8/11/2010 16:17new
Dotazy specifické pro přírodovědeckou fakultu.
Dominika Hustinová
23/11/2013 16:17new
Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
kompresor
Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

v súčasnosti som študentkou PřF MU, odbor Aplikovaná matematika pre viacodborové
štúdium, kam ma prijali bez prijímacej skúšky na základe prospechu zo SŠ. Ak by
som si v tomto šk. roku podala prihlášku na rovnakú fakultu (resp. rovnaký odbor
pri prípadnom neúspechu), mohla by som znovu požiadať o odpustenie prijímacej
skúšky (ak je to pri danom odbore možné) alebo to platí len pre študentov, ktorí
maturujú v tomto šk. roku, resp. pre študentov ktorí o odpustenie PS žiadajú po
prvý raz? A ak by to bolo možné, myslíte, že by som na odpustenie mala rovnakú
šancu ako ostatní, alebo by boli tohtoroční maturanti uprednostňovaní? Alebo na
tom vôbec nezáleží?

Za odpoveď vopred ďakujem.
23. 11. 2013 16:17.27, , učo

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

pokiaľ mi je známe, o odpustenie prijímacej skúšky je, v prípade PřF, možné
požiadať aj opakovane.
Táto možnosť sa tak netýka výhradne čerstvých maturantov, príp. študentov, ktorí
v minulosti nežiadali.

Podmienky posudzovania sú na dekanovi/prodekanovi fakulty.
Neviem vám tak odpovedať, ako sú nastavené kritériá, čo má u nich akú prioritu.

Dovoľte mi len jednu poznámku - nie je možné podať prihlášku ku štúdiu toho
istého odboru, ako aktuálne aktívne študujete.
Ak si teda budete chcieť podať prihlášku na ten istý odbor ako "poistku", nebude
to možné. Museli by ste najprv svoje aktívne štúdium zanechať, a až potom bude
možné doň znovu podať prihlášku.
Zber prihlášok končí 28.2.2014.
23. 11. 2013 19:29.51, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Ďakujem za odpoveď, veľmi ste ma potešili.

Takže v prípade, že by sa mi nepodarilo získať dostatok kreditov pre postup do
ďalšieho semestra, musela by som v priebehu februára od konca skúškového obdobia
stihnúť ukončiť štúdium. Ak sa teda ešte môžem opýtať - ako dlho trvá schválenie
takejto žiadosti o ukončenie štúdia? Myslíte, že by sa to dalo všetko stihnúť do
konca februára?
23. 11. 2013 19:40.49, , učo

Re: Opätovná žiadosť o odpustenie prijímacej skúšky
Máte na mysli dostatok kreditov pre postup z 1 do 2 semestru?
Splnenie podmienky sa kontroluje cca v polovici februára. Ak budete vedieť, že
to nezvládnete, doručte (osobne/poštou) na študijné oddelenie PřF "Oznámenie o
zanechaní štúdia" (vzor na http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Formulare)

Štúdium Vám bude ukončené ku dňu doručenia podania na fakultu.
Tam sa o ničom nerozhoduje, je to jednostranný úkon od vás smerom k fakulte -
oznamujete im, že ukončujete svoje štúdium.
Obvykle to trvá 1-2 dni, kým to administratívne spracujú. Takže ak to nebudete
riešiť osobne, tak si nechajte pár dní rezervu, skrz poštové doručovanie a
následné spracovanie.
23. 11. 2013 21:51.02, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Dominika Hustinová
23/11/2013 22:29new

Áno, presne to som myslela.

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpovede.
11/2/2014 18:26new
Dobrý deň, na webových stránkach prírodovedeckej fakulty som sa dočítala, že "O
prominutí přijímací zkoušky mohou žádat pouze uchazeči, kteří skládají maturitní
zkoušku ve školním roce 2013/2014". Mám sa teda riadiť touto informáciou alebo
je pravda to, čo ste napísali vyššie?
Vopred ďakujem za odpoveď.
11/2/2014 18:29new

Dobrý deň,

webstránka fakulty má prednosť a pravdu.
Možnosť sa týka len aktuálnych maturantov.

