nové
Symbolické myšlení
nové
Ladislav Trecha
TSP 2004, var. 14, otázka 29, 30
Prosím o vysvětlení polopatě :), děkuji.
nové
ot. 29

(-3)& = 1-1/(-3) = ... (a dál je to snad jasné)

ot. 30

(3$)$ = ((3-1)*2)$ = 4$ = (4-1)*2 = 6
nové
Len by som dodala, že odporúčame zameriavať sa na TSP z posledných rokov, cca 3
roky spätne (s prižmúrením očí 4).
Tie staršie varianty sa od posledných dosť značne odlišujú - typ otázok, spôsob
kladenia otázok, zameranie otázok...
nové
TSP 2012/01, ot. 22, papírová verze
kompresor
TSP 2012/01, ot. 22, papírová verze
Zná někdo princip výstavby předloženého schématu?
20. 11. 2012 18:14.15, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012/01, ot. 22, papírová verze
Řekl bych, že jednotlivé symboly je potřeba rozložit do čtveřic
znaků, kterých se ve schématu vyskytuje právě 6: bílý čtverec, černý čtverec,
bílý trojúhelník, černý trojúhelník, bílý čtvrtkruh, černý čtvrtkruh.
Pro tyto znaky by pak měla platit "součtová" pravidla, podle kterých dva znaky
vyskytující se ve dvou sousedních symbolech A, B na stejném místě (vlevo nahoře,
vpravo nahoře, vlevo dole, nebo vpravo dole) dají znak vyskytující se na témže
místě v symbolu umístěném o řádek výš na ose spojnice průsečíků "dělících"
přímek symbolů A, B. Svědčí o tom skutečnost, že ve schématu se opakovaně
vyskytuje 5 různých takovýchto přiřazení. Aby to však nebylo zcela jednoduché,
schéma obsahuje jednu výstavbovou poruchu: na 1. řádku zdola dává sečtení
černého čtverce a bílého čtvrtkruhu bílý čtverec, zatímco na 2. řádku
černýčtvrtkruh. Nebo jsem něco přehlédl?
20. 11. 2012 21:53.55, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012/01, ot. 22, papírová verze
Pre tento typ úlohy som použila jednoduchší spôsob riešenia, ale vychádza bez
problému.

Súhlasím s tým, že vždy dva obrazce v riadku vedľa seba vytvoria obrazec v
riadku priamo nad nimi.

Pri konštrukcii nového obrazcu postupujem tak, že pôvodné obrazce si rozložím na
dve polovice, po ose y (vertikálne).

Mám teda dvojicu obrazcov vedľa seba, vizuálne (alebo teda na papieri aj reálne)
rozdelenú.
Z obrazcu vľavo vezmem 2. (zadnú) časť, ktorá v novom
obrazci poslúži ako predná.
A z obrazcu vpravo 1. (prednú) časť, ktorá bude na mieste zadnej časti.
Pričom farebné vykreslenie zostane podľa pôvodných pozícií, z pôvodných
obrázkov.

Tým vytvorím nový obrázec.

Takže hľadáme obrazec, ktorý je vľavo polkruh a vpravo štvorec (možnosti a) a
c)), pričom vyfarbenie bude v polkružnici hore.
Správna odpoveď by teda mala byť c).

/uznávam, že takto rozpísané to vyzerá desivo, pritom je to pomerne rýchle
20. 11. 2012 22:11.15, Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2012/01, ot. 22, papírová verze
Tak toto už také chápu. Děkuji za vysvětlení.
20. 11. 2012 22:26.25, Martin Malý, učo 360774

nové
Ono, netvrdím, že je to správny postup.
Resp. že takto to autor úlohy zamýšľal riešiť.

Takže ak má niekto ešte nejaký iný spôsob, smelo do toho :)
nové
TSP 2012/01, ot. 29, papírová verze
Vychází mi 13 bílých pupenů místo 16-ti. Ví někdo, jak na tuto úlohu?
nové
V zásade je to jednoduché.

