8/11/2010 16:27new
Dotazy specifické pro ekonomicko-správní fakultu.
Ondřej Vodehnal
3/1/2010 20:25new
uznání Scio testu
Dobrý den, měl bych takový delší dotaz. Mám zájem se přihlásit na
Ekonomicko-správní fakultu na obor Hospodářská politika. V prosinci jsem ve Scio
testu Obecných studijních předpokladů dosáhl percentilu 88,67. Na webových
stránkách fakulty je uvedeno, že do tohoto oboru přijímáte uchazeče s minimálním
percentilem 85. Zajímalo by mě, zda tento percentil je podle fakulty konečný
(pak by bylo mé přijetí "jisté"), nebo jestli se konáním dalších termínů NSZ
nemůže ještě změnit k horšímu. Pokud je tento percentil konečný, chtěl bych
vědět, jak můžu zažádat o prominutí přijímacích zkoušek. Domníval jsem se, že
tak můžu učinit v e-přihlášce, ale nešlo to. Předem moc děkuji za odpověď.
last modified 12/2/2010 19:07 new

Dobrý den,

na webové stránce ESF uvedené percentily v OSP spol. Scio jsou konečné. Každý
uchazeč, který do stanoveného termínu doloží, že absolvoval tento test úspěšně v
souladu s uvedenými podmínkami, a má podanou přihlášku ke studiu na ESF, bude ke
studiu přijat. Pokud jste společnosti Scio udělil souhlas s poskytnutím Vašich
výsledků vysoké škole, stačí pouze slušně, stručně a jasně zformulovat Vaši
žádost, není třeba dosažený výsledek nijak zvlášť dokládat. V e-přihlášce se
skutečnost, že žádáte o prominutí přijímací zkoušky, v případě ESF nevyznačuje.

Pozor, minimální uvedené hranice percentilu je třeba dosáhnout ve všech 3
oddílech OSP, nestačí mít takový pouze celkový percentil.

Více informací viz webové stránky ESF, konkrétně
http://www.econ.muni.cz/studijni-obory-a-prijimaci-rizeni/informace-k-prijimacimu-rizeni/prijimaci-zkouska-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-studia/.

EDIT: Omlouvám se za chybnou informaci. Váš výsledek v testu OSP spol. Scio je
třeba doložit zasláním ověřené kopie certifikátu vydaného touto společností.
Magdalena Maxová
16/2/2010 19:18new
uznání Scio testu, percentil

Dobrý den,
obdivuji Vaši trpělivost, každopádně taky se přidám k řadě dotazů, které se
dokola opakují. Pokud se zúčastním Scio testů a dosáhnu třeba výsledku 89, tak
je to potřeba ve všech třech oddílech. To znamená, že jeden test se dělí na 3
oddíly. Jak je ten test rozdělený a z čeho se jednotlivé části skládají? Protože
normálně je rozdělený na 7 částí(verbální, analytická, numerická,symbolická...).
Otázka číslo 2. Je možné, že přijetí některých studentů podle průměrů
ovlivní požadovaný percentil? Nepřijde mi to spravedlivé, už jem kvůli úrovni
jednotlivých škol. A to nemluvím jen o srovnání gymnázium vs.ekonomka, ale i o
úrovni jednotlivých gymnázií. Nepřijde mi normální, aby se škola, která si tak
zakládá na své pověsti dovolila přijmout žáka pouze na základě průměru.

Díky moc za odpověď.
last modified 16/2/2010 19:45 new

Dobrý den,

obávám se, že pletete dohromady TSP MU a OSP spol. Scio. TSP je tvořen 7
subtesty, OSP 3 oddíly. Informace o TSP naleznete např. na
http://www.muni.cz/admission/bachelor_test/, informace o OSP hledejte na webu
spol. Scio.

Podání žádosti o prominutí PZk na základě průměru ještě samo o sobě nezakládá
nárok na přijetí ke studiu. Pokud však počet přijatých studentů na základě
žádostí o prominutí PZk bude vysoký, je pravděpodobné, že se v důsledku toho
zvýší minimální požadovaná hodnota percentilu potřebného pro přijetí těch, kteří
o prominutí PZk nepožádali, nebo jejichž žádost byla zamítnuta. Máte-li
pochybnosti o přijímání uchazečů ke studiu na ESF na základě jejich studijních
výsledků na SŠ, můžete se obrátit na proděkana ESF pro studium, jistě Vám rád
vysvětlí, proč se fakulta rozhodla přijímat uchazeče i tímto způsobem.