(krátka obhajoba: v čase, kedy som odpovedala na uvedený príspevok, tam tá
formulácia nebola, takže som v dobrej viere aplikovala skúsenosti z predošlých
rokov)
11/2/2014 22:34new
Nevadí, len som sa chcela uistiť.
Ďakujem ešte raz.
Radka Dobisíková
11/1/2014 18:53new
Překrývání časů

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s časovým rozvržením testů TSP a oborových
testů. Jelikož Přf má oborový test 3.5. a taktéž je i test TSP, počítá se s tím,
aby uchazeči zvládli v ten samý den oba dva testy? A myslí se také na to, aby v
případě rozdílného místa konání byli uchazeči schopni se v daném čase mezi
těmito testy přemístit z A do B? Nerada bych kvůli komplikovanému dojíždění
skládala zkoušky v různé dny.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu

Radka D.
11/1/2014 20:58new

Dobrý deň,

uchádzači o štúdium na PřF, ktorí majú predpísaný odborný test, skladajú oba
testy v jeden deň.

Fakulta pritom dbá na to, aby sa testy neprekrývali, a bolo možné sa v
dostatočnom časovom predstihu prepraviť medzi jednotlivými miestami konania (ak
vám náhodou nebude pridelené totožné miesto).
Lucia Baďurová
12/1/2014 17:56new
Prominuti prijimaci zkoušky
Dobrý den. Mám záujem o podanie žiadosti o bezprijimačkové prijatie, už by som
to chcela poslať no polročné vysvedčenie ešte nebolo. Nevadí ak tam započítam z
daných štyroch predmetov len známky za 3 ročníky? ďakujem.
12/1/2014 18:52new

Dobrý deň,

podľa pokynov fakulty by ste mali uviesť známky za zvolené profilové predmety za
všetky ročníky, kedy ste ich na strednej škole mali.

Ak nemáte k dispozícii polročné vysvedčenie, v zásade to nevadí.
Postačí, ak viete, aké máte uzatvorené známky, tie vyplníte do elektronickej
prihlášky, a následný zoznam predmetov vám v škole potvrdia.

Nie je treba dokladať overenú kópiu vysvedčenia.

Avšak zámerné vynechanie celého jedného vysvedčenia by ste museli konzultovať so
študijným oddelením PřF.
Simona Rejdugová
17/1/2014 19:00new
Prekrývanie skúšok?
kompresor
Prekrývanie skúšok?
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, kedže si podávam 2 prihlášky na PřF, či sa mi nebudú
oborové prijímacie skúšky prekrývať? ďakujem..
17. 1. 2014 19:00.14, , učo

Re: Prekrývanie skúšok?
Dobrý deň,

oba vaše odbory majú totožnú odbornú prijímaciu skúšku, viď konkrétne požiadavky
pri daných odboroch na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Otevirane-obory

Prekrývanie TSP a odborných skúšok tiež nehrozí.
Oboje vykonáte v jeden deň, pričom fakulta vaše skúšky rozvrhne tak, aby ste
stihli obe.
17. 1. 2014 22:29.12, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Překrývání zkoušek
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, když si podávám přihlášky na PřF a FSpS, budu psát TSP i
oba oborové testy na různé fakulty v jeden den a je zajištěno, že se nebudou
překrývat?
Nebo si mám do každé přihlášky zaškrtnout preferenci jiného zkouškového dne?

Děkuji
25. 1. 2014 21:07.12, , učo

Re: Překrývání zkoušek
Dobrý deň,

TSP je jednotné, nie je rozdelené podľa fakúlt.
Absolvujete teda práve raz TSP (3.5.2014), príslušné oborové skúšky k PřF
(3.5.2014) a FSpS vám pridelí fakulta, podľa kapacitných možností.

