Thread: Přijetí/
Kristýna Šmardová
08 March at 10:53new
Přišlo mi, že jsem byla navrhnuta na přijetí bez přijímací zkoušky, a nad tím je, že zkouška prominuta. Jsem přijata?
08 March at 12:37new

Dobrý den,
Váš dotaz prosím směřujte přímo na studijní oddělení Lékařské fakulty na adrese prihlaska@med.muni.cz.

Linda Krajsová - komunikátor přijímacího řízení