8. 11. 2010 16:27nové
Dotazy specifické pro ekonomicko-správní fakultu.
Ondřej Vodehnal
3. 1. 2010 20:25nové
uznání Scio testu
Dobrý den, měl bych takový delší dotaz. Mám zájem se přihlásit na
Ekonomicko-správní fakultu na obor Hospodářská politika. V prosinci jsem ve Scio
testu Obecných studijních předpokladů dosáhl percentilu 88,67. Na webových
stránkách fakulty je uvedeno, že do tohoto oboru přijímáte uchazeče s minimálním
percentilem 85. Zajímalo by mě, zda tento percentil je podle fakulty konečný
(pak by bylo mé přijetí "jisté"), nebo jestli se konáním dalších termínů NSZ
nemůže ještě změnit k horšímu. Pokud je tento percentil konečný, chtěl bych
vědět, jak můžu zažádat o prominutí přijímacích zkoušek. Domníval jsem se, že
tak můžu učinit v e-přihlášce, ale nešlo to. Předem moc děkuji za odpověď.
změněno 12. 2. 2010 19:07 nové

Dobrý den,

na webové stránce ESF uvedené percentily v OSP spol. Scio jsou konečné. Každý
uchazeč, který do stanoveného termínu doloží, že absolvoval tento test úspěšně v
souladu s uvedenými podmínkami, a má podanou přihlášku ke studiu na ESF, bude ke
studiu přijat. Pokud jste společnosti Scio udělil souhlas s poskytnutím Vašich
výsledků vysoké škole, stačí pouze slušně, stručně a jasně zformulovat Vaši
žádost, není třeba dosažený výsledek nijak zvlášť dokládat. V e-přihlášce se
skutečnost, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky, v případě ESF nevyznačuje.

Pozor, minimální uvedené hranice percentilu je třeba dosáhnout ve všech 3
oddílech OSP, nestačí mít takový pouze celkový percentil.

Více informací viz webové stránky ESF, konkrétně
http://www.econ.muni.cz/studijni-obory-a-prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimu-rizeni/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-studia/.

EDIT: Omlouvám se za chybnou informaci. Váš výsledek v testu OSP spol. Scio je
třeba doložit zasláním ověřené kopie certifikátu vydaného touto společností.
Ondřej Vodehnal
4. 1. 2010 17:28nové
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Chtěl bych se však ještě zeptat: Rozumím tomu tedy správně,
že stačí doručit (nejlépe doporučeným dopisem) písemnou žádost o prominutí
přijímacích zkoušek na studijní oddělení vaší fakulty (na internetu jsem našel
adresu Lipová 507/41a, 602 00 Brno)? Je třeba ji odeslat stejně jako přihlásku s
poplatkem nejpozději do konce února? A certifikát o dosaženém výsledku vydávaný
společností Scio už vám posílat nemusím, protože jsem udělil pokyn, aby moje
výsledky předalo fakultě samotné Scio.
Děkuji.
změněno 17. 2. 2010 11:54 nové

Dobrý den,

Vaši žádost doporučuji zaslat spolu s průvodkou, kterou si můžete vytisknout
prostřednictvím Vaší e-přihlášky po jejím kompletním vyplnění a podání. Na
průvodce je také uvedena adresa, kam je žádost třeba zaslat.

Přihlášku je třeba kompletně vyplnit a podat nejpozději do 28. 2. 2010. Do
stejného data je třeba alespoň zadat příkaz k úhradě administrativního poplatku.
Není však třeba zasílat žádnou papírovou přihlášku ani potvrzení o zaplacení.
Důvody pro prominutí přijímací zkoušky musíte doložit nejpozději do 20. 5. 2010,
jak je uvedeno v informacích ESF viz můj odkaz v předchozím příspěvku.

Pokud jste spol. Scio udělil souhlas s poskytnutím Vašich výsledků, není třeba
zasílat ověřenou kopii certifikátu dokládajícího Váš výsledek.

EDIT: Omlouvám se za chybnou informaci. Váš výsledek v testu OSP spol. Scio je
třeba doložit zasláním ověřené kopie certifikátu vydaného touto společností.
Kateřina Krupicová
2. 2. 2010 18:27nové
Scio

Dobrý den,

pokud požádám o prominutí přijímací zkoušky na základě scio testů, kdy se
dozvím, že jsem doopravdy přijata? Až po 20.5., nebo dříve? Pokud splňuji
percentilovou hranici ve všech třech oddílech, nemusím se tedy už obávat o své
přijetí a tudíž se nemusím ani připravovat na TSP?

Děkuji za odpověď
2. 2. 2010 19:20nové
K první části dotazu: informaci o přijetí se dozvíte spolu s ostatními uchazeči
až po vyhodnocení TSP po zasedání komise pro přijímací řízení (koncem května).