Prijímacie testy sa vám prekrývať nebudú, fakulty na to berú ohľad.
V prípade, že by náhoodu k prekrytiu prišlo, obráťte sa na študijné oddelenie
príslušnej fakulty a požiadajte o nápravu (ale nemalo by sa to stať).
25. 1. 2014 22:32.30, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Hana Štočková
17/2/2014 17:00new
Překrývání zkoušek
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda budu psát pouze 1 odborný test, pokud se hlásím na
dva obory, u kterých jsou odborné testy z biologie a základy chemie. A dále, zda
je možné psát TSP a odborné testy v jeden den.
Děkuji
17/2/2014 17:08new

Dobrý deň,

ak je odborný test totožný, tak ho absolvujete práve raz.
Je to rovnaké ako pri TSP.

TSP a odborné testy budete písať určite v jeden deň (aby ste nemuseli čakaním na
skúšky tráviť v Brne dva dni).
ABsolvujete ich teda určite v sobotu 3.5.2014.
18/1/2014 17:00new
Poplatky
Dobrý den,
jsem teď v prváku zdravotního laboranta na LF, a protože mi to jde a hafo mě to
baví, chci si letos podat přihlášku ještě na Molekulární biologii a genetiku.
Mám za sebou dva semestry (konkrétně 395dní) neuspěšně zakončenýho studia
technickýho směru (vůbec jsme si s tou elektřinou apod. na VUT nerozumněli:).
Jak je to s vyměřováním poplatků? Budu něco platit na ZdrL pokud ho úspěšně
dokončím (tedy splním 3+1 rok bc.studia)? Jinak třetí ročník na biologii už bych
platil celý, to je jasné. Moc se nevyznám v těch pravidlech pro vyměřování, ale
jestli jsem to pochopil správně tak by to dělalo kolem 30 000,-?
Díky za odpověď ;)
18/1/2014 17:27new

Dobrý deň,

na ZdrL. máte nárok na 4*365 dní zdarma. Tzn. 1460 dní.
Od tejto doby si odpočítajte neúspešné štúdium na VUT, takže vám ostane 1065 dní
bezplatného štúdia v Bc. forme.

Takže aby ste mali ZdrL bezplatne, museli by ste sa zmestiť do tejto doby (sú to
cca 3 roky).

MBG budete hradiť zrejme celý posledný rok, a sumu ste si vypočítali správne.
Poplatok za predĺženú dobu štúdia na PřF bude znovu 15 000,- Kč/6 mesiac
Iva Vaněčková
18/1/2014 22:10new
Přijetí bez přijímacích zkoušek - olympiáda a profilové předměty
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak je to s olympiádou, pro přijetí bez přijímacích
zkoušek. Hlásím se na biochemii a zajímalo by mne, co se myslí dvěma nejvyššími
kategoriemi olympiády, jestli je to A a B, nebo A a E.
Také bych se chtěla zeptat, na stránkách je uvedeno, že profilový předmět musím
studovat nejméně dva roky, tak jestli můžu započítat informatiku, když jsem ji
měla jen v prvním a čtvrtém ročníku (ve zbylých byly jen semináře(.
Předem děkuji.
19/1/2014 10:13new
Přijetí bez přijímacích zkoušek - olympiáda a profilové před

Dobrý deň,

ad kategorizácia olympiád, proím, obráťte sa priamo na fakultu
(studijni@sci.muni.cz), ktorá to posudzuje.

Informatiku uviesť môžete, pretože podmienku doby študovania spĺňate.
Eliška Macková
21/1/2014 19:20new
Prominutí pz na více oborů - jen jeden dopis?
kompresor
Prominutí pz na více oborů - jen jeden dopis?
Dobrý den, žádám o prominutí pz na tři obory - všechny z PřF (dva z
experimentální biologie a jeden z ekologické a evoluční biologie). Musím poslat
pro každou přihlásku dopis zvlášť s průvodkou, potvrzeným prospěchem a kopií
diplomu, nebo stačí poslat vše v jednom dopise?
21. 1. 2014 19:20.26, , učo

Re: Prominutí pz na více oborů - jen jeden dopis?
Dobrý deň,

uvedené nemusíte posielať v 3 zásielkách, stačí to vložiť do jednej obálky.

Fakulta však požaduje pre každú jednu žiadosť kompletný "balíček dokladov", tzn.
samostatnú žiadosť, separátnu sprievodku pre daný odbor, potvrdený prospech SŠ,
a príp. kópie ďalších dokladov.

