8/11/2010 16:10new
Dotazy specifické pro právnickou fakultu.
Tomáš Krejčí
27/6/2014 12:59new
Zdravotní pojištění
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je u bakalářského oboru Teorie a praxe
trestního a správního procesu hrazeno školou zdravotní pojištění, jedná se o
kombinovanou formu studia na Právnické fakultě. Děkuji Vám za odpověď.
27/6/2014 15:35new

Dobrý deň,

za študentov v kombinovanej forme štuldia na VŠ je hradené zdravotné poistenie
zo strany štátu, do veku 26 rokov.

V prípade záujmu vám sem môžem uviesť detailnú legislatívu a vzájomné odkazy na
orávne predpisy a paragrafy. Stačí prejaviť záujem :)
Tomáš Krejčí
27/6/2014 16:08new
Děkuji za odpověď, já jsem včera u zápisu obdržel prvákoviny a v těch bylo
právě, že na Bc. oborech to za studenty univerzita neplatí, což se mně zdálo
divné. Pokud mně můžete poslat něco podrobnějšího, budu jen rád.
27/6/2014 17:47new
kompresor
Re: Zdravotní pojištění

O tej formulácii v prvákovinách viem.
Slečnu šéfredaktorku právnickej verzie som včera mailom požiadala o prípadné zaslanie ich právnej analýzy, zatiaľ sa tak nestalo .

Ja vychádzam z platnej legislatívy a to nasledovne:

Zákon č. 27/1998 o zdravotním pojištění -> §7 odst. 1 písm. a):
"(1) Státními pojištěnci jsou:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře"

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře -> §11 odst. 1 písm. a):
"Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání..."

K tomuto subsidiárne ten istý predpis a §12 odst. 1 písm. a):
"Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:
a) studium na středních a vysokých školách v České republice,"
a odst. 3
"(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu."

Zákon č. 111/1998 Sb. o VŠ -> §44, odst. 1 a najmä 4
"(1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia.
(4) Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci."

Takže za kombi študentov vysokých škôl je zdravotné poistenie platené.
Hranicou je vek 26 rokov (rovnako ako pri prezenčnej forme štúdia).
 


27. 6. 2014 17:47.34, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Zdravotní pojištění
Děkuji, jste velmi ochotná :) Až Vám slčna redaktorka odpoví, informujte mě
prosím. Nevíte jak to bylo třeba loni s pojištěním u studentů těchto
bakalářských programů na PrF?
27. 6. 2014 19:14.44, , učo

Re: Zdravotní pojištění
Ak sa mi dostane nejakej reakcie, tak s jej dovolením to tu zverejním (ev. vám
to môžem zaslať na mail).

Roky minulé bolo za študentov kombi formy ako na PrF, tak aj na všetkých
ostatných fakultách, zdravotné poistenie platené.

Ako vidíte vyššie, má to oporu v platnej legislatíve.
27. 6. 2014 20:02.21, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Tomáš Krejčí
27/6/2014 20:34new
Ano, věřím, že tomu tak bude i letos. Můj email je: krejci.tomas3@seznam.cz,
pokud byste byla tak moc hodná, pošlete mně to. Mockrát Vám děkuji.
27/6/2014 21:15new
No jestli tam ještě navíc psali, že za ostatní studenty to hradí univerzita...
Stát, vždycky jen stát, to by se škole pěkně prodražilo :-)
28/6/2014 06:21new

On ten "problém" je to, že doslovne je tam napísané:
"Univerzita za vás také neplatí zdravotní pojištění".

Čo je, ak to vezmeme doslovne, v zásade pravda - univerzita to naozaj neplatí.
Avšak to vyznieva presne tak ako by nemalo, a síce - "nikto" za vás zdravotné
odvody neplatí, tzn. si to musíte zariadiť sami (ÚP, práca, samoplatca)

Plus tam operujú s pojmom "status studenta" a stratou "študentských výhod" ako
napr. zľavy na MHD, čo je ďalší kameň úrazu.
Pretože napr. DPMB priznáva zľavnené študentské cestovné (jízdné) aj študentom
kombi formy, a a aj študenty kombi formy, po predložení potvrdenia o štúdiu,
dostanú vydanú šalinakrtu (tramvajenku) za študentskú cenu.

Je to nešťastne naformulované. Na to, že to písal tím študentov z PrF.
8/7/2014 14:22new
Co vzít jedno z potvrzení o studiu, které jste obdržel u zápisu do studia a
zajít si na svou zdravotní pojišťovnu? Budete mít zcela jasno a můžete naprosto
čersvé informace sdělit všem diskutujícím.
Btw. studijní oddělení podává stejné informace jako sl. Uhlárová a zatím žádný
uchazeč či student neposkytl zpětnou vazbu, že by informace byla nesprávná.