Kulturní přehled - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2008 - Diskuse

nové
nové
Jiří Mikeš
2008, var. 12, otázka 55 - Benin
Zadání:
Určete správné tvrzení.
Pro Benin platí, že:
a) název této země v době, kdy byla kolonií, zněl Nizozemská Guayana.
b) se zde nachází pozůstatky mayských měst.
c) se nachází v Guinejském zálivu.
d) je malým tichomořským ostrovem, na kterém svá díla tvořil Andy Warhol.
e) úředním jazykem je zde holandština.

c) je správně. Jenomže jsa chlapcem hloubavým, vytáhl jsem Atlas světa, vyd.
Knižní klub v edici Universum, 2005 a tam jsem na str. 138 zjistil, že u
Guinejského zálivu se nachází Rovníková Guinea, Kamerun a částečně Nigérie. Pro
Benin platí, že se nachází v Beninském zálivu. Kde je chyba?
nové
Karel Plocek
Ač jsem to měl taky špatně a Wiki není absolutně důvěryhodná, odkázal bych tě
(nás) na http://cs.wikipedia.org/wiki/Guinejsk%C3%BD_z%C3%A1liv (popř.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Guinea)... Koneckonců, co by tam mohlo jít
jiného?
nové
Jiří Mikeš
Jeden (dnes již zavržený) politik řekl:"Důvěřuj, ale prověřuj!". Máš, Karle,
pravdu, ale když se mrkneš do stejné Wikipedie přímo na Benin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benin, uvidíš na mapce Beninu, že se nachází v
Beninském zálivu. Já vím, že "céčko" je pravdě nejblíž. To jsem si jen tak chtěl
připodotknout, abych před sebou zmírnil svoji neznalost...