Vlákno: Odvolání/
26. 10. 2008 21:42nové
Odvolání
Robert Deiretsbacher
15. 5. 2014 07:51nové
Mylně zakřížkovaný výsledek v odpovědníku TSP
Při TSP jsem do odpovědníku omylem špatně zakřížkoval jeden výsledek, který mám
ale zatržen ve formuláři zadání testu prokazatelně správně. Mohu požádat o
nápravu a tím malé zvýšení mého percentilu? Děkuji za odpověď.
15. 5. 2014 08:12nové

Dobrý deň,

pokiaľ tým myslíte riadne označenie odpovedi krížikom, ktorá ale nie je správna,
tak ma to mrzí, ale korekcia je vylúčená.
Pri vyhodnocovaní testu sa berú do úvahy len odpovede zaznačené v odpoveďovom
archu. Boli ste na to upozornení dozorom pred testom a tiež je to uvedené v
pokynoch, ktoré ste si pred testom mali prečítať.

Niečo iné by bolo, ak by sa vám podaril "škrtanec" cez odpoveďovú plochu a
scanner by vám takúto čiaru cez odpovede vyhodnotil ako odpovede otázok. To je
možné preskúmať.