Vlákno: E-přihláška/
26. 10. 2008 21:42nové
E-přihláška
Jana Malinovská
16. 11. 2013 16:10nové
Potvrzení o poslání maturitního vysvědčení
Dobrý den,
v sekci Doplňující informace je kolonka Potvrzení o poslání maturitního
vysvědčení - kdy se má tato možnost zaškrnout? Maturuji v květnu 2014 - mám tedy
tuto možnost nechat nezaškrtnutou?
16. 11. 2013 16:37nové

Dobrý deň,

uvedenú kolónku, prosím, ignorujte.

Maturitné vysvedčenie vždy predkladáte až po prijatí, priamo pri zápise ku
štúdiu.