nové
Kritické myšlení
nové
Dominika Tomková
TSP 2009, var.11, ot. č. 61, online verze
Mám dotaz... tento oddíl kritického myšlení tak docela nechápu...co se po mě
chce? mám najít pravdivé tvrzení (nebo alespon pravděpodobné) anebo to, které
vyplývá z věty uvedené v zadání? Děkuji za odpověd.
nové

Len pre istotu, screen otázky, aby ostatní vedeli, o čom hovoríme

 

V súlade so zadaním máte z 5 ponúknutých možnosti zvoliť tú, ktorá je "správna", argumentačne, pokiaľ vychádzate len z údajov poskytnutých v zadaní (v tej jedinej vete).

Riešením tohto typu úloh býva logicky zhodnotiť pravdivosť každého výroku vzhľadom k informáciám v zadaní, a ich prípadnú koreláciu.

a) je nezmysel. Istá udávaná kapacita zariadenia za hodinu nespôsobí fakt uvedený v tejto možnosti.
b) je nezmysel. toto z toho rozhodne nemožno dovodiť
c) nevieme nič o rýchlosti toho konkrétneho vleku (jeho dĺžke a pod.), takže tento výrok nemôžeme vôbec zhodnotiť (brať do úvahy)
atď :)

nové
TSP 2010/05, otázka 7, PDF verze
kompresor
TSP 2010/05, otázka 7, PDF verze
Je zřejmé, že b) nevyplývá. Jak ale zdůvodnit, že a) vyplývá?
8. 4. 2013 15:55.20, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2010/05, otázka 7, PDF verze
Pokud je mezi lékaři poměr 50:50, a přitom ve zdravotnictví pracuje 90 % žen v
jiné profesi, pak jich ve zdravotnictví pracuje celkem 10násobek počtu lékařek.
U mužů je to analogicky jen necelý trojnásobek.

EDIT: problém by vznikl, pokud zpochybníme, že lékařky pracují pouze ve
zdravotnictví... ;o)
8. 4. 2013 16:32.21, Bc. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

Re: TSP 2010/05, otázka 7, PDF verze
Pokud správně chápu odpověď a), pak a) říká, že ve zdravotnictví je zaměstnáno
více žen než mužů bez ohledu na profesi. Ty ovšem uvádíš čísla pro zaměstnance
nelékařky a nelékaře.

Já mám problém s tím, že první informace uvedená v zadání neříká nic o tom, že
by šlo o osoby vykonávající lékařskou profesi. Je tedy nutno uvažovat např. i
nezaměstnané a osoby v důchodu (nebo jak naznačuješ, lékaře a lékařky pracující
v jiných profesích). Jak mám pak z daných předpokladů dostat odpověď
a)?

Jo, kdyby šlo o osoby vykonávající lékařskou profesi, pak by to bylo zcela
jednoduché: Odpověď a) by byla bezprostředním důsledkem uvedených premis.
8. 4. 2013 17:54.10, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2010/05, otázka 7, PDF verze
jsem přesvědčen, že je to tak míněno (možná ve smyslu, že pojem "lékař" lze
chápat nejen jako identitu absoventa medicíny, ale i jako pracovní zařazení)

a řekl bych, že jsem ve 2.-3. řádku uváděl počty všech, nelékařek by byl
devítinásobek a nelékařů méně než dvojnásobek... ale to je nepodstatný detail
8. 4. 2013 19:00.50, Bc. Milan Malý (stud FSS MU), učo 273299

nové
Beru zpět, máš pravdu, uváděl jsi správná čísla. Nicméně, nemohu si pomoct,
pojem lékaře, resp. lékařky, pro mně zahrnuje i ty nezaměstnané, důchodce, ženy
na mateřské, osoby pracující v jiné profesi atd.
nové
Adam Pauček
TSP 2009, var. 09, otázka číslo 69
kompresor
TSP 2009, var. 09, otázka číslo 69
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli pomôcť s touto otázkou.
V zadaní je napísané, že 88 percent vodičkov, ktorí dostali neaký trest ... atď.
a potom v správnej odpovedi je napísané "a)Alespoň 88 percentám všetkých vodičov
boli dané tresty, aspoň 1x."
Nerozumiem prečo to má byť "A", keď tam je výslovne dané, že 88 percent všetkým
vodičom a v zadaní je, že 88 percent, ktorý dostali pokutu.
Ďakujem
21. 4. 2013 09:54.47, , učo

