Vlákno: E-přihláška/
26. 10. 2008 21:42nové
E-přihláška
Silvia Panáková
4. 1. 2014 08:22nové
Potvrdenie o prospechu zo strednej školy
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala na potvrdenie o prospechu zo strednej školy.E - prihlášku
mám potvrdenú, ale žiadnu kolonku požadujúcu tieto informácie som tam nenašla.
Bude potrebné dokladovať prospech neskor, alebo to nie je vôbec nutné? Ďakujem
silvia p.
4. 1. 2014 10:03nové

Dobrý deň,

informácie o stredoškolskom prospechu do prihlášky nevypĺňate, ani ich
nedokladáte neskôr.
Fakulty tento údaj nezaujíma, uchádzači sú prijímaní na základe výsledku
prijímacej skúšky.

Jedinou výnimkou sú prípady, kedy uchádzač výslovne požiada o prijatie na
základe študijného prospechu. Túto možnosť ponúka Lekárska fakulta (len pre
absolventov českých stredných škôl, podmienky viď
http://www.med.muni.cz/index.php?id=1355) a Přírodovědecká fakulta (kde sú
stanovené aj ďalšie podmienky, viď
http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/Prijimaci-zkousky)