Studium na MU - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2011 - Diskuse

Vlákno: Studium na MU
nové
nové
Eva Tajchmanová
Kombinované studium na ESF
Dobrý den,

ráda bych se informovala, zda je možné zjistit, jak probíhá bakalářské
kombinované studium na ESF, obor Management.

Děkuji za odpověď.
nové
147.251.206.*
poplatky za štúdium
Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako je to s poplatkami za štúdium, v prípade štúdia na viacerých
fakultách MU zároveň - napríklad
na 1 fakulte súvislé 5.ročné Mgr. prezenčné štúdium
na 2 fakulte 3.ročné Bc. prezenčné štúdium
Sú nejaké poplatky, keďže dĺžka štúdia je v tomto prípade 8 rokov, alebo bude
takéto štúdium bezplatné, resp. kde nájdem informácie o poplatkoch za štúdium?
Ďakujem
nové
Dobrý deň,

za súbežné štúdium viacerých fakúlt/odborov, i v rôznych formách štúdia
(prezenčné/kombinované) sa poplatky neplatia.
Toto platí, pokiaľ ide o Vaše prvé štúdium na VŠ v ČR.

Ak by nebolo, môžu Vám byť vymerané poplatky spojené so štúdiom, v zásade
dvojakého typu.
Poplatok za ďalšie štúdium a poplatok za dlhšie štúdium.

Poplatok za ďalšie štúdium v súčasnej dobe vymeriava len Lekárska fakulta.
Za dlhšie štúdium (prekročenie bezplatnej doby štúdia) ho vymeriavajú všetky
fakulty.

Viac info o poplatkoch a mechanizme ich stanovovania nájdete na webe MU tu
http://muni.cz/study/attributes/tuition_fees/info/ a tu
http://muni.cz/study/attributes/tuition_fees_info/

Takisto je celá problematika pekne spracovaná v Interaktívnej osnove od
študentských poradcov MU, tu
http://poradci.muni.cz/dokumenty/poplatky/interaktivni-osnova
nové
Aleksandar Taleski
Ahoj
Chcem se zaptat kolik stoji jeden akademicki rok gdy bych pozadal se stejnim
podminkama jako Ceskich studentum a jazyk studovane bude Cesky? Jsem cizinec z
NON EU Stat.
nové
Dobrý den,

pročetla jsem si osnovu studentských poradců, ale přesto si nejsem naprosto
jistá. Když mám prodlouženou dobu studia za kterou platím poplatek na jednom
oboru (FF) a chtěla bych studovat ještě jeden obor souběžně na jiné fakultě,
budu i zde platit poplatek za prodlouženou dobu anebo se hradí pouze jednou?

Moc děkuji za odpověď.
nové
Obecně řečeno, poplatek za prodlouženou dobu studia Ti bude vyměřen v každém
studiu, jehož standardní dobu (za určitých okolností zvětšenou o rok) překročíš.
nové
Tomáš Spišiak
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako je to s poplatkami na muni v prípade, ak
mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na slovenskej vysokej škole a mám záujem
študovať bakalársky stupeň na prírodovednej fakulte. Za odpoveď ďakujem
nové
Poplatky jsou vyměřovány za prodlouženou dobu studia, navíc se zohledňují pouze
předchozí (především neúspěšná) studia v ČR.
nové
Dobrý deň,
tiež mi nie je jasné ako by to bolo s tými poplatkami. Ako by to bolo v prípade
ak by som v druhom ročníku štúdia (bc.) začala študovať súbežne ešte iný odbor
(pri úspešnom zvládnutí by som teda študovala 4 roky bc. - tam by ešte poplatky
nemali byť nie)?
A ako by to bolo, keby som ten odbor nedoštudovala, napríklad odišla po jednom
roku, ale po dvoch rokoch? Sú tam nejaké poplatky za neúspešné štúdium?
nové
Andrea Vasilňaková
Program celoživotného vzdelávania
kompresor
Program celoživotného vzdelávania
Dobrý deň,
som študentka z Košíc, už som poslala prihlášku na MU Právo, bola som aj na deň
otvorených dverí a chcem sa opýtať, že v prípade ak by som neurobila TSP, môžem
študovať v programe celoživotného vzdelávania?v programe právo. Neviem, či
správne rozumiem tomu programu celoživotného vzdelávania.
14. 1. 2011 17:20.07, , učo

Re: Program celoživotného vzdelávania
Dobrý deň,

v prípade, že Váš percentil v TSP nebude stačiť pre prijatie do Mgr. odboru
Právo a právní věda, máte možnosť účastniť sa odboru Právo a právní věda v
programe CŽV.

