8/11/2010 16:10new
Dotazy specifické pro právnickou fakultu.
25/3/2014 13:45new
Celoživotní vzdělávání na nMgr Veřejná správa

Dobrý den,
pokud nesplním požadavky pro přijetí do běžného navazujícího studia oboru Veřená
správa, je třeba se účastnit dalšího přijímacího řízení do celoživotního
vzdělávání ve stejném oboru? Nebo se poté rozhoduje podle umístění v TOZ?

Děkuji za odpověď,
Vašková Tereza
25/3/2014 14:15new

Dobrý deň,

ak TOZ absolvujete v riadnom prijímacom konaní, použije sa váš výsledok aj pre
účely poradovníku do CŽV programu.

Podmienky viď čl. IV. odst. 2 na http://www.law.muni.cz/dokumenty/26047