Zuzana Gallistlová
18 August at 23:35new
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat kam mám poslat odvolání v poučení se píše, že odvolacím orgánem je rektorát. Lze odvolání poslat elektronicky a nebo poštou popřípadě na jaký email/adresu.
Předem děkuji za odpověď.
22 August at 13:07new
Dobrý den, odvolání, prosím, zašlete na adresu studijního oddělení fakulty. Po vyjádření děkana předává fakulta odvolání k vyjádření rektorovi.
Juraj Beňo
02 August at 11:15new
Vzhľadom na to že som neprijatý z kapacitných dôvodov ale dosiahol som percentil nad 80, budem nejakým spôsobom informovaný o uvoľnení miesta alebo mám o to zažiadať nejakým iným spôsobom?
Barbora Ptáčková
02 August at 12:49new
Také mám ten samý problém ohledně studia psychologie. Jsem nepřijatá z kapacitních důvodů a zajímalo by mne též, jestli mám zasílat odvolání nebo bude vypsáno nějaké dovýběrové řízení?
Děkuji
03 August at 20:19new
Totéž. Odvolání má význam posílat jenom tehdy, máte-li dojem, že přijímací řízení neproběhlo procedurálně správně. Pokud bude fakulta dobírat další lidi, udělá tak sama a nabídne místa dalším v pořadí, bez ohledu, jestli zájem vyjádřili nebo ne.
04 August at 00:20new

Je podivné, jak se mezi lidmi drží představa, že je dobré podat odvolání, když někdo skončí pod čarou v přijímacím řízení na vysoké škole. Když přitom odvolání má ve správním právu jinou funkci než se přihlásit o to, že fakt chci, aby správní orgán rozhodl jinak, i když jeho rozhodnutí i předcházející řízení bylo bez vad. Nemáte někdo tip, kde se tohle vzalo?

04 August at 07:49new
Tak podle některých uchazečů na FF podání odvolání doporučují přímo studijní referentky...
04 August at 12:47new

Hm...tak to je...éééé... jak to říct - no, jde to přímo proti informacím k odvolání, které má FF na webu - viz zde:
https://www.phil.muni.cz/do/phil/Pracoviste/prijimaci/materialy_uchazeci/zavazne_informace/informace_neprijatym_uchazecum.pdf

Pak ať si ovšem nestěžují na zahlcení dotazy, když se mezi lidmi šíří informace, že na studijním jim řeknou něco jiného. Taky bych si zavolala, abych dostala lepší zprávu :-)
04 August at 12:34new

No, tak například na UPOLu mají napsáno, že když jsou nepřijati z kapacitních důvodů, tak má smysl se odvolat. Pravděpodobně v případě "dobírání" pracují jenom s těmi, kteří odvoláním vyjádří svůj setrvávající zájem o studium... cituji doslova z textu na jejich stránkách:

"b) TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, ale nebyl ke studiu přijat z kapacitních důvodů. V případě, že se k zápisu do studia nedostaví dostatečný počet uchazečů, je možné takového uchazeče na základě jeho odvolání dodatečně ke studiu přijmout – PODÁVAT ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ (ODVOLÁNÍ) PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU MÁ SMYSL!

c) TEXT ROZHODNUTÍ: nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky

VYSVĚTLENÍ TEXTU: uchazeč nevykonal úspěšně přijímací zkoušku, počet získaných bodů není dostatečný pro přijetí ke studiu. Takové rozhodnutí děkana fakulty nelze změnit a – PODÁVAT ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ (ODVOLÁNÍ) PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU NEMÁ SMYSL!"

Ale na Masaryčce je to jinak - a uchazeči si málokdy uvědomují, že se musí zajímat o to, jak to je konkrétně na škole, na kterou se hlásí...
04 August at 14:01new

Tak to je dost divný. Tahle praxe UPOLu přece není právně ok. Nebo snad jo?

V čl. 17 odst. 3 Řádu přijímacího řízení Univerzity Palackého v Olomouci je toto: V případě, že rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy či vnitřními předpisy UP nebo fakulty nebo že je jinak nesprávné, pak děkanovo rozhodnutí změní či zruší. V opačném případě rektor odvolání zamítne a děkanovo rozhodnutí potvrdí. Což mi přijde v pohodě. Ale nepřijde mi, že by v tom měla oporu ta praxe, která se uvádí na stránkách.