V programe CŽV ste účastníkom vzdelávania, nie študentom - nemáte status
študenta.
Vzdelávanie je poskytované za úplatu (50.000,-Kč/akademický rok).
Prechod na "riadne" štúdium je možný buď už po prvom ročníku na CŽV, v prípade,
že úspešne absolvujete TSP (nastúpite do 2. ročníka, predmety Vám budú uznané).
Alebo po druhom ročníku CŽV, ak splníte podmienky (najmä kreditové), tak môžete
prejsť do 3. ročníka na riadne štúdium.

Viac info o CŽV na Právnickej fakulte nájdete priamo na webe PrF, tu
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/.
14. 1. 2011 17:59.38, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Program celoživotného vzdelávania
POkud bych nastoupila na CŽV, mám právo na koleje MU? Když nemám statut
studenta? děkuji
15. 4. 2011 10:21.18, Natálie Hamová (stud FF MU), učo 383722

Re: Program celoživotného vzdelávania
Nemáte právo žiadať o internát.
Ako ste sami napísali, nie ste študent prezenčného štúdia (čo je podmienka pre
pridelenie internátu).

Ak však budete mať aktívne prezenčné štúdium a zároveň budete aj na CŽV, môžete
žiadať z titulu toho prezenčného štúdia.
15. 4. 2011 10:42.03, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Program celoživotného vzdelávania
Děkuji.:)
A ještě dotaz.. co když nesplním ty dvě podmínky na přechod na řádné studium z
cžv? To pak studuju v podstatě zbytečně ty tři roky, protože titul nedostanu,
chápu to správně?
15. 4. 2011 17:23.03, Natálie Hamová (stud FF MU), učo 383722

nové
Pokiaľ sa stále bavíme o CŽV na PrF, tak sa podľa mňa nie je čoho báť, v tomto
ohľade.
Nazbierať 45 kreditov za posledný rok, a zároveň aspoň 60 za celé dva roky nie
je podľa mňa vôbec problém. Aspoň pokiaľ nebudete opakovať polovicu skúšok. Tam
by sa už kreditový problém mohol vyskytnúť.

Ak by sa Vám toto z nejakého dôvodu stalo, žiadna tragédia sa nekoná.
Akurát po dvoch rokoch na CŽV neprechádzate do 3. ročníka na riadne štúdium, ale
do 2. ročníka na riadne štúdium. Takže "strácate" ako keby len rok.
nové
Šimon Plch
FF - obor historie (bak., jednoob.) a cizí jazyk
Vážený čtenáři mého příspěvku,
dovoluji si Vás tímto poprosit o zodpovězení několika mých otázek. Ač je
pravděpodobné, že odpovědi by bylo možné dohledat i jinde... Snad je to známka
mé pohodlnosti a povede Vás to k otázce: „Co se to sem hlásí za člověka?!” ale
přesto mi to nedá. Nuže:

1. Pochopil-li jsem vše dobře, student historie musí (ostatně jako každý jiný
student MUNI) úspěšně složit zkoušku z cizího jazyka. Moje otázka zní - stačí
vykonat tuto zkoušku pouze jednou za celou dobu studia (6 semestrů), je to tak
dostačující?

2. Dále je po studentovi historie požadováno, aby úspěšně zvládl zkoušku z
jazyka německého. Jedinkrát za celou dobu studia, he? Je to tak?

