Kritické myšlení - Diskusní fórum k přijímacímu řízení 2012 - Diskuse

nové
Kritické myšlení
nové
Nikola Vyskočilová
TSP 2011/01
Zajímalo by mě jak odpovědět na ot.č.6:

Informace z literatury: „Na konci roku 1992 činil v České republice podíl oby-
vatel ve věku 0 až 14 let dvacet procent, na konci roku 2004 to bylo 15
procent.“
Vyberte správné tvrzení.
a) Údaje v informaci nelze nikterak porovnávat, neboť není uvedeno, co se ro-
zumí slovním spojením ,,na konci roku‘‘.
b) Informace připouští, že průměrný věk obyvatel České republiky byl na
konci roku 1992 vyšší než na konci roku 2004.
c) Informace nepřipouští, že by počet obyvatel České republiky ve věku 0 až
14 let byl na konci roku 2004 menší než na konci roku 1992.
d) Z informace vyplývá, že na konci roku 2004 žilo v České republice více se-
niorů než na konci roku 1992.
e) Z informace vyplývá, že od konce roku 1992 do konce roku 2004 klesala
v České republice porodnost.

Tak nějak jsem vyloučila a),c),d) a evím jak dále.