Informace moderátora

Oficiální sdělení Masarykovy univerzity uchazečům o studium.

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete na http://www.muni.cz/admission/.

Režim zobrazení vláken

Seznam vláken

Informace moderátora

Oficiální sdělení Masarykovy univerzity uchazečům o studium.

Obecné informace o přijímacím řízení naleznete na http://www.muni.cz/admission/.