nové
Juraj Kmotorka
Dobrý deň,
Čo mám robiť v prípade, že sa v teste vyskytne otázka ktorá je nepresne zadaná a nie som si istý či je to úmyselný chyták alebo nepozornosť autora otázok.
Príklad:
Aké množstvo energie sa uvoľní pri rozštiepení jednej molekuly ATP na ADP + P:
a)50kJ
...
...
...
e)žiadna odpoveď nie je správna

V tomto prípade je ťažké rozhodnúť či ide o chyták - 50kJ sa uvoľní pri rozkladu 1 mólu ATP, nie 1 molekuly, takže správne by malo byť e).
Na druhú stranu je možné, že sa autor len neúmyselne nesprávne vyjadril, a teda v tom prípade by bola považovaná možnosť a) za správnu.

Mal by som teda v tomto hypotetickom prípade zadať a) alebo e) a v prípade rozporu zaslať odvolanie proti výsledkom prijímacieho konania?
Ďakujem za odpoveď.
nové
Vážený pane uchazeči,
přijímací testy na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity podléhají několikanásobné důkladné kontrole a revizi, aby otázky byly vždy jednoznačné a odpovídaly středoškolské chemii. Citovaný typ otázky nespadá do SŠ učiva, je naprosto nevhodný pro přijímací testy. Navíc, kolik energie se uvolní při konkrétní reakci, není důležité, taková data nejsou požadována ke zkoušce. Situaci dále komplikuje i skutečnost, že hodnoty změny Gibbsovy energie pro hydrolýzu ATP a dalších makroergních fosfátů se v literatuře liší v závislosti na reakčních podmínkách a přesnosti měření, proto nemá smysl takové hodnoty testovat.