Zo zadania vieme prečítať, že biela gulička sa premení na dvojicu guličiek, kde
jedna je biela a druhá čierna, a čierna gulička sa zmení na bielu.

To je jeden krok vývoja.
My máme vypočítať stav v druhom kroku.

Z východzieho obrázka vieme, že máme:
5 bielych a 6 čiernych

Tzn. v ďalšom kroku, po premene, z nich získame
5 čiernych a 11 bielych

A z toho teda v ďalšom kroku...?

Stačí takto? :)
nové
Aha, takže černá se mění na bílou... Teď už je mi to jasné. Děkuji za
vysvětlení.
nové
Marie Zátopková
kompresor
Re: TSP 2012/01, ot. 29, papírová verze
Můžu se zeptat, jak jste přišli na to, že černá kulička se mění na bílou?
14. 2. 2013 01:22.11, , učo

Re: TSP 2012/01, ot. 29, papírová verze
Prostým pozorovaním vývoja a zmien medzi obrázkom č. 2 a obrázkom č. 3. A
rovnaký vývoj sa dá pozorovať aj na čiernej guličke na obr. 3. a jej zmene na
obr. 4.
14. 2. 2013 07:46.28, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2012/01, ot. 29, papírová verze
Zdravím,
můžete to prosím ještě trochu rozvést? V tom zadání se mi zdá, že to chápu,
vychází mi to, ale v posledním kroku vždy napočítám 11 bílých a 5 černých. Kde
dělám chybu?
18. 2. 2013 19:54.00, , učo

nové
Určite.
Akurát sa obávam, že moje vysvetľovacie schopnosti sú značne chabé... :)

Východzí stav zo základného obrázku je rastlina, kde je 5 bielych a 6 čiernych.

Vieme, že
- každá biela sa premení na dvojicu čiernej a bielej guličky
- každá čierna sa premení na bielu

Takže po prvej permutácii budeme mať:
z 5b => 5b a 5č
z 6č => 6b

V súčte teda 11b a a 5č.

My potrebuejem ale ešte jeden krok.
A preto:
z 11b => 11b a 11č
z 5č => 5b

V súčte teda 16b a 11č.
nové
Eva Brožová
Supér, těď už i já to chápu.

Také chci poděkovat za vysvětlení :-))
nové
Michaela Benáčková
TSP 2012, var. 5. příklad 21
Dobrý den, mohu se zeptat na řešení a postup tohoto příkladu? Děkuji
nové
Na obrázku vidíte pět karet. Čtyři z nich jsou utvořeny podle jednotného
principu, jedna karta podle tohoto principu utvořena není. Najděte odlišně
utvořenou kartu.

Princip k utvoření karty je:
Počet malých obrazců + počet vrcholů malého obrazce - počet vrcholů velkého
obrazce = číslo v levém horním rohu karty

Např:Karta č.2
5 trojúhelníků ve čtverci: 5+3-4=4
Karta č.3
3 čtverce v pětiúhelníku: 3+4-5=2

Odlišně utvořená je karta č.1:
2 šestiúhelníky v šestiúhelníku: 2+6-6=2, ale v rohu karty je 4.
nové
Jiří Svoboda
TSP 2012, varianta 01, příklad 22
Mohl by mi někdo, prosím, vysvětlit tento typ příkladu?
nové
Dominika Tomková
TSP 2012-var01
Není možné, aby měl příklad 27 v odpovědníku uvedené nesrávné řešení? Má se tam
podle zadání poznat možný kód...řešení b) OPKLFOM rozhodně nesplňuje podmínku,
aby byla smaohláska na konci (podle zadání)
nové
Pekný deň,

v zadaní je uvedené:

"Pořadí znaku v zápise nemusí odpovídat pořadí písmen v kódu."