3. Němčina může posloužit jako onen nutný jazykový základ (viz bod 1). Dosud
jsem se tomuto jazyku neučil a velice, velice nelibě nesu, že se to patrně změní
v případě, budu-li úspěšný u příjmacího řízení. K cizím jazykům mám obecně
záporný vztah... Ovšem musí-li to být, pak bych rád, aby případně úspěšně
složená zkouška z němčiny byla uznána jako potřebný jazykový základ. Čili rád
bych se učil jen německy. Ale vzhledem k tomu, že mé znalosti německého jazyka
jsou „nulové”, zajímá mě, zda-li je možné podsdoupit v rámci studia na MUNI
nějakou výuku. Pokud to lze, jaká úroveň znalostí je předpokládána - tedy jak
velkou je pro mě překážkou, že německy neumím takřka ani slovo?
Edit I. (23-01-11):
Zde
(http://www.fss.muni.cz/cz/site/struktura/ucelovazarizeni/centr_jazykoveho_vzdelavani)
se uvádí: „Je požadována znalost cizího jazyka na středoškolské úrovni nebo
adekvátní znalosti získané na základě jiné formy studia příslušného jazyka.”
Středoškolská úroveň, he? Takže bych se musel sám nějakým způsobem onen
zpropadený německý jazyk doučit, je to tak? Nemilé, nemilé. Pro mě. Ovšem.
Edit II. (23-01-11):
V doporučeném studijním plánu je výuka němčiny předepsána pro třetí a čtvrtý
semestr. Zajímalo by mě, zda-li bych mohl hodiny navštěvovat nezávazně již v
prvním a druhém semestru. Čímž chci říct, zda-li bych se mohl výuky účastnit,
aniž bych po těchto dvou semestrech byl nucen skládat zkoušku...? S tím, že bych
ji podstoupil po výuce ve třetím a čtvrtém semestru, tak jak to je ve zmiňovaném
doporučeném studijním plánu.


4. Jak „obtížná” je zkouška z němčiny v rámci studia historie? Jsou u ní
požadavky vyšší či nižší, než když by student podstoupil zkoušku pro uznání
jazykového minima?

5. Jak moc se pracuje během studia s materiály v cizím jazyce? Je to
nevyhnutelné?

Obávám se, že jsem se vyjádřil snad trochu nesrozumitelně, nejasně či jsem se
dopustil určitých nepřenosností, pročež prosím o prominutí. Za případné reakce
děkuji.
nové
Michal Ocet
Prestup
Dobrý večer. Chcem sa spýtať, či je možné prestúpiť v prvom ročníku v rámci
fakulty z jedného odboru na druhý. Napríklad z odboru Financie na odbor
Podnikové hospodárstvo.

Ďakujem za odpoveď.
nové
Vojtěch Kejzlar
Volnost výběru předmětů na FF
Dobrý den,
zájímá mě, jakou volnost mám při výběru předmětů v programech Sdružená
uměnovědná studia a Teorie interaktivních médií. Jinými slovy, jak jsem při
jejich výběru omezen ať už v rámci fakulty nebo celé univerzity. Rozhoduji se
mezi těmito obory a volnost výběru předmětů je pro mě zásadním kritériem.

Předem děkuji za odpovědi.
nové
86.13.27.*
Distancni studium
Dobry den, chtela jsem se zeptat na podrobnejsi informace tykajici se distanciho
popr. kombinovaneho studia. Od zari nastupuji na Univerzitu ve Velke Britanii, a
rada bych studovala i dalkove MUNI, bohuzel predpokladam ze nebudu moci
navstevovat MUNI kazdy tyden proto jsem se chtela zeptat jestli a za jakych
podminek muzu studovat MUNI. A take kde bych mohla najit obory ktere se letos
oteviraji. Jsou s takovym studiem spojene nejake poptlatky? Mela bych zajem o
studium v humanitni sfere - Sociologie, medialni komunikace, meyinarodni
vztahy... A co se tyce prijimacich zkousek jake jsou podminky?
dekuji za odpoved
Machalkova
nové
Zuzana Barbuščáková
Slovaci ;D
kompresor
Slovaci ;D
Dobry den,
   rada by som sa spytala, akou velkou prekazkou je pouzivanie slovenskeho
jazyka pri ustnej aj pisomnej skuske na Masarykovej univerzite.
   Za skoru odpoved dakujem. :)
23. 2. 2011 14:06.34, , učo

Re: Slovaci ;D
Dobrý deň,

v zásade to nie je prekážka.

Existuje bilaterálna dohoda medzi ČR a SR o vzájomnom používaní oboch jazykov
pri plnení študijných povinností v oboch krajinách občanmi ČR a SR.
Pokiaľ teda neštudujete odbor Český jazyk a literatura :)

Zdroj:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MsDaM/BSpolDaM/2001_protokol_SR_CR.pdf
Pre Vás je relevantný najmä čl. 9 odst. 3.
23. 2. 2011 14:10.18, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Slovaci ;D
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať, či to platí aj pre uchádzačov o jedno-odborové štúdium
prekladateľstva a tlmočníctva.

