nové
Martin Glíž
Dobrý den,

rád bych se zeptal z jakých známek na vysvědčení se vypočítává aritmetický průměr pro prominutí přijímací zkoušky, zda jde o průměr všech známek z povinných předmětů i chování, či pouze o výběr určitých předmětů podstatných pro Lékařskou fakultu, či do určitého počtu předmětů, aby nedošlo k markantním rozdílům mezi studenty z odborných škol, kteří mají větší počet předmětů než například gymnázia.

Děkuji,
S pozdravem
Martin Glíž
nové
Dobrý den,

dovolím si citovat dokument "Přijímací řízení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2019/2020" (viz body 3.2 a 3.3 na http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/prijimaci_rizeni_2019_podminky_schvalene_as_lf_181016.pdf):

3.2: "Výsledný průměr všech známek uvedených na závěrečných vysvědčeních za poslední tři celé roky studia a pololetním vysvědčení za čtvrtý rok studia musí být pro obor Všeobecné lékařství nižší nebo roven 1,100. [...]"

3.3: "Uchazeč absolvoval výuku všech tří profilových předmětů biologie, chemie a fyzika v délce alespoň jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia na SŠ. Uchazeč nebyl klasifikován po dobu středoškolského studia z předmětů biologie, chemie a fyzika známkou horší než 2 (chvalitebně)."

Podrobné pokyny k prominutí přijímací zkoušky na LF naleznete v dokumentu odkazovaném výše.