Re: TSP 2009, var. 09, otázka číslo 69

Dobrý deň,

skúste si znovu prečítať celú možnosť a).
Vy uvádzate: "Alespoň 88 percentám všetkých vodičov boli dané tresty, aspoň 1x."
Zadanie znie: "Alespoň osmdesáti osmi procentům všech řidičů byly přiděleny ,,trestné body‘‘ nejvýše jednou."

Český výraz nejvýše sa ale neprekladá, ani významovo neznamená slovensky aspoň (alespoň).
Znamená maximálne (najviac) (dodtaočne edit - významovo teda aj "nikdy".)

Celé zadanie:
Ze zprávy Ministerstva dopravy vztahující se k bodovému systému:
,,Osmdesát osm procent řidičů, kteří obdrželi ,nějaký bod‘, se již dále nedopouští přestupků a trestných činů, které jsou zařazeny do bodového hodnocení řidiče.‘‘
a) Alespoň osmdesáti osmi procentům všech řidičů byly přiděleny ,,trestné body‘‘ nejvýše jednou.


21. 4. 2013 10:18.49, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2009, var. 09, otázka číslo 69
Prepáčte, moja chyba, zle som si to  prečítal.
Stále mi aj tak nejde do hlavy, prečo je v a-čku "všetkých vodičov".
Musíme teda vychádzať z predpokladu, že úplne všetci vodiči už boli pokutovaní ?
21. 4. 2013 10:31.33, , učo

Re: TSP 2009, var. 09, otázka číslo 69
Ad Vaša posledná veta - vôbec nie, to z toho nemožno presumovať, a dokonca je to
v priamom rozpore so zadaním, kde je uvedené:
"Osmdesát osm procent řidičů, kteří obdrželi "nějaký bod"..."
Takže je tu množina všetkých vodičov, ktorá obsahuje podmnožiny
- "bodujúcich" vodičov a
- nebodujúcich vodičov.

Tú správnosť odpovede a) musíte zhodnotiť aj vzhľadom na ostatné uvedené
možnosti.

Máme tvrdenie:
88 % vodičov, ktorí získali nejaký bod ("bodujúca" podmnožina) sa už ďalej
nedopúšťa bodových priestupkov.

A možnosť a) hovorí:
Je tu množina _minimále_ 88 % všetkých vodičov, ktorí buďto dostali jeden bod,
alebo _nedostali žiaden bod_.

Čo je v perfektnom súlade navzájom, tieto dve tvrdenia.

/nie, neviem vysvetľovať, prepáčte :)
Snáď sa toho chytí niekto šikovnejší.
21. 4. 2013 11:03.17, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

nové
Adam Pauček
ďakujem :) dá sa to pochopiť.
nové
Adam Pauček
TSP 2008/var. 07/ otázka 67
kompresor
TSP 2008/var. 07/ otázka 67
Dobrý deň,

chcel by som sa spýtať z akého dôvodu to nemôže byť odpoveď "a" ?

ďakujem
23. 4. 2013 17:38.01, , učo

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
PDF nebo interaktivní?
23. 4. 2013 20:20.43, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
PDF
23. 4. 2013 20:52.44, , učo

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
Přivlastňovací zájmeno "jeho" lze v dané větě vztáhnout nejen k ukazovacímu
zájmenu "ten" (uvedenému ve větě ve tvaru "tomu"), ale i k podstatnému jménu
"soud", resp. "opatrovník". Která možnost nastává, nám gramatická struktura věty
neprozradí.