Tzn. nestačí jedna žiadosť, kde vypíšete 3 odbory, jedna sprievodka a jeden
prospech... (nemierim ani tak na vás, vy tomu rozumiete. Ale pokiaľ to tu čítajú
ďalší študenti, tak aby sme predišli nejasnostiam.)
22. 1. 2014 09:10.09, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Prominutí pz na více oborů - jen jeden dopis?
Ještě jeden doplňující dotaz:
V jednom vláknu jste zmínila, že sekce "přikládám tyto dokumenty" je
samodoplňovací. Doufám, že není problém, když jsem tuto sekci nechala prázdnou?

S přáním hezkého dne

E. Macková
4. 2. 2014 11:51.23, , učo

4/2/2014 11:55new

Ja som práve upozorňovala, že uvedená časť _nie je_ samodoplňovacia :)
Jednotlivé odbory majú totiž rôzne požiadavky (dokladajú sa rôzne dokumenty, nie
je to unifikované), takže preto by to mal vyplniť uchádzač, a presne podľa toho,
aké doklady k žiadosti skutočne prikladá.

Ak ste tam neuviedli nič, v zásade to nevadí. Na študijnom to chápu a nebazírujú
na tom.
Lucia Baďurová
22/1/2014 16:09new
TSP
Dobrý den, na odbor Lékařská genetika a molekulární diagnostika je podmienka
prijatia TSP a test z biologie. Ak by si som si urobila TSP od Scio, mohlo by to
ucast na TSP u vas na fakulte nahradiť a potom robiť len test z biologie?
Dakujem.
22/1/2014 16:12new

Dobrý deň,

TSP je skratka pre Test studijních předpokladů, vytvorený Masarykovou
univerzitou.

SCIO ponúka testy obdobného štýlu, ale pod názvom OSP - Obecně studijní
předpoklady, príp. slovenská mutácia VŠP - Všeobecné študijné predpoklady.

Tie testy sú odlišné (MU vs. SCIO) a nie je možné nahradiť TSP na PřF za iný
test, od komerčnej spoločnosti.

Všetky detaily k TSP, jeho minulé verzie, riešenia, interaktívna osnova a
precvičovanie testu... je zadarmo dostupné na http://www.muni.cz/tsp
Jana Sahulová
last modified 22/1/2014 21:58 new
Prominutí na základe SOČ
Dobrý deň.
Na vašej stránke máte uvedené pri prominutí na základe SOČ že:
Ekologická a evoluční biologie: SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
Antropologie: SOČ z biologie a souvisejících vědních oborů
Chcela by som sa ujistiť, či odbor 03 Chémia a potravinárstvo je súvisejúcim
vedným odborom. V mojej práci som za zaoberala rastlinnými látkami sponínmi a
ich účinku na životné prostredie a ľudský organizmus.
Ďakujem.
22/1/2014 20:32new

Dobrý večer prajem,

máte príliš špecifickú otázku, preto vás budem musieť odkázať na študijné
oddelenie PřF. Sú to práve oni, kto posudzuje túto súvislosť, a vyhodnocuje
splnenie podmienok.

Priamo prijímacie konanie má v kompetencii p. Rychtáříková, email:
arychtar@sci.muni.cz, tel.: +420 549 49 3577
Jana Sahulová
22/1/2014 21:57new
Ďakujem, obrátim sa na p. Rychtáříkovú.
Prajem príjemný zvyšok dňa.
Klaudia Kollárová
27/1/2014 20:16new
Odpustenie prijímacej skúšky
kompresor
Odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

