Martin Matouš
31. března v 20:49nové

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda se mohu úspěšně účastnit přijímacích zkoušek i v tom případě, že k maturitě budu připuštěn a úspěšně ji složím až v září? Mnohokrát děkuji za odpověď.

Martin Matouš
změněno 2. dubna v 21:05 nové

Dobrý den,
přijímací zkoušky se samozřejmě můžete zúčastnit, ale ke studiu nemůžete být zapsán, dokud neprokážete složení maturitní zkoušky. To zpravidla proběhne tak, že předložíte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u zápisu ke studiu. Pokud maturujete až v září, zeptejte se na studijním oddělení Fakulty informatiky, jak máte postupovat, měla by Vám však poskytnout náhradní termín zápisu, u kterého pak kopii vysvědčení dodatečně odevzdáte.

Linda Krajsová - komunikátor přijímacího řízení
Ondrej Franko
1. února v 13:04nové
Dobrý deň, hlásim sa na odbor Informatika a chcel by som požiadať o prominutí prijímačiek vďaka umiestneniu ako úspešný riešiteľ krajského kola matematickej olympiády kategórie A na Slovensku. Niekde je napísané, že cez e-prihlášku môžem poslať iba tú žiadosť a nie prílohy a teda ak správne chápem by som v tomto prípade mal poslať kópiu internetovej stránky s výsledkovou listinou poštou (?) ale niekde je zase napísané, že prílohy treba poslať poštou iba v prípade, že sú notársky overované. Teda mám túto stránku ako prílohu vložiť spolu so žiadosťou do e-prihlášky alebo mám vytlačiť webovú stránku a poslať ju poštou?
změněno 1. února v 17:40 nové
Moje představa (jako proděkana zodpovědného za přijímací řízení) je, aby uchazeči, kteří se k nám hlásí jako úspěšní řešitelé středoškolských soutěží, nemuseli tyto svoje úspěchy složitě dokládat. Mělo by stačit (i elektronicky) poslat výsledkovou listinu dané soutěže, resp. kopii diplomu s odkazem, kde lze úspěch ověřit. Nic úředně ověřovat nebo posílat poštou není třeba.

Cituji z formuláře k žádosti o prominutí: "VARIANTA 7,8 - uchazeč doloží účastnickým listem či diplomem, případně kopií výsledkové listiny pořadatele (stačí strana se jménem uchazeče, ale musí být patrno, o jakou soutěž a které kolo se jedná, včetně bodového zisku a roku soutěže). Na dokument uchazeč uvede webovou adresu (i rukou), kde lze výsledek ověřit."