Za odpoveď vopred ďakujem :)
13. 3. 2011 16:27.06, , učo

nové
Dobrý deň,

to je dobrá otázka :)
Ale adresovaná nesprávnej osobe.
Jednoznačnú odpoveď dostanete priamo z FF.
Ja by som Vám mohla poskytnúť len vlastný názor, a skôr by som tipovala, že v
tomto prípade by bola čeština viac než vítaná. Ale realita môže byť iná.
nové
Lesana Urbancová
zápis
kompresor
zápis
Dobrý deň,

chcem sa spýtať, ohľadom zápisu, našla som na vašej stránke viac dátumov v rámci
jednotlivých fakúlt, je jedno ktorý dátum si vyberiem (v prípade prijatia
:))alebo sú pre jednotlivé druhy štúdia určené konkrétne dátumy ? Čo v prípade,
že sa nebudem môcť dostaviť na zápis, ktorý sa koná napríklad v júli, z dôvodu
dlhodobého odcestovania do zahraničia ? Je to už stratené alebo sa to dá riešiť
?

Ďakujem za odpoveď :)
28. 2. 2011 20:37.45, , učo

Re: zápis
Dobrý deň,

v prípade vicerých dátumov pre jednu fakultu Vám bude pridelený práve jeden
konkrétny. Nemšožete si vyberať sami.

V prípade Vašej neúčasti Vás môže zapísať splnomocnená osoba. (splnomocniť
môžete kohokoľvek, nemusí to byť rodinný príslušník).
28. 2. 2011 20:46.12, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: zápis
Dobrý deň,
rád by som sa Vás spýtal, kedy sa koná zápis na ESF.
Ďakujem
8. 5. 2011 14:52.08, , učo

Re: zápis
Dobrý deň,

ESF máva zápis typicky v posledný júnový týždeň.
8. 5. 2011 16:39.16, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

nové
Nikol Kramolišová
Dobrý den,
prosím Vás, mohla bych se zeptat, kdy je zápis na FF?

Děkuji
nové
Stanislava Očenášková
Studium dospělého
Dobrý den, je mi 40 let, přihlásila jsem se na FF denní studium jednooborové
Italský jazyk a literatura. Budu platit nějaké poplatky za studium? Asi před 20
lety jsem studovala Přírodověd. fakultu, mám 2 roky studia, pak nedokončeno.
Pokud budu muset studium platit, budou mi započteny zkoušky z tohoto období?
Byla to jiná doba, neexistovaly kredity, ale např. TV, angličtina atd. jsem
absolvovala. Doufám, že věk není překážkou.
Děkuji
nové
Lucie Chvátalová
Kombinované studium PrF - výuka
Dobrý den, přihlásila jsem se na obor Právní vztahy k nemovitostem, chtěla jsem
se zeptat, jak často se cca do Brna jezdí? Každý víkend, jednou za 14 dní, či za
měsíc? Nebo i jiné dny než o víkendu? zajímalo by mě to především kvůli
zaměstnání. Vím, že mi to nenemůžete říct s určitostí, ale tak alespoň jak to
bylo loni? Na netu jsem nikde loňský rozvrh "dálkařů" nenašla.. Děkuji :-)
nové
Juraj Konč
Zapis na VS
Dobry vecer,chcel by som sa spytat kedy prebieha zapis na Masarykovu univerzitu
a ci je nevyhnutne aby som pri nom bol osobne. Tuto informaciu by som potreboval
kvoli tomu, ze mam moznost pracovat v lete v zahranici a aby som si mohol so
zamestnavatelom dohodnut dlzku pracovneho pomeru. Dakujem.
nové
Dobrý deň,

termín zápisu sa líši v závislosti od fakulty.
Zápisy prebiehajú od posledného júnového týždňa po prvý septembrový.