mám pár otázok, čo sa týka prospechu pri odpustení prijímacej skúšky. Študujem
na slovenskom päť ročnom gymnáziu a tak hneď prvá otázka znie, ktorý ročník mám
pri vyplňovaní známok vynechať. Kedže pri vyplňovaní profilových predmetov sú
len 4 kolonky. Mám vynechať prvý ročník, alebo polročne vysvedčenie z 5 ročníka?
A takto sa dostávam k mojej druhej otázke. Viem, že ste na to odpovedali už
mnoho krát a vopred sa ospravedlňujem za túto otázku no chcem sa naozaj uistiť,
že nieje žiadna šanca aby ste uznali aj známky za seminár. Náš štúdijný systém
totiž funguje na princípe 3+2. To znamená, že posledné dva roky sú presne
zamerané na to čo chceme študovať v budúcnosti. A tieto dva roky som mala všetky
moje profilové predmety vo forme seminára. Boli klasicky oznámkované a preberali
sme na nich dané predmet o čosi podrobnejšie ako na klasickej hodine. A preto ma
teraz mrzí, že tieto známky nemôžem použiť. Tak sa chcem len opýtať, či je toto
pravidlo nemenné. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

S pozdravom
Klaudia Kollárová
27. 1. 2014 20:16.10, , učo

Re: Odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň,

v prípade viacročných gymnázií sa berú posledné 4 ročníky.
Viď:
"Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z
posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří
ročníků vysvědčení závěrečná.

Ja vás samozrejme chápem a obdobným štýlom (semináre) fungujú aj školy v Českej
republike.
Ak to ale máte na vysvedčení označené ako "Seminár z...", tak, aj keď ma to
mrzí, to neuvádzajte so priemeru známok. V opačnom prípade bude vaša žiadosť
zamietnutá (nesplnenie podmienok).

Ak chcete, môžete si to nechať potvrdiť priamo študijným oddelením PřF, p.
Rychtářiková má nastarosti prijímacie konanie -> arychtar@sci.muni.cz
27. 1. 2014 20:45.54, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Odpustenie prijímacej skúšky
Ďakujem veľmi pekne za takú pohotovú odpoveď. Tak trochu som rátala s tým, že s
tými seminármi sa nedá nič robiť. No aj tak vám ďakujem.

Prajem pekný zvyšok večera
27. 1. 2014 20:52.08, , učo

27/1/2014 21:35new

Ak chcete, tak si naozaj pokojne nepíšte na študijné PřF, ale obávam sa, že
odpoveď bude rovnaká.

Na Vašom mieste by som ale žiadosť skompletovala a odoslala čím skôr. Počet
miest bez PZ je obmedzený, a platí v podstate "časové" pravidlo - kto prv
príde...
Barbora Šálová
29/1/2014 09:51new
pololetní vysvědčení
Dobrý den, dnes jsem si byla ve škole potvrdit známky k žádosti o prominutí př.
zkoušky, ale bylo mi řečeno, že když ještě nemám pololetní vysvědčení, nemohou
mi ji potvrdit. Nakonec mi prospěch orazili a podepsali, známky máme uzavřené.
Nevadí to tedy? Výchovný poradce mě tím pěkně vynervoval. Děkuji za odpověď.
29/1/2014 20:00new

Dobrý deň,

ak vám to napokon (aj po rečiach) potvrdili - máte razítko a podpis, tak je to
považované za akceptáciu a overenie zo strany školy a je to v poriadku.

Fakulta skutočne netuší, kedy sa kde známky uzatvárajú a kedy sa kde vysvedčenia
odovdzávajú, takže rozhodne nebudú pátrať po každej jednotlivej škole.
Tereza Lasotová
1/2/2014 21:00new
Prominutí přijímací zkoušky
Dobrý den,
Chci požádat o prominutí přijímacích zkoušek do oboru Finanční a pojistná
matematika. Splňuji uvedené podmínky. Chtěla jsem se zeptat, zda v e-přihlášce
mám tedy v oddílu středoškolské vysvědčení uvést pouze prospěch ze čtyř
libovolně vybraných profilových předmětů, jak vyžadujete? A pak vám zaslat
potvrzení středoškolského vysvědčení, na kterém budou uvedeny známky z oněch
čtyř profilových předmětů?
S pozdravem,
Tereza Lasotová
1/2/2014 23:20new