Volíš-li možnost a), posuzuješ sdělení nejen podle jeho gramatické struktury,
ale i podle jeho smyslu.
23. 4. 2013 21:08.50, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
neviem či som to celkom pochopil, ale ako sa môže slovo "jeho" vzťahovať aj k
slovu "soud", resp. "opatrovník".
"Súd môže ustanoviť opatrovníka tomu, jehož pobyt neni znám, atď.", nie je z
tejto vety zrejmé, že sa to vzťahuje len na slovo toho, resp. ten ?
23. 4. 2013 22:16.15, , učo

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
Kolega má pravdu.

"Soud může ustanovit opatrovníka tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to
třeba k ochraně ___jeho zájmů___ nebo vyžaduje-li to veřejný zájem."

Privlasťnovacie zámeno "jeho" (záujmů) je možné, čisto lexikálne, vztiahnuť ako
k "súdu", tak k "tomu" (tomu, koho pobyt nie je skutočne známy, a komu tým pádom
ustanovia opatrovníka).
Ak sa oprostíme od logiky textu, a budeme to vykladať čisto gramaticky.
24. 4. 2013 06:24.27, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2008/var. 07/ otázka 67
Keby to bereme z logického hladiska, tak by to možnosť "a" mohla byť, teda keby
nebreme do úvahy gramatickú stavbu ?
24. 4. 2013 17:50.28, , učo

nové
V zásade áno.

Pokiaľ by v zadaní nebolo výslovne uvedené, že úlohu riešime z gramatického
hľadiska, tak logický a teleologický výklad toho ustanovenia by umožňoval
označiť ako správnu a vyplývajúcu odpoveď a).
nové
Adam Pauček
TSP 2007/var. 07/ ot. 23 PDF verzia
Dobrý deň, mohli by ste mi vysvetliť prečo je správna odpoveď "c" a nie "b" ?
ĎAKUJEM
nové
Dobrý deň,

pretože uvedené ustanovenie v zadaní je deklaratórne, nie konštitutívne.
(tzn. hovorí o tom, len aký je stav. Neukladá žiadnu povinnosť, či nehovorí o
vzniku, zmene či zániku práv a povinností).

A dané možnosti sú:

b) Zákon ukládá, jaké jsou povinně zřizované orgány veřejné vysoké školy,
nevylučuje však ustanovení orgánů dalších.
c) Existuje právě šest orgánů veřejné vysoké školy.
nové
Miroslava Klusová
Dotaz
Dobrý den. Mám v kritickém myšlení vycházet z vlastních znalostí nebo mám pouze
pracovat s textem a na nic jiného nemám brát ohled? Děkuji předem za odpověď.
nové
Dobrý deň,

riaďte sa vždy pokynom v zadaní.
Niekedy je priamo špecifikované, aký výklad sa od vás vyžaduje.
Ak nie, tak vychádzajte len čisto zo zadania.
nové
Adam Pauček
TSP 2011/var.1 / 7 (PDF)
Nevie náhodou niekto prečo tu má byť "c" ?
nové
Radek Patkány
TSP 2013 - varianta 10- otázka 69
Dobrý den, moje odpověď na otázku číslo 69 byla vyřazena ze zpracování (z důvodu
nejednoznačnosti), přesto bych ale rád věděl správnou odpověď. A popř. jestli je
možné nějak tuto odpověď zpětně ohodnotit jako správnou či nesprávnou, aby se mi
započítala do mého hodnocení. Děkuji
nové
Dobrý deň,

položka 69 bola vyradená univerzitou, a to vo všetkých variantách TSP 2013, z
dôvodu nejednoznačnosti riešenia. Nebola teda hodnotená u žiadneho z uchádzačov.