Na PřF zápis prebieha v termíne 25.7.-2.8.2011

Nie je vyžadovaná osobná účasť.
Postačí, ak niekoho splnomocníte. Splnomocnenie nemá fakultou predpísanú formu,
postačí klasická plná moc, zrejme však pre istotu úradne overená (notár,
matrika).
nové
Adam Herma
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na datum zápisu na Právnickou fakultu. Děkuji
moc za odpověď.
nové
Marie Radostová
Poplatky za kombinované studium
kompresor
Poplatky za kombinované studium
Dobrý den,
ráda bych se zeptala jak je kombinované studium na ESF obor Managment
zpoplatněno?
Děkuji za odpověď.
4. 4. 2011 16:19.27, , učo

Re: Poplatky za kombinované studium
Studium v akreditovaných studijních programech všech forem na veřejných VŠ v ČR
zatím stále zpoplatněno není. Jinak tomu je ve studiu CŽV nebo na soukromých VŠ.
V kombinovaném studiu tedy hrozí jen sankční poplatky za prodloužené či další
studium, stejně jako ve studiu prezenčním.
4. 4. 2011 18:15.20, Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Re: Poplatky za kombinované studium
DObrý večer, to jsou pro mne - v současnosti na rodičovské dovolené - dobré
zprávy. Mohu se zeptat, jak je to s poplatky v případě, že už jednu VŠ
vystudovanou mám? V roce 2005 jsem získala magistersky titul (po šesti letech
studia). Velmi děkuji za odpověď.
14. 5. 2011 22:36.53, , učo

nové
Dobrý deň,

Vaše štúdium by bolo považované za "ďalšie" štúdium, a to je okrem FSS a LF
bezplatné. Museli by ste ho však ukončiť v štandardnej dĺžke štúdia. Ak by ste o
rok predlžovali, boli by Vám už vymerané poplatky za predĺženú dobu štúdia.

Konkrétne sumy viď http://www.muni.cz/study/attributes/tuition_fees_info/.
nové
kompresor
Re: Poplatky za kombinované studium
Dobrý den,
a můžu se zeptat, jak je to s poplatky, pokud nyní studuji 2. ročník prezenčně
na jedné fakultě (FF) a na druhou jdu kombinovaně (Pdf)?
15. 5. 2011 18:48.13, Monika Menšíková (stud FF MU), učo 350246

Re: Poplatky za kombinované studium
Úplně stejně v každém studiu, pro každé se výpočet provádí zvlášť.
15. 5. 2011 19:03.56, Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Re: Poplatky za kombinované studium
No za tu první neplatím nic, proto mě zajímá, zda budu za druhou něco muset
platit, když současně studuji už jednu školu bez poplatků prezenčně a ta druhá
bude kombinovaná? Děkuji za odpověď.
15. 5. 2011 19:19.29, Monika Menšíková (stud FF MU), učo 350246

nové
Jak je řečeno výše, poplatky za studium jsou sankčního charakteru a vyměřují se pouze za prodloužené či další studium.
Tj. pokud překročíš standardní dobu studia (případně zvýšenou o rok), bude Ti v příslušném studiu vyměřen poplatek za prodlouženou dobu.
Až nějaké studium úspěšně dokončíš, může Ti být v dalším studiu vyměřen poplatek za další studium, atd.
nové
kompresor
Re: Poplatky za kombinované studium
Prosím Vás, nie som si istá či správne rozumiem - priateľ už má tiež jednu VŠ
vyštudovanú (nie na MU), študoval štandardne Mgr. štúdium - kombinovanú formu.
teraz sa hlási na MU, na FF, tiež na kombinovanú formu. Aké sú v tomto prípade
poplatky? Ďakujem za odpoveď :)
18. 5. 2011 10:33.40, Lucia Barthová (stud FF MU), učo 351050

Re: Poplatky za kombinované studium
V ideálnom prípade skutočne žiadne (pokiaľ predchádzajúce štúdium nepredlžoval
viac než o rok).
Štúdium na MU bude považované za "ďalšie" štúdium, a to je na FF bez vymeraného
poplatku.
18. 5. 2011 10:38.19, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Poplatky za kombinované studium
No tak to ste ma potešili, s tým sme vôbec nepočítali :)
18. 5. 2011 10:47.07, Lucia Barthová (stud FF MU), učo 351050

Re: Poplatky za kombinované studium
A ešte som možno zabudla podotknúť, že to platí v prípade, že má skutočne
odštudovanú len tú absolvovanú VŠ.
Pokiaľ má za sebou ešte nejaké neúspešné štúdiá, semestrálne pokusy s ďalšími
štúdiami atd., bola by to iná situácia.
18. 5. 2011 11:00.33, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Poplatky za kombinované studium
Pokiaľ viem, tak nemá :D
A ešte teda prosím Vás - ja práve dva neúspešne semestre za sebou mám, resp.
jeden dokončný úspešne, jeden nedokončený, plus som podala žiadosť o ukončenie
štúdia až v priebehu tretieho semestra. Pre mňa tam asi nejaký ten poplatok
vymeraný bude, že? Bude vymeraný len za jeden semester, ktorý bol už nad rámec
doby alebo aj za ten neúspešný, 2. semester? Ďakujem.
18. 5. 2011 11:06.09, Lucia Barthová (stud FF MU), učo 351050

Re: Poplatky za kombinované studium
S najväčšou pravdepodobnosťou bude.

