nové
Oficiální sdělení
nové
Procvičte si TSP online

Nejlepší přípravou na Test studijních předpokladů je projít si starší TSP. Abychom vám přípravu usnadnili, najdete na této stránce elektronické verze všech TSP z let 2005-2007 v podobě tzv. odpovědníků.

Nemusíte si tedy testy tisknout, měřit si čas odpovídání a počítat správné odpovědi podle klíče. Stačí test vyplnit na počítači a okamžitě znáte počet bodů i správné odpovědi.

Pro snadnější přístup k odpovědníkům TSP můžete využít odkaz PROCVIČOVÁNÍ TSP v menu e-přihlášky.

nové
Jak se dostat k místu konání TSP

Nevíte, jak se dostat městskou hromadnou dopravou na místo, kde máte konat TSP?

Po shlédnutí této informační stránky již jistě nezabloudíte ;-)

nové
Vlakové spojení do Brna - výluka u České Třebové v pátek 9. 5.
Pokud jste cestovali vlakem do Brna na páteční termín TSP ve 12 nebo 15 hodin a
kvůli neplánované výluce u České Třebové se vám nepodařilo do Brna dojet, ozvěte
se ihned na e-mailovou adresu prihlaska@muni.cz (s uvedením vlakového spoje,
kterým jste cestovali nebo hodlali cestovat).
nové
Termín zveřejnění výsledků TSP 2008
Výsledky TSP budou zveřejněny nejpozději v pondělí 19. května 2008.

V minulých letech byly výsledky zveřejněny často s několikadenním předstihem. V
tomto roce je však vzhledem k novém způsobu vyhodnocování odpovědí (odečítání
bodů za nesprávné odpovědi) nejpravděpodobnějším datem zveřejnění právě pondělí
19. května.

Výsledky najdete ve Vaší e-přihlášce nebo na adrese
http://is.muni.cz/prihlaska/info_zkouska.pl po zadání čísla přihlášky a data
narození. Bude zde zobrazen dosažený percentil a počet získaných bodů, dále také
odkaz na zadání Vaší varianty TSP a na naskenovaný odpovědní arch a tabulka
správných odpovědí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno později - v závislosti na termínech
zasedání přijímacích komisí na fakultách.
nové
Výsledky TSP se podařilo zveřejnit s předstihem, dostupné jsou již nyní
prostřednictvím Vaší e-přihlášky.
nové
Zpětná vazba na Test studijních předpokladů (TSP)
Je pro nás velmi důležité znát názory uchazečů o studium na Test studijních
předpokladů i na organizaci přijímacího řízení Masarykovy univerzity. Jste-li
ochotni věnovat trochu času (asi 10-15 minut) vyplnění dotazníku, klikněte
prosím ve své e-přihlášce na odkaz "Pomozte nám zlepšit TSP - uvítáme Vaši
zpětnou vazbu!", který naleznete pod údajem o výsledku TSP.

Ujišťujeme Vás, že odpovědi budou zpracovávány bez identifikačních údajů a
nemají vůbec žádný vliv na rozhodování o přijetí/nepřijetí.

Vaše názory, podněty a připomínky jsou pro nás důležité, děkujeme za ně.
nové
Termíny zasedání přijímacích komisí na jednotlivých fakultách

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude během několika dní po zasedání přijímací komise příslušné fakulty 
zveřejněno ve Vaší e-přihlášce a do stanoveného data Vám také bude zasláno poštou.