new
27 April at 23:38
Dobrý den. Nikde jsem nenašel jak velký percentil je třeba k přijetí na tento obor. Popřípadě kolik bodů bylo nutné loni získat.
new
28 April at 11:47

Dobrý den,

loňské statistiky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia najdete na https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prijimaciho-rizeni-do-navazujiciho-magisterskeho-studia. Dovolím si však upozornit, že od roku 2019/2020 je studentům nabízena zcela nová nabídka studijních programů s novými akreditacemi, některé programy tedy ve statistikách vůbec nemusíte dohledat nebo mohou mít třeba pozměněné jméno apod. Statistiky je tedy třeba brát jen velmi orientačně.