Specifické dotazy - Fakulta sportovních studií - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2011 - Diskuse

nové
Dotazy specifické pro fakultu sportovních studií.
nové
Marek Voráč
SEBS
Dobrý den, chci se zeptat zda bude ve studijním roce 2011/2012 otevřen obor SEBS
v prezeční formě studia jako letos? A ještě se chci poprosit zda sem můžete
napsat percentil z TSP posledního přijatého z letošního roku na prezeční formu
SEBS a to stejné u talentových.
Děkuji moc za odpověď
nové
Dobrý deň,

vždy aktuálny prehľad odborov, do ktorých sa práve prijíma nájdete priamo v
e-prihláške, tu http://is.muni.cz/prihlaska/. Priamy link na SEBS je tento
http://is.muni.cz/prihlaska/info.pl?op=n;utyp=BM;beh=590;uobor=3157;uobor=16603

V sekcii "Štatistické údaje o TSP", http://muni.cz/admission/bachelor_reports/,
nájdete pod odkazom "Podmínky pro příjetí v roce 2010" konkrétne percentilové
hranice pre všetky fakulty.

Takisto ďalšiu štatistiku prijímacieho konania z roku 2010 - počet uchádzačov
vs. počet prijatých, nájdete na webe Masarykovej univerzity, tu
http://muni.cz/admission/bachelor_reports/, pod odkazom "Zpráva o výsledcích
přijímacího řízení" - ak si rozkliknete požadovanú fakultu.
nové
Lucie Doležalová
obor Regenerace a výživa ve sportu
Dobrý den,
mohla bych si podat přihlášky 2 na obor Regenerace a výživa ve sportu prezenční
i na obor Regenerace a výživa ve sportu kombinovanou ?
nové
Dobrý deň,

samozrejme si môžete podať prihlášku na obe formy štúdia.
nové
Martina Kurucová
Jacíkův motorickýý test
dobrý den,
mám podanou přihlásku na sportovní management. Zajímalo by mě kolik poloh v
Jacíkově motorickém testu musím zvládnout k dosažení plného počtu bodů(10).
Děkuji za odpověď
Martina
nové
Jacíkův motorický test:

Charakteristika

Jacíkův test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost,
jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj).
Provedení

Test se provádí na žíněnce

Výchozí poloha – leh
Položte se na záda (lopatky a paty se dotýkají země).
Přejděte do stoje spatného,
Ze stoje spatného do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky)
Z lehu na břiše znovu do stoje spatného.
Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně, stoj musí být vzpřímený
atd.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co
nevětšího počtu změn poloh.
Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dál.
Hodnocení

Za každou změnu polohy se přičítá 1 bod

Bodovací tabulku najdete na
http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/prijimacky.php
nové
Lea Šimečková
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda-li při poloze na zádech, či na břiše musí být
natažené nohy, nebo zda-li stačí, když se paty dotýkají země? A při poloze na
břiše se musí dotýkat pánev země, nebo je to podmíněno pouze hrudníkem?

Děkuju za odpověd Lea
nové
Lucie Doležalová
Oborový test z biologie
Dobrý den,
chtěla sem se zeptat jestli sou dány nějaké konkrétní části z biologie,ktere se
na ten test mam naučit?
Děkuji za odpověd.
nové
Dobrý deň,

na webe FSpS, tu
http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/prijimacky.php#poz, máte uvedené
"Biologie člověka v rozsahu osnov pro gymnázia" a tiež odkaz na príklad testu
http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/testy/fsps-2010-biologie.pdf
nové
úspěšnost přijetí
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, kolik bodů cca člověk potřebuje, aby se dostal na
prezenční MCR? A statistiku minulého roku přihlášení/přijatí, na stránkách fsps
to není k nalezení. Děkuji moc.
nové
Dobrý deň,

