nové
Dobrý den,
podávám přihlášku na kombinaci oborů Český jazyk a literatura + Francouzský jazyk a literatura a žádám o prominutí přijímacích zkoušek na základě prospěchu. Ráda bych se zeptala, jestli mi případně bude prominut jak TSP, tak oborová zkouška z francouzštiny a reálií.
Děkuji za odpověď
L. Braunerová
11. února v 15:52nové
Dobrý den, na oba Vámi uváděné studijní programy je možné žádat o prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu. V případě, že děkan fakulty žádosti vyhoví, promíjí se celá přijímací zkouška. Více informací naleznete zde: https://www.phil.muni.cz/do/phil/Pracoviste/prijimaci/materialy_uchazeci/zavazne_informace/Moznosti_prominuti_2020.pdf