Prominutí příjimacích zkoušek - Fakulta informatiky - Diskuse

nové
Viktor Rucký
Dobrý den,

dočetl jsem se následující:

"Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:

[...]

f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu:[...]Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu)[...]

[...]

stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni."
https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/22955-informatika

Mám "diplom za účast v Ústředním kole 31. ročníku [2017] Soutěže v programování v kategorii Tvorba webu". Pokud jsem všechny materiály ohledně příjimacího řízení správně pochopil, poštou odešlu úřední kopii diplomu spolu s "Žádostí o zproštění povinnosti konat písemnou přijímací zkoušku do bakalářského studia na Fakultu informatiky MU pro akademický rok 2019/2020". Je mé chápání správné?

Děkuji,

Viktor Rucký
nové
Dobrý den,

ano, chápete to správně. Na adresu Studijního oddělení FI (Studijní oddělení FI MU, Botanická 68a, 602 00 Brno) do 28.2.2019 zašlete úředně ověřenou kopii Vašeho diplomu + vyplněnou žádost o prominutí.