Tzn. ten symbolický prepis nie je presne miesto za miestom prepis textu.
nové
Olga Řezáčová
TSP 2012, varianta 01, příklad 21
kompresor
TSP 2012, varianta 01, příklad 21
Dobrý den,

mohl by mě prosím někdo poradit jak tento typ příkladu řešit?

děkuji
18. 2. 2013 09:28.34, , učo

Re: TSP 2012, varianta 01, příklad 21
Dobrý deň,

len pre istotu, máte na mysli elektornickú precvičovaciu verziu, 6 miestne
čísla?
Alebo "papierovú" .pdf verziu (symboly)?

Číslovanie sa totiž líši.
18. 2. 2013 09:48.25, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2012, varianta 01, příklad 21
mám na mysli papírovou verzi - symbolické myšlení - pět karet
18. 2. 2013 10:41.39, , učo

Re: TSP 2012, varianta 01, příklad 21
Tak to už kolega vyriešil vedľa ->
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl?guz=37406842
18. 2. 2013 12:24.27, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

nové
Olga Řezáčová
děkuji, také jsem si pak všimla
nové
Kateřina Čejková
TSP 2011 - varianta 09, otázka č. 23 / 70
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké je řešeni této úlohy? v elektronicke pod.
Děkuji.
nové
Dobrý deň,

V príklade ide o dve rady symbolov.

Pod kruhom sú uvedené dvojice symbolov.

V každej dvojici zastupuje prvý symbol prvú radu, druhý nám určuje symboly
druhej rady.
Na kruhu sa obe rady pohybujú po smere hodinových ručičiek, podľa systému, na
ktorý musíš prísť.

Ak vyselektuješ prvú radu symbolov, dostaneš:
slnko kosoštvorec srdce hviezda
Druhá je:
trojuholník polmesiac krížik kosoštvorec

Stačí len prísť na to, aký systém má prvá rada - aby si vedela určiť ďalší znak,
a to isté platí aj o druhej rade.
nové
Petr Lacina
TSP 2012/var.01 otázka 25, 27 , 28 , papírová verze
Dobrý den, chtěl bych se prosim vás zeptat jaké je řešeni těchto úloh?
nové
Dobrý deň,

27.
Jedná sa o klasické "kódovanie".
Čo obrazec, to jedinečné písmeno.
Pozícia zakódovaných písmen v možnostiach presne zodpovedá pozícii obrazcov.

Z textu v zadaní vieme určiť, že na 2. 3. a 4. pozícii budú písmena v tomto
poradí "PAO" (P= srdce, A=kríž, O= polkruh).
Do úvahy tak prichádzajú možnosti b), c), d).

Zároveň sú na 1. a 5. pozícii znaky, ktoré nemáme definované, tzn. to musia byť
písmená, ktoré sa zatiaľ v zadaní nevyskytli.

Možnosť b) to nie je, pretože podľa zadania F=krížik, a možnosť c) to nie je,
lebo C=kosoštvorec.
nové
28.
Podobne ako príklad predtým stačí dekódovať spôsob tvorby reťazcov.
Podľa zadania sa strieda reťazec s 5 a 4 symbolmi.

1) Druhý a štvrtý symbol v pätici sú rovnaké, a určujú posledný symbol v ďalšej
štvorici.
2) Tretí symbol v pätici určuje prvý symbol v ďalšej štvorici.
3) Tretí symbol vo štvorici určuje prvý symbol v ďalšej pätici.

Vylučovacím spôsobom potom dostaneme správnu možnosť.
nové
Eva Brožová
otázka č. 25:

Rozlož si všechny obrazce na jeden obrazec a podle něho to počítej.

Já jsem si obrazce nazvala takto (podle legendy sestupně):
-skříň,
-stůl,
-dveře,
-televize.

skříň = 2x dveře,
stůl = 3x židle,
dveře = 4x židle,
televize = 2x stůl.

Všechno můžeš rozložit na židle.

- skříň je 2x dveře a dveře jsou 4 x židle = takže 2x4=8 židlí (takže skříň je
8x židle)
- stůl je 3x židle
- dveře jsou 4x židle
- televize je 2x stůl a stůl je 3x židle = takže 2x3=6 židlí (takže televize je
6x židle)

Ještě jednou pohromadě:
-1 Skříň je 8x židle
-1 stůl je 3x židle
-1 dveře jsou 4x židle
-1 televize je 6x židle

a teď už to spočítáš v pohodě přes ty židle.