04 August at 15:04new
Přiznám se, že v "právničině" nejsem kovaná, takže nedovedu posoudit. Ale pokud tak postupuje jedna vysoká škola, mohou si uchazeči snadno myslet, že to je obvyklá praxe...
03 August at 20:17new
V případě, že se fakulta rozhodne dobírat další lidi, bude automaticky dobírat další v pořadí. Odvolání nebo nějaký dopis na to nemá vliv.
Ale může to být klidně až v září (až proběhnou i náhradní termíny zápisů) nebo vůbec - fakulty většinou přijímají více lidí, protože už ze zkušenosti vědí, že se všichni nezapíší.
Juraj Beňo
04 August at 20:19new
Ak som to správne pochopil, tak jediné čo mi ostáva je čakať. Ďakujem za pomoc.
Alexandra Tarasidu
24 August at 20:26new
Právě jsem si přečetla odpověď na svůj dotaz "Jsem pod čarou, jak a kdy se dozvím, že mě dobrali za někoho, kdo se nezapsal..." Ještě by mě ale zajímalo, co se bude dít, když se přihlásím (a zaplatím) možnost studia stejného oboru v rámci celoživotního vzdělávání (zápis do 31. 8. 2020) a někdy v září se případně dozvím, že jsem byla přijata do "klasického" kombinovaného studia.
Díky za odpověď.
26 August at 10:58new
Dobrý den,
povaha některých dotazů (jako je ten Váš) vyžaduje odpověď fakulty, a proto dotaz směřujte na studijní oddělení příslušné fakulty.
Denica Perková
23 July at 15:13new
Zdravím, ráda bych se doptala, zda je někde zveřejněn počet uchazečů o studium a počet přijatých uchazečů, ptám se z důvodu, zda je v mém případě na místě odvolání. Hlásila jsem se na Tlumočnictví znakové řeči a jak koukám, tak je to asi nový obor, protože jsem nenašla žádné údaje.
Děkuji
23 July at 16:40new
Odvolání je namístě pouze v případě, že můžete poukázat na chybu v procesu přijímacího řízení. V ostatních případech nemá smysl (je to psáno i v pokynech pro odvolání), na MUNI je to zařízeno tak, že pokud se k zápisu nedostaví pro fakultu potřebný počet přijatých studentů, fakulta může dobrat další - dobírá se v tom pořadí, v jakém se uchazeči umístili, bez ohledu na to, jestli podali odvolání nebo ne. Ale rozhodnutí o tom, jestli se bude "dobírat", záleží výlučně na fakultě, klidně se může rozhodnout, že jí menší počet studentů stačí. Navíc už fakulty většinou přijímají více uchazečů než je kapacita, protože ze zkušenosti vědí, že určité procento přijatých uchazečů se nezapíše, takže to reálně často po zápisu vyjde tak akorát.
Vít Dvořák
20 June at 16:59new
Dobrý den,
rád bych se podělil o mou zkušenost z dnešního testu studijních předpokladů na MUNI. Test jsem psal v Praze, na stavební fakultě ČVUT v učebně C215 od 12:00. Můj příspěvek se bude týkat lavic a rád bych se zeptal zda-li lze toto považovat za důvod pro případné odvolání. Ostatních uchazečů ze stejné budovy bych se rád zeptal, zda popisovaný problém cítí stejně jako já.


Připouštím, že mám v pase pár čísel navíc, avšak výška desky lavice (téměř v úrovni mého klína) spolu s vzdáleností hrany desky lavice od mého hrudníku a její příliš krátké délky mě nutili při psaní testu nepřirozeně ohýbat má záda a krk. Po pár desítkách minut v této pozici jsem začal cítit bolest zad a krku, které se časem stupňovali a bránili mi v soustředění se na test. Naštěstí přede mnou nikdo neseděl a proto jsem asi v půli testu začal přidržovat zadání ve vzduchu v místech, kde by jinak seděl jiný účastník. Toto mi částečně ulevilo ale se zadáním ve vzduchu jsem v něm nemohl řešit úlohy. Ani prostoru na nohy nebylo mnoho - má kolena se silou opírala o sedačku přede mnou a připadal jsem si jako v letadle nízko nákladové společnosti.  Po testu mě ještě hodinu bolela kolena, krk a záda mě bolí do teď.

Předem děkuji za Vaši odpověď

Dvořák

20 June at 22:45new
A co teprve ti nešťastníci, co tam musí studovat...
last modified 23 June at 14:48 new

Veřejná vysoká škola je podle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, povinna činit veškerá dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole. Pokud je pravda to, co píšeš, tak to škola neučinila a ty jsi pak byl kvůli těm pár číslům navíc v nevýhodě oproti těm, kteří tato čísla navíc nemají. Uchazeči tedy neměli rovné podmínky. Normálně si to odvolání podej, ale pokud jsi o tom na místě nikomu neřekl, dej si o to víc záležet na odůvodnění.

23 June at 20:55new
Myslím si, že pokud by se uchazeč při přihlašování definoval jako osoba se specifickou potřebou, veřejná vysoká škola by ta opatření učinila, koneckonců k tomu mají uchazeči možnost. Nemyslím si, že něco vyřeší stížnost ex post.
last modified 23 June at 21:46 new

No, nevím, když má člověk v pase pár čísel navíc, asi ho nenapadne se kvůli tomu rovnou ozývat středisku Teiresiás s tím, že má specifické potřeby. 😶

Vít Dvořák
24 June at 09:25new
Přesně tak, TSP jsem si byl vyzkoušet za simulovaných podmínek na filosofické fakultě MUNI a žádný problém s lavicemi ve velké posluchárně jsem neměl. Problém jsem neměl ani při národních srovnávacích zkouškách, které se psali v budově právnické fakulty UK, takže mě opravdu nenapadlo, že bych to měl uvádět jako specifickou potřebu.
Zadávajícímu jsem si po zkoušce stěžoval, ale žádný záznam nebyl pořízen. Po zkoušce jsem si stěžoval až proto, aby mé stěžování při zkoušce nebylo posouzeno jako rušivé pro ostatní a nemělo za následek mé vyloučení od zkoušky.
24 June at 13:32new
Myslím, že pokud byste chtěl tento diskomfort uvést při odvolání, měl jste trvat na pořízení záznamu.