Dobrý deň,

do e-prihlášky uveďte známky profilových predmetov a zaškrtnite, že žiadate o
odpustenie prijímacej skúšky.
Z eprihlášky si následne vytlačte sprievodku a toto "stredoškolské vysvedčenie",
ktoré necháte potvrdiť školou. Priložte vyplnenú žiadosť (odkaz v e-prihláške
príp. na http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky) a zašlite na adresu
na sprievodke.
Tereza Lasotová
2/2/2014 11:05new
Děkuji.
Tereza Lasotová
18/2/2014 20:05new
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda byla moje žádost vpořádku doručena na
fakultu se všemi náležitostmi. Děkuji za odpověď.
18/2/2014 20:15new

Dobrý deň,

vaša žiadosť je evidovaná študijným oddelením.
Eliška Hrabálková
3/2/2014 17:03new
kompresor
Prominutí přijímací zkoušky
Dobrý den,
podávám přihlášku na dvojoborové studium PřF(program chemie, kombinace oborů:
učitelství chemie + biologie pro střední školy) a chtěla bych se ujistit, zda
mohu zažádat o prominutí přijímaček pouze na základě prospěchu.
3. 2. 2014 17:03.02, , učo

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Dobrý deň,

je to presne tak.
Na uvedenú kombináciu stačí mať prospech (alebo olympiádu).

Vaša kombinácia spadá pod program chemie, kde platí:
"Pro program Chemie se do profilových předmětů povinně započítává chemie a další
tři libovolně vybrané předměty."
zdroj http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky
3. 2. 2014 17:36.07, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Děkuji,
a ještě bych se chtěla zeptat, kdy a jak se dozvím, zda byla má žádost
schválena, abych věděla, jestli se mám účastnit přijímacích zkoušek?
3. 2. 2014 21:44.07, , učo

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Do 31.3.2014 by ste mali mať v e-prihláške rozhodnutie "prominuta", ak vám bude
prijímacia skúška odpustená.
3. 2. 2014 21:53.02, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Děkuji moc :)
4. 2. 2014 14:53.51, , učo

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Dobrý den,
chtěla bych se na něco zeptat. V e-přihlášce jsem označila, že žádám o prominutí
přijímací zkoušky a zaplatila jsem. Bohužel se mi nikde nezobrazil žádný odkaz
"průvodka" či něco podobného. Nevíte, kde bych si tedy ten dokument na vypsání
známek mohla vytisknout? Nebo mám něco špatně podané?
Děkuji mnohokrát
10. 2. 2014 17:08.45, , učo

Re: Prominutí přijímací zkoušky
Dobrý deň,

odkaz na sprievodku je priamo tam, kde ste potvrdili, že budete žiadať o
odpustenie prijímacej skúšky.
Kliknite znovu na změnit v "žádost o prominutí přijímacích zkoušek: potvrzeno
(změnit)"

Na tej stránke sú pokyny jasne uvedené a posledná veta znie
"Pozor: nezapomeňte vytisknout průvodku s identifikačními údaji přihlášky a
čárovým kódem a přiložit ji k dokumentům." pričom slovo "průvodka" je
hypertextový odkaz.
Sprievodka je sprievodný dokument, ktorý posielate spolu s ostatnými.

Dokument s prospechom, ktorý musíte nechať potvrdiť školou je niečo iné.
Najprv musíte vyplniť požadované profilové predmety v sekcii
"Středoškolské vysvědčení
plnění/úprava"
Je to hneď druhý oddiel po prihlásení do e-prihlášok.
Pokyny viď http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky

Po vyplnení všetkého a podaní prihlášky sa v e-prihláške objaví odkaz "Tisk
středoškolského vysvědčení" (bude to 2. riadok od konca prihlášky, posledná
sekcia "Dalši operace".
10. 2. 2014 17:21.40, Mgr. Zuzana Uhlárová (StudO RMU), učo 238351

Pavlína Šenková
10/2/2014 17:49new
Děkuji mnohokrát :-)
91.227.224.*
3/2/2014 12:35new
Odpustenie prijímacej skúšky
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s prijatím bez prijímacích skúšok
na základe priemeru na odbory "Lékařská genetika a molekulární diagnostika" a
"Molekulární biologie a genetika". Zo stránky mi jasne nevyplýva, že to nie je
možné a na dni otvorených dverí padla informácia, že sa to dá. Za odpoveď
ďakujem!