Např. byt č. 1

JSOU ZDE:
3x dveře
3x stůl
2x židle
1x televize

takže:
3x dveře (3x4=12)
3x stůl (3x3=9)
2x židle (2)
1x televize (1x6=6)

sečteš hodnoty (29) a takto to vypočítáš u každého bytu. Ten který bude mít
nejvyšší hodnotu je nejdražší.
nové
Vendula Divišová
TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem mám řešit tyto dvě úlohy,
děkuji moc za odpověď.
nové
U úlohy 22 postupuji tak, že spočítám, co lze počítat a představuje variabilní
vlastnost předložených karet, zapíši si to do tabulky a potom hledám takový
vztah mezi prvky množiny všech celých nezáporných čísel, který splňují právě 4
karty. V tomto případě jde o identitu, kterou není těžké uhádnout. Jinak viz
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl?guz=37384931;jn=v.

K úloze 23 viz
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl?guz=36889846;jn=v.
nové
Nela Krystyníková
Dobrý večer, stále mám problém s příkladem 22. Bez problému vytvořím výsledný
tvar, ale pořád nemůžu přijít na to, v které časti mám výsledný symbol
"vybavit"... Dokázal by mi prosím někdo pomoci? Díky předem
nové
kompresor
Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
To, co píšeš, je dost mimo úlohu 22, o které je řeč výše. Jde Ti o úlohu 22 z
interaktivního odpovědníku?
6. 4. 2013 08:36.50, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23

Predpokladám, že mladý pán myslí úlohu č. 23 z interaktívnej verzie (ergo úlohu č. 22 z .pdf)

 


6. 4. 2013 09:47.01, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
Ano, přesně tak. Místo "z interaktivního odpovědníku" patřilo "z PDF verze".

P.S.: Nešlo by nastavit, aby byl při vkládání příspěvku do DF k TSP přispěvatel
požádán o uvedení citace v předem stanoveném tvaru obsahujícím i údaj o tom, zda
se jedná o PDF nebo interaktivní variantu?
6. 4. 2013 14:48.06, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
Išlo by to uviesť do titulky - k info v odkaze "Informace moderátora: čtěte, než
přispějete do diskuse!"

A teraz úprimne - číta/l tie informácie vôbec niekto? :)

Nastavenie implicitne pri odosielaní príspevku do jednotlivého vlákna
tématického DF by sa musela riešiť cez IS technikov (v preklade - asi by to bolo
možné od budúceho roku).
6. 4. 2013 14:54.42, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

nové
Myslel jsem druhou možnost. Byť by to bylo až od příštího roku. Nemyslím jen na
sebe.
nové
jestli "vybavit" znamená vybarvit, a zároveň víš, že tvar se skládá z vnitřních
polovin dvou symbolů o řádek níže (v opačném pořadí), pak věz, že vybarvení se
skládá z vnějších polovin stejných symbolů (v nezměněném pořadí)
nové
Kateřina Bočková
kompresor
Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
já ale opravdu mám ještě pořád problém s tou 22 z TSP 2012, Varianta 03, příklad
22 z interaktivní verze.. píšete, že jde o identitu, kterou není těžké uhádnout,
snad jsem jí i uhádla, ale vychází mi varianta b, místo správné c.. pro úplnost,
použila jsem vztah: (počet malých symbolů + počet stran jednoho malého symbolu)-
počet stran velkého symbolu = číslo karty, všude mi to vyšlo, (možná dělám
chybu, které jsem si nevšimla), jen u varianty b to nesedí
27. 4. 2013 16:59.56, , učo

Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
Problém je v tom, že co je stranou rovinného útvaru, není pro kruh definováno,
alespoň ne v elementární matematice. Nemůžeš tedy posuzovat předložené útvary
podle počtu stran v rozsahu všech karet.

