new
26/10/2008 21:48
Volná diskuse
new
Jan Záhora
4/3/2008 18:23
uznání kreditů zpodobných předmětů
pakliže bych studoval dva obory a ty mněly podobné zaměření, tzn. některé
povinné předměty stejné, počítají se kredity za předmět ať zápočet či zkoušku do
obou obrů, nebo budu muset absolvovat danou proceduru dvakrát?
new
4/3/2008 20:48
V takovémto případě by uznání předmětů neměl být problém, konkrétní případy je
však třeba řešit se studijním oddělením příslušné fakulty ;-)