Na MU máte nárok na bezplatnú dobu štúdia v Bc. programe 3+1 rok.
Vy ste si vyčerpali už 1 rok a niečo. Odštudovaná doba sa počíta na dni (Váš
prehľad nájdete priamo v IS).

V nasledujúcom Bc. štúdiu Vám tak zrejme bude vymeraný poplatok niekedy po 5
semestri. (odhadujem, neviem ako to máte presne na dni).
18. 5. 2011 11:11.43, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Poplatky za kombinované studium
Takže ten poplatok bude vymeraný len za tú dobu, ktorú som už "chodila" na školu
akoby navyše, to znamená cca 2 - 3 mesiace, nie za cely rok? Ďakujem
18. 5. 2011 11:30.04, Lucia Barthová (stud FF MU), učo 351050

Re: Poplatky za kombinované studium
Poplatek za prodlouženou dobu studia se vyměřuje na započatých 6 měsíců.
Bude tedy vyměřen v plné výši bez ohledu na to, zda celková doba studia bude
delší o 1 den, nebo o 6 měsíců.
18. 5. 2011 15:35.05, Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

nové
A existovala ešte možnosť žiadať o odpustenie/alikvótne zníženie vymeraného
poplatku.
Ale netuším, nakoľko by mala zmysel, či sa im zvykne vyhovieť.
nové
Tak je to holt moja blbosť, že som to podala tak neskoro, napriek tomu, že som v
podstate skončila už po prvom semestri. Ak by sa ale možnosť požiadať o
odpustenie časti poplatku vyskytla, určite by som ju využila. Neviete mi
poradiť, kde informácie hľadať? Ďakujem Vám.
nové
Vrácení poměrné části poplatku je specialita FF MU, jinde to takto nefunguje
(http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/informace/predpisy-a-navody/faqp).

Obvyklé je podání žádosti o přezkum rozhodnutí o vyměření poplatku do 30 dní od
jeho doručení a v jejím rámci buď doložit nezákonnost dozhodnutí, nebo žádat o
snížení či prominutí poplatku, popř. odložení či rozložení splatnosti.
To vše je třeba zdůvodnit (a doložit pravdivost) skutečnostmi hodnými zřetele
(zejména studijní úspěchy, zdravotní a sociální situace).
nové
Predpokladám teda, že to znamená, že žiadať mám len ak sa jedná o nejaké závažné
dôvody, ako sú zdrav. problémy, prípadné zlá soc. situácia. Ak som proste len
blbec, čo podal žiadosť o ukončenie štúdia neskoro, asi to vôbec nemá zmysel,
lebo neviem, aké dôvody by som vlastne uviedla...? :)
nové
Obecně lze žádat téměř kdykoliv o cokoliv. Reálně jde vlastně jen o otázku míry
pravděpodobnosti vyhovění požadavku.
Pokud budeš žádat o prominutí poplatku, se zdůvodněním, že jsi blbec, bude
pravděpodobnost vyhovění o několik řádů nižší (byť nenulová), než když budeš v
řádné lhůtě žádat o rozložení splátek poplatku vzniklého kvůli doložené
dlouhodobé hospitalizaci.

Různé úlevy jsou ve skutečnosti relativně časté, jen je třeba žádat rozumně a
smysluplné důvody dokladovat jednoznačně. (Tvou situaci neznám, tak těžko říci,
zda lze nějaký smysluplný důvod najít.)
nové
Do kdy jsem studentem
Dobrý den,
chci se zeptat, kdybych teoreticky nyní v jarním semestru neuspěla u zkoušek a
byla vyloučena, do kdy (datum) jsem oficiálně studentem MU?
Předem děkuji za odpověď, L. Cvrkalová