Oba jsme to tak ovšem dělali. Já jsem měl nicméně to štěstí, že jsem u kruhu
počítal 0 stran, zatímco Ty jednu.

Možná, že ani tvůrci TSP otázku nedomysleli.
27. 4. 2013 22:05.57, Martin Malý, učo 360774

Re: TSP 2012, Varianta 03, příklady 22,23
Aha, hned je to jasnější, moc děkuji :), když nad tím tak přemýšlím, je možné,
že autor zamýšlel vztah: (počet malých symbolů + počet vrcholů jednoho malého
symbolu)- počet vrcholů velkého symbolu = číslo karty, že kruh nemá vrcholy, to
by mi asi došlo :), mělo mě to napadnout dřív, každopádně moc děkuju
28. 4. 2013 11:41.44, , učo

nové
No, kruh nemá ani ty strany. Nebo jinak: Žádná podmnožina hranice kruhu se
nenazývá jeho stranou (stejně jako žádný bod hranice kruhu se nenazývá jeho
vrcholem).

Opravuji tedy svoje tvrzení, že nelze posuzovat předložené útvary podle počtu
stran v rozsahu všech karet. Je to možné.
nové
Ľudmila Barnová
TSP 2009. var.09 otázka 24
kompresor
TSP 2009. var.09 otázka 24
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aký je postup pri riešení tejto úlohy. 
Ďakujem.
4. 4. 2013 11:17.55, , učo

Re: TSP 2009. var.09 otázka 24
Dobrý deň,

prosím, uvádzajte, odkiaľ zadanie čerpáte (.pdf alebo online precvičovanie).
Čísla úloh sa nezhodujú.

Jedna 24 je "vlak" ->
http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/el_tsp/obr2009/2009_09_3.3_C_b.gif
(elekronická)

A druhá je "písmo" ->
http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/el_tsp/obr2009/2009_09_3.4_D_b.gif
(.pdf verzia).
4. 4. 2013 11:25.50, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2009. var.09 otázka 24
Ospravedlňujem sa, je to pdf. verzia "písmo".
4. 4. 2013 12:13.23, , učo

Re: TSP 2009. var.09 otázka 24
Nemusíte sa ospravedlňovať, len sa potom horšie radí, ak sa triafa naslepo :)

Príklad s písmom nie je nijak zákerny, ani to nie je chyták.
Prosto v tom rade znakov vyškrtáte všetky dvojice a trojice symbolov, ktoré sú
totožné s tými dvojicami/trojicami v zadaní.
V rade znakov následne zostanú niektoré nevyškrtané, ktoré potom spočítate.

Je to prostá úloha zameraná na pozornosť a starostlivosť (pečlivost).
4. 4. 2013 13:22.30, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: TSP 2009. var.09 otázka 24
Občas mám tendenciu úlohy komplikovať a pritom sú jednoduché :-) Ďakujem pekne!

Mohla by som sa ešte opýtať na postup riešenia TSP 2008.var.01 otázka 21/pdf.
verzia/ ?
4. 4. 2013 21:45.47, , učo

nové
Domino kocky?

Princíp domina je, že sa k sebe prikladajú konce kociek s rovnakým číslom, a
vytvára sa tak jedna rada.

Aby toto bolo možné, musí byť dané číslo na kocke zastúpené v párnom počte (2x -
spojenie dvoch kociek, 4x alebo 6x...)

Našou úlohou je tak určiť (z kociek uvedených v možnostiach), ktorá obsahuje
také čísla, aké sú na kockách v zadaní v nepárnom počte. A obe nájsť na jednej
kocke.

Ak by bolo na kocke v nepárnom počte zastúpené len jedno číslo (napr. možnosť a)
-> 3 je v zadaní 3x, 5 je tam 4x) tak to môže znamenať, že daná domino kocka rad
začína alebo končí, to ničomu nevadí.

Neskutočne zdĺhavo napísané, ale úloha je vyriešená behom polminúty, ani nie.
Neviem proste vysvetľovať krátko a stručne :)