štatistika je prístupná na webe MU.
Na tejto stránke http://muni.cz/admission/bachelor_reports/, pod odkazom
"Podmínky pro příjetí v roce 2010", si rozkliknite požadovanú fakultu.
nové
Dobrý den,
úroveň uchazečů je každý rok jiná. Je třeba si uvědomit, že údaje z loňského
roku mohou, ale také nemusí dostačovat pro přijetí v roce následujícím.
Nejlepším receptem je snaha o dosažení maximálního výsledku.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
nové
Tomáš Káňa
Maturitní zkouška a přijímací řízení na Fsps
Dobrý den. Zajímalo by mě co dělat v případě když by byla některá maturitní
zkouška ve stejný den s přijímací zkouškou na Fsps. Je v tomto případě možnost
zažádat o náhradní termín přijímací zkoušky?
nové
Dobrý den,

vzhledem k termínům přijímacích zkoušek je nepravděpodobné, že by došlo k jejich
překryvu s maturitní zkouškou. Pokud tato situace skutečně nastane, obraťte se
neprodleně na studijní oddělení fakulty. Kontaktní informace naleznete na
http://is.muni.cz/studijni/.
nové
Dobrý den,
vzhledem ke skutečnosti, že termíny přijímacích zkoušek jsou zveřejněny od
listopadu 2010, a uchazeči měli možnost zvolit preferenci termínu praktické
přijímací zkoušky u e-přihlášky (všem požadavkům bylo vyhověno), není možné
žádostem o změnu termínu z důvodu praktických maturitních zkoušek vyhovět.
Obraťte se s žádostí o změnu termínu na ředitele vaší střední školy.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
nové
Kristýna Maštalířová
lékařské potvrzení
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakou formou máme posílat lékařské potvrtzení?
Děkuji!
nové
Dobrý deň,

na webe FSpS je to uvedené pomerne jasne,
http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/.

Potvrdenie treba doručiť na študijné oddelenie FSpS, adresa na odkaze vyššie, a
to poštou alebo prípadne osobne.
nové
Adéla Poláchová
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li na fakultě budete akceptovat Potvrzení
Tělovýchovného - Sportovného lékaře, podle kterého mě MUDr. Lubomír Nečas (
tělovýchovný lékař) shledal způsobilou pro studiu na Sportovní fakultě.
Absolvovala jsem vyšetření, včetně zátěžového testu.
Avšak vyplněný formulář nebyl stažen ze stránek Fakulty sportovních studií, ale
vydal mi ho sám pan doktor. Přesné znění formuláře zasílám níže. Děkuji za
odpověď.


POTVRZENÍ TĚLOVÝCHOVNÉHO - SPORTOVNÍHO LÉKAŘE
(s licencí České společnosti tělovýchovného lékařství)
Jméno uchazeče/studenta:
...................................................................................................................
Rodné číslo uchazeče/studenta:
...........................................................................................................
Číslo přihlášky/UČO:
..............................................................................................................................
Na základě vyšetření, včetně zátěžového testu, potvrzuji, že výše jmenovaný
je zdravotně způsobilý* - není zdravotně způsobilý*
absolvovat přijímací talentovou zkoušku nebo praktickou sportovní výuku na
Fakultě sportovních studií, včetně
rychlostních, vytrvalostních, silových a obratnostních výkonů s maximálním
úsilím do vyčerpání bez zvýšeného rizika
poškození zdraví.
Případná další vyjádření lékaře:
...................................................
........................................................
Místo, datum Podpis a razítko lékaře
nové
Dobrý den,
ano, pokud znění odpovídá požadovanému formuláři, bylo přijato.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
nové
Vendula Menoušková
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat zda-li stačí poslat jen jedno lékařské potvrzení, když mám
podané dvě přihlášky a do hlavičky formuláře tak vypsat k položce - číslo
přihlášky - obě čísla přihlášek?
U sportovního lékaře jsem totiž nechala vyplnit jen jeden formulář.
Případně mohu-li ono potvrzení naskenovat a do každého tak zvlášť vyplnit číslo
přihlášky.

Děkuji za odpověď.
nové
Dobrý deň,

druhá možnosť bude lepšia.
Stačí jeden originál, a jedna kópia.
nové
Ivona Dresslerová
Plavecké brýle
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je povoleno používat plavecké brýle při
přijímací zkoušce z plavání.Předem děkuji za odpověď.
nové
Denisa Solaříková
Mám za to, že jsem četla na stránkách MU, že brýle se používat mohou bez
problému.
nové
Dobrý den,
ano, plavecké brýle jsou povoleny.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
nové
Marcela Pařízková
Předpokladaný počet přijatých = PPP
Dobrý den,

na obor Tělesná výchova a sport studijní směr Trenérství je PPP 20 uchazečů.
Při vyplňování e-přihlášky jsem vyplňovala i dotazník, kde jsem si mohla zvolit
směr např. fotbal, fitness, basketbal atd. Tímto bych se chtěla zeptat zda je
PPP na každý ze sportů v nabídce 20 nebo celkově na všechny sporty dohromady 20.

Předem děkuji za odpověď

Marcela
nové
Dobrý den,
předpokládá se přijetí souhrnně do směru Trenérství 20 uchazečů bez rozlišení
specializace.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
nové
Stanislav Čakloš
co treba poslat postou?
Dobrý ďeň chcel by som sa spýtat, čo všetko treba poslať poštou na
fakultu....prihlasku som si podal aj zaplatil.......treba poslat aj doklad o
zaplateni alebo pripadne zivotopis?? dakujem
nové
Dobrý deň,

musíte zaslať potvrdenie od športového lekára, viď pokyny
http://fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/.

Nič ďalšie nezasielate.
nové
Martin Jaša
Počet přihlášených
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik máte evidovaných přihlášek do oboru
ASAK+občan.výchova

Děkuji
nové
Dobrý den,
počty se zveřejňují po skončení přijímacího řízení. U dvouoborových studentů
není důležité kolik uchazečů je přihlášeno v které kombinaci, do oboru ASAK se
přijímá jako do celku. Soustřeďte se na podání co nejlepšího výkonu, to je
jediná šance na úspěch. Důležitou roli hraje také to, kolik uchazečů se k
přijímacím zkouškám dostaví, tento údaj je neznámou pro nás všechny.

Hezký den
Andrea Málková
stduijní FSpS MU
nové
Michaela Koubková
Lékařské potvrzení
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jestli na lékařské potvrzení stačí jen obyčejná
ergometrie nebo musí být spiroergometrie. Byla jsem u kardiologa, který provádí
ergometrii a ten mi řekl, že potvrzení nemůže vystavit úplné, protože je tam
uvedena kolonka - MET a zjištění této hodnoty se provádí na spiroergometrii.
Stačí tedy jen obyčejná ergometrie u kardiologa nebo musí být spiroergometrie?

Děkuji za odpověď!
nové
Lucie Doležalová
počet evidovaných uchazečů
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat kolik je evidovaných přihlášek do oboru
Fyzioterapie prezenční a Regenerace a výživa ve sportu prezenční i kombinovaná.
Předem děkuji za odpověd.
nové
Dobrý deň,

štatistiky sa zverejňujú až po ukončení prijímacieho konania.
nové
požadavky na procentuální zvládnutí jednotlivých testů
kompresor
požadavky na procentuální zvládnutí jednotlivých testů
Dobrý den,
je potřeba všechny části přijímacích zkoušek splnit na nějaký určený počet bodů?
Tzn. lze mít například z matematiky 0 bodů z 15 možnáých a stále mohu být
přijata(při dostatečném počtu bodů z ostatních částí přijímaček)? Děkuji
22. 3. 2011 10:11.05, Eva Niebauerová (stud FSpS MU, PrF MU), učo 325529

Re: požadavky na procentuální zvládnutí jednotlivých testů
Dobrý den,
jediným kritériem pro úspěch je dosáhnout v Testu studijních předpokladů alepsoň
percentilu 15. V ostatních disciplínách a testech není limit stanoven. Pořadí
uchazečů bude sestaveno dle celkově dosažených bodů. Teoreticky je možné i při
dosažení 0 bodů z nějaké disciplíny nebo testu dosáhnout na přijetí. V loňském
roce tato situace nenastala.

Hezký den
Andrea Málková
studijní FSpS MU
15. 4. 2011 12:08.58, Ing. Andrea Málková (StudO Děk FSpS MU), učo 3667

Re: požadavky na procentuální zvládnutí jednotlivých testů
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jestli body z jednotivých disciplín se budou
sčítat jednotlivě z každé disciplíny nebo se budou nějak průměrovat, např. běhy
nebo míčové hry. Děkuji za odpověď.
15. 4. 2011 20:19.44, , učo

nové
Dobrý den,
výpočet najdete na
http://www.fsps.muni.cz/studijni/prijimaci-rizeni/prijimacky.php#kri
Sčítají se body za všechny předepsané disciplíny pro daný obor, vyjma atletiky a
gymnastiky, kde je počítán průměr z tohoto sportu.

Hezký den

Andrea Málková
studijní FSpS MU