Oficiální sdělení - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2010 - Diskuse

nové
Oficiální sdělení
nové
Prohlášení k přípravným kurzům na TSP
Vzhledem k častým dotazům na těchto diskusních fórech i jinde v médiích tímto
prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se
nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných
kurzů na Test studijních předpokladů.

Dodáváme, že jako nejvhodnější přípravu na Test studijních předpokladů
považujeme samostatné řešení úloh z minulých ročníků, které jsou k dispozici ke
stažení na internetových stránkách Masarykovy univerzity, dále také je možné
projít E-learningový přípravný kurs k TSP, či využít online procvičovací
aplikace TSP.
Veškeré materiály související s TSP naleznete na adrese http://tsp.muni.cz
nové
Upozornění pro uchazeče platící poplatek za PŘ ze zahraničí
Uchazečům, kteří platí poplatek za přijímací řízení ze zahraničí, velmi
doporučujeme provést platbu pomocí platební karty. Při takto provedené platbě
zpravidla neplatíte žádné bankovní poplatky, proto je tento způsob pro Vás
nejvýhodnější.

V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty, a budete
platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v režimu
OUR. V jakémkoliv jiném platebním režimu bude platba zatížena poplatkem na
straně příjemce, objednávka nebude uhrazena plně a přihláška tak nebude
akceptována. Ověřte si, prosím, zda Vaše banka stále ještě umožňuje odeslání
peněz v tomto režimu. Vzhledem ke změně zákona o platebním styku již tento
způsob platby nemusí být možný.

Pokud Vaše banka neumožňuje provedení platby v režimu OUR, je třeba, abyste na
účet MU zaslali částku navýšenou o bankovní poplatky, a to:
- placenou částku + 112,50Kč v případě platebního režimu SHA;
- placenou částku + 145Kč v případě platebního režimu SLV.

Děkujeme za pochopení.
nové
E-learningový kurz přípravy na TSP
Vážení uchazeči,

nově je Vám k dispozici webová stránka http://tsp.muni.cz na které
naleznete kompletní informace o obsahu zkoušky TSP a doporučené formě
přípravy. Zejména si dovolujeme upozornit Vás na nový E-learningový
kurz přípravy na TSP, který je rovněž dostupný na uvedené webové
stránce.
nové
Výsledky TSP 2010 jsou již zveřejněny ve Vaší e-přihlášce
Výsledky TSP se podařilo zveřejnit s předstihem, dostupné jsou již nyní
prostřednictvím Vaší e-přihlášky.

Výsledky najdete ve Vaší e-přihlášce nebo na adrese
http://is.muni.cz/prihlaska/info_zkouska.pl po zadání čísla přihlášky a data
narození. Naleznete zde dosažený percentil a počet získaných bodů, dále také
odkaz na zadání Vaší varianty TSP a na naskenovaný odpovědní arch a tabulku
správných odpovědí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno později - v závislosti na termínech
zasedání přijímacích komisí na jednotlivých fakultách.