8. 11. 2010 16:17nové
Dotazy specifické pro přírodovědeckou fakultu.
Lucia Baďurová
12. 1. 2014 17:56nové
Prominuti prijimaci zkoušky
Dobrý den. Mám záujem o podanie žiadosti o bezprijimačkové prijatie, už by som
to chcela poslať no polročné vysvedčenie ešte nebolo. Nevadí ak tam započítam z
daných štyroch predmetov len známky za 3 ročníky? ďakujem.
12. 1. 2014 18:52nové

Dobrý deň,

podľa pokynov fakulty by ste mali uviesť známky za zvolené profilové predmety za
všetky ročníky, kedy ste ich na strednej škole mali.

Ak nemáte k dispozícii polročné vysvedčenie, v zásade to nevadí.
Postačí, ak viete, aké máte uzatvorené známky, tie vyplníte do elektronickej
prihlášky, a následný zoznam predmetov vám v škole potvrdia.

Nie je treba dokladať overenú kópiu vysvedčenia.

Avšak zámerné vynechanie celého jedného vysvedčenia by ste museli konzultovať so